Жива Етика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Агни Йога или Жива Етика е философско-нравствено учение, основано от Елена Рьорих в сътрудничество с група хора (наричани от нея Учители или Махатми, т.е. велики души) от Изток за чието съществуване няма доказателства, понеже по твърденията на Рьорих са предпочели да останат анонимни. На титулната страница на книгата „Жива етика“ отсъства името на авторката, защото по нейно обяснение, в книгата е изложена мъдростта на Изтока, която не може да бъде ничия собственост[1]. Опирайки се на идеите на езотеризма[2], [3],[4] това религиозно-философско учение прави опит за синтез на известните религиозни и йогийски системи, указвайки на общата духовно-енергетична същност на Вселената, наречена от Елена Рьорих Пространствен Огън. Учението разглежда духовно-нравствените страни на битието и съдържа много нетрадиционни медицински, астрологични, психологични и други знания за живота и неговите многообхватни аспекти[5],[6], [7],[8]. Учението е изложено в 14 книги, написани на руски език в периода 1924-1938, както следва (по година на завършването им):

 • „Листа от градината на Мория. Зов. 1924“ („Листы сада Мории. Зов. 1924“), Париж, 1924.
 • „Листа от градината на М. Озарение. 1925“ („Листы сада М. Озарение. 1925“), 1925.
 • „Община. 1926“ (или „Задруга“, според превода, предложен от Николай Райнов). Първо издание в Урга (Улан Батор), 1926 , второ, променено издание в Рига, 1936.
 • „Агни Йога. 1929“. Първо издание в Париж, 1929, второ, променено издание в Рига, 1937.
 • „Безпределност I. 1930“, („Беспредельность I. 1930“), Париж, 1933.
 • „Безпределност II. 1930“, („Беспредельность II. 1930“), Париж, 1934.
 • „Йерархия. 1931“, („Иерархия. 1931“), Париж, 1931.
 • „Сърце. 1932“, („Сердце. 1932“), Париж, 1932.
 • „Огнен свят I. 1933“, („Мир Огненный I. 1933“), Париж, 1933.
 • „Огнен свят II. 1934“, („Мир Огненный II. 1934“), Рига, 1934.
 • „Огнен свят III. 1935“, („Мир Огненный III. 1935“), Рига, 1935.
 • „Аум. 1936“, Рига, 1936.
 • „Братство. 1937“, Рига, 1937.
 • „Надземното“, 1938" („Надземное. 1938“).

Жива Етика — философия на космическата реалност[редактиране | edit source]

Людмила Шапошникова [9] определя Жива Етика като „философия на космическата реалност”, свързана с философското течение на руския космизъм и философията на руския Сребърен век. Предходници и съвременници на Живата Етика, в чиито трудове се съдържат елементи, съзвучни с това учение, са учени и философи като Николай Фьодоров[10], Константин Циолковски[11], Владимир Вернадски[12][13][14], Александър Чижевски[14], Павел Флоренски[15], Пиер Теяр дьо Шарден[16], Николай Бердяев[17], Иван Илин[18] и др.

Аспекти на Жива Етика[редактиране | edit source]

Жива Етика има различни аспекти, някои от които са:

 • философски, доколкото претендира да представлява възглед за категории като дух и материя, пространство и време, доколкото има претенциите да ни разкрива отношението между човека и света и да решава основните проблеми на познанието;
 • като космогония, доколкото претендира и да разглежда въпросите за същността на Вселената, за нейното възникване, еволюция и строеж;
 • като етична школа, доколкото съдържа свои концепции за доброто и злото, за нормите на човешките отношения и човешко поведение;
 • като ръководство за начина на живот, целящ да определя за режима на хранене, за предпазване от болести, „обсебване”, „злотворни влияния”.

Коментари, тълкувания, разяснения, паралели[редактиране | edit source]

Елена Рьорих не подписва Агни Йога като свое произведение, и не претендира за авторство.

Източници[редактиране | edit source]

 1. Лащенко Н. Д. Философско-педагогические взгляды Е. И. Рерих. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. — Белгород, 2001
 2. Рерих Елена Ивановна / «Большая биографическая энциклопедия»
 3. Эзотерика — Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
 4. История мировой философии.— М.: АСТ, 2005. (серия: Высшая школа). ISBN 5-17-016151-4. С. 17.
 5. Живая Этика // Русская философия: Словарь / Под общ. ред. М. Маслина. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Республика, 1999. — 656 с.
 6. Живая Этика // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. — М.: Наука, 1995. — 624 с.
 7. Рерих Елена Ивановна // Краткий философский словарь / А. П. Алексеев, Г. Г. Васильев и др.; Под ред. А. П. Алексеева — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. Словарь подготовлен коллективом кафедры философии гуманитарных факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 8. Из резолюции Международной общественно-научной конференции «Космическое мировоззрение — новое мышление XXI века»
 9. Л. В. Шапошникова. Философия космической реальности / Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского / Комисс. РАН. Вып. 18. — М.: Наука, 2005. — С. 82 — 98.
 10. М.М.ШИБАЕВА. Русский Космизм и духовное наследие Н.К.Рериха: мотивы созвучия. Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2003. - Том 2. Взето на 26.03.2011
 11. Н.В.Башкова. Проблема преображения человека в философии К.Э. Циолковского и в учении Живой Этики Научные Чтения памяти К.Э. Циолковского. Секция "Космонавтика и общество: философия К.Э. Циолковского", 2004 г. Взето на 26.03.2011
 12. Яншин А.Л., Н.К.Рерих и В.И.Вернадский «Новая Эпоха», №1 (16) 1998. Взето на 26.03.2011
 13. Т.П. Сергеева. Н.К.Рерих и В.И.Вернадский: мировоззренческие параллели. Взето на 26.03.2011
 14. а б В.Г. Соколов. Живая Этика и новая парадигма культуры (html). // «Культура и время» 1/2008, 2008. Посетен на 27.03.2011.
 15. Л.В. Шапошникова. Наука и Живая Этика. Рериховские чтения: Материалы Международной общественно-научной конференции. 1997. – М., 1999. – С. 18-30. Взето на 26.03.2011
 16. Л. В. Шапошникова. Философия космической реальности / Бюллетень комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского / Комисс. РАН. Вып. 18. — М.: Наука, 2005. — С. 82 — 98. Взето на 26.03.2011
 17. В.В. Фролов. Космизм философии Н.А.Бердяева и мировоззрение Рерихов. Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2003. - Том 1. Взето на 26.03.2011
 18. А.В.Иванов. Живая Этика как метазнание. Взето на 26.03.2011

Библиография[редактиране | edit source]

Статии в научната периодика[редактиране | edit source]

Статии в научни сборници и доклади на конференции[редактиране | edit source]

Други тематични статии (популярна периодика, публицистика, електронни библиотеки, сайтове и пр.)[редактиране | edit source]

Речникови дефиниции[редактиране | edit source]

Организации[редактиране | edit source]