Звания, пагони и отличителни знаци в СС

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Военните звания и пагоните на СС е полувоенна рангова система, използвана от СС, за да разграничава организацията от редовната германска армия, германската държава и НСДАП. Първоначално СС ранговете са същите като на СА, но постепенно са заместени със собствени, уникални такива. Съгласно ръководните принцип (на немски: Führerprinzip) на идеологията на Националсоциалистическата партия, думата фюрер (на немски: Führer) става част от всички рангове освен тези на редовните войници.

Пагони на СС ранговете[редактиране | редактиране на кода]

1934–1945[редактиране | редактиране на кода]

СС ръководни офицерски рангове Превод Вафен-СС суфикс Еквивалент във Вермахта Отличителен знак на яката

1934–1942

Отличителен знак на яката

1942–1945

Отличителен знак на рамото на всекидневната униформа Отличителен знак на рамото на официалната униформа
Райхсфюрер-СС Имперски командир на СС N/A Генерал-фелдмаршал Reichsfuehrer-SS collar-1942-45.png Shoulder-wss-ill-rfss.jpg
Оберстгрупенфюрер Върховен командир на група Генералоберст от Вафен-СС Генерал-полковник N/A SS-Oberst-Gruppenfuhrer collar.jpg WSS OF9 OberstGruf.jpg
Обергрупенфюрер Старши командир на група Генерал от Вафен-СС Генерал рода войск SS-Obergruppenfuehrer collar.jpg WSS OF8 Gruf.jpg
Групенфюрер Командир на група Генерал-майор от Вафен-СС Генерал-лейтенант SS-Gruppenfuehrer collar.jpg WSS OF Gruf.jpg
Бригаденфюрер Бригаден командир Бригаден Генерал от Вафен-СС Генерал-майор SS-Brigadefuehrer collar.jpg WSS OF6 Brif.jpg
СС офицерски ранг Превод Еквивалент във Вермахта Отличителен знак на яката

1934–1945

Отличителен знак на рамото на всекидневната униформа

1938–1945

Отличителен знак на рамото на официалната униформа

1934–1945

Оберфюрер Старши командир N/A SS-Oberfuehrer collar.jpg
Щандартенфюрер Полкови командир Полковник SS-Standartenfuehrer collar.jpg
Оберщурмбанфюрер Старши командир на щурмовите части Подполковник SS-Obersturmbannfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-obersturmbannf.jpg
Щурмбанфюрер Командир на щурмовите части Майор SS-Sturmbannfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-sturmbannf.jpg
Хауптщурмфюрер Главен щурмови командир Капитан SS-Hauptsturmfuehrer collar.jpg WSS OF2 HSturmf-Supply.jpg
Оберщурмфюрер Старши щурмови командир Старши лейтенант SS-Obersturmfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-obersturmf.jpg
Унтерщурмфюрер Младши щурмови командир Лейтенант SS-Untersturmfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-untersturmf.jpg
СС унтерофицерски ранг Превод Еквивалент при офицерските кандидати Еквивалент във Вермахта Отличителен знак на яката

1934–1945

Отличителен знак на рамото на всекидневната униформа

1938–1945

Отличителен знак на рамото на официалната униформа

1934–1945

Щурмшарфюрер Командир на щурмови отряд N/A Щабсфелдфебел Ss-sturmscharfuhrer.jpg SS OR8 StuScharf-SD.jpg
Хауптшарфюрер Главен Командир на отряд Щандартеноберюнкер Оберфелдфебел Ss-hauptscharfuhrer.jpg WSS OR7 HScharf-SSTV.jpg
Обершарфюрер Старши командир на отряд Щандартенюнкер Фелдфебел Ss-oberscharfuhrer.jpg WSS OR6 OScharf1-Fm.jpg
Шарфюрер Командир на отряд Оберюнкер Унтерфелдфебел Ss-scharfuhrer.jpg WSS OR5 Scharführer-Panzer.jpg
Унтершарфюрер Младши командир на отряд Юнкер Унтерофицер Ss-unterscharfuhrer.jpg WSS OR4 Unterscharführer-MP.jpg
СС редови ранг Превод Еквивалент във Вермахта Отличителен знак на яката

1934–1945

Отличителен знак на ръкава

1938–1945

Отличителен знак на рамото на всекидневната униформа

1938–1945

Отличителен знак на рамото на официалната униформа

1934–1945

Ротенфюрер Ефрейтор Обергефрайтер SS-Rottenfuehrer collar.jpg SS-Rottenfuehrer sleeve.gif WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
Щурмман Младши ефрейтор Гефрайтер Ss-sturmmann.jpg SS-Sturmmann sleeve.gif WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
Обершютце/Оберман Редник първи клас Обершютце Ss-schutze Oberschutze.jpg SSpfcsldr.gif WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
Шютце/Ман Редник Шютце Ss-schutze Oberschutze.jpg няма отличителен знак WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
Анвертер Новобранец няма еквивалент няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак
Бевербер Кандидат няма еквивалент няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак

1932–1934[редактиране | редактиране на кода]

СС Ранг Превод Еквивалент в армията Отличителен знак на яката Отличителен знак на рамото
Обергрупенфюрер Старши командир на група Генерал
Групенфюрер Командир на група Генерал-лейтенант
Бригаденфюрер Бригаден командир Генерал-майор
Оберфюрер Старши командир Бригаден генерал
Щандартенфюрер Командир на полк Оберст SS-Standartenfuehrer collar1930-32.gif
Оберщурмбанфюрер Старши командир на щурмова част Оберстлейтенант
Щурмбанфюрер Командир на щурмова част Майор
Щурмхауптфюрер Главен щурмови командир Хауптман
Оберщурмфюрер Старши щурмови командир Оберлейтенант
Щурмфюрер Щурмови командир Лейтенант SSLT1.gif
Хаупттрупфюрер Главен войскови командир Щабсфелдфебел
Обертрупфюрер Старши войскови командир Оберфелдфебел
Трупфюрер Войскови командир Фелдфебел
Обершарфюрер Старши командир на отряд Унтерфелдфебел
Шарфюрер Командир на отряд Унтерофицер
Ротенфюрер Командир на отделение Обергефрайтер
Щурмман Щурмовак Гефрайтер
Ман Редник Шюце SS-Mann collar.gif
Анвертер Новобранец Новобранец няма отличителен знак няма отличителен знак

1930–1932[редактиране | редактиране на кода]

СС ранг Еквивалент в армията Отличителен знак на яката
Групенфюрер Генерал
Оберфюрер Бригаден-генерал
Щандартенфюрер Полковник SS-Standartenfuehrer collar1930-32.gif
Щурмбанфюрер Майор
Щурмхауптфюрер Капитан
Щурмфюрер Лейтенант SSLT1.gif
Хаупттрупфюрер Сержант-майор SA-Hauptruppführer.gif
Трупфюрер Сержант Tfhr.gif
Шарфюрер Ефрейтор Schrfhr.gif
Ман Редник


1925–1929[редактиране | редактиране на кода]

Ранна СС лента за ръка

Ранните СС рангове нямат отличителен знак. До 1929 г. се използва система от бели нашивки, разположени в средата на ръката, отбелязващи СС ранга съгласно първата разпознавателна система:

 • Райхсфюрер (Имперски командир ) - три нашивки
 • Оберфюрер (Старши командир) - две нашивки
 • Щафелфюрер (Командир на ескадрон) - една нашивка
 • Ман (Редник) - няма нашивки

Полицейски рангове[редактиране | редактиране на кода]

През 1936 г. СС поглъща редовната германска полиция и формира Ordnungspolizei, неуниформени редовни полицейски части. Известни още като Orpo, те са пълноправен клон на СС, но поддържат отделна система отличителни знаци и рангове. Имало е възможност член на СС да бъде част и от двете организации, а към СС генералите се обръщат едновременно с двата ранга. Например към Обергрупенфюрер от СС, който е също така генерал от полицията, се обръщат с Обергрупенфюрер и генерал от полицията.

Вафен-СС генерали[редактиране | редактиране на кода]

Към СС генералите от Вафен-СС се обръщат с техния СС ранг и еквивалентния им ранг във Вермахта. Пълното звание завършва с от Вафен-СС (на немски: der Waffen-SS), за да се разграничат от другите клонове на германската армия. Пример за това е рангът Обергрупенфюрер и генерал от Вафен-СС.

През 1944 г. всички ръководни СС офицери получават еквивалентен Вафен-СС ранг. Това се прави в случай, че бъдат пленени и Съюзниците, което би им дало статус на военни офицери вместо на полицейски представители. Титлата на тези, които имат ранг в полицията преди 1944 г., става доста дълга. Например Ернст Калтенбрунер е записан в списъците на СС през 1945 г. като Обергрупенфюрер и генерал от полицията и Вафен-СС.

Висши СС рангове[редактиране | редактиране на кода]

В допълнение на утвърдените рангове, СС използват редица звания, които са взаимнозаменяеми с ранговете. Целта е да се определят нива на отговорност. Някои от тях са:

 • СС-Фюрер: Първоначално ранг от СС, званието СС-фюрер е често използвано от всеки СС офицер.
 • СС-Унтерфюрер: Често използвано звание във Вафен-СС от унтерофицери с ранг от Унтершарфюрер и нагоре. Към редови войник, кандидатстващ за такъв статус се обръщат с Унтерфюрер-Анвертер.
 • СС-Лайтер: Титлата се използва от старши офицери от службата за сигурност (на немски: Sicherheitsdienst от тук и префиксът на титлата SD-Leiter). Това включва командващи на голямо подразделение или регионален щаб.
 • Хьоерер СС и полицай фюрер: Превежда се висш СС и полицейски лидер. Това са едни от най-могъщите мъже в СС, командващи всички СС части в даден географски район.
 • Криминалрат: Звание използвано от криминалната полиция (на немски: Kriminalpolizei), за да отбележи членове на СС, които са сертифицирани детективи.

Адолф Хитлер[редактиране | редактиране на кода]

Адолф Хитлер, като фюрер на Германия, е главнокомандващ на СС и стои над Хайнрих Химлер, който носи званието Райхсфюрер на СС. В първите дни на СС Хитлер е Оберстер СА-Фюрер и главнокомандващ на щурмоваците на СА. Високият ранг, който заема в Sturmabteilung, може да бъде считан за по-висок от този на Райхсфюрер-СС. Също така Хитлер е със СС членски номер 1 (Юлиус Шрек основава СС), докато Химлер е със СС номер 168. Според системата за старшинство съгласно този номер, Хитлер е главнокомандващ дори да не носи конкретен ранг.

След нощта на дългите ножове, когато СС става независима от СА, не съществуват данни за това дали Хитлер приема нов ранг като главнокомандващ на организацията.

Допълнителна информация[редактиране | редактиране на кода]

 • Щабсшарфюрер е присъждан на старши унтерофицери в СС рота. Рангът е еквивалент на сержант първи клас. Щабсшарфюрер се означава със специален отличителен знак на ръкава, носен в горната част на дясната ръка на СС униформата.
 • Към ранга Щафелфюрер често се обръщат само със СС-Фюрер.
 • Рангът Щурмшарфюрер е използван само от Вафен-СС.
 • Рангът Оберстгрупенфюрер не съществува до 1942 г. и е създаден, за да осигури на висшите Вафен-СС генерали ранг, еквивалентен на генерал-полковник от Вермахта. Само четирима офицери са получавали това звание.
 • СС офицери с ранг, равен на Щандартенфюрер или по-висок, носят отличителните символи от двете страни на яката. Всички останали членове на СС носят ранга в лявата страна на яката, а в дясната се намира значката, указваща към коя СС част принадлежи.
 • СС няма стандартни униформи както редовната армия. СС офицерите понякога носят изработени по поръчка официални униформи с техните отличителни знаци.

В популярната култура[редактиране | редактиране на кода]

 • В поредицата на Хари Търтълдоув от новели с алтернативна история, Победа на Юга, гвардейците от партията на свободата на Конфедерацията имат рангове, подобни на СС.
 • В адаптацията на Ян Маккелън на Ричард III, крал Ричард носи полувоенна черна униформа с отличителни знаци на СС-Оберстгрупенфюрер.
 • Ранговете в играта Wolfenstein: Enemy Territory са идентични с тези на СС.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Използвана литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Bedurftig, Friedemann, и Christian Zenter. Encyclopedia of the Third Reich. 1985.
 • Personnel Service Records of the S.S., National Archives and Records Administration, College Park, Maryland
 • Deutsche Uniformen, National Socialist German Workers Party, 1938

Бележки[редактиране | редактиране на кода]


Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Ranks and insignia of the Schutzstaffel“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите.