Индустриален клъстер

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Обща информация[редактиране | редактиране на кода]

През последните години се забелязва значително разширяване на връзките между фирми от различни сектори на стопанството. Тези връзки се разширяват и преминават границите на отделните страни и придобиват глобален характер. В основата на осъществяването на тези връзки е търсенето на такива подходи и форми на сътрудничество чрез които да се повиши международната им конкурентоспособност. Сравнителните преимущества се измерват най-често с такива показатели като качество, производителност, иновативност, печалба. Стопанските структури, търсейки най-добрите варианти за съотношение между тези показатели, използват различни форми на обединяване. През последните години една от най-ефективните форми на обединяване на бизнеса от различни сектори са бизнес клъстерите.

Задълбочено изследване на бизнес клъстерите за първи път прави Майкъл Портър през 1990 г. и според него те представляват „географски свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се фирми с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи възможности за развитие и заплахи“

Фирмите и организациите които участват в даден клъстер, като правило имат по-висока конкурентоспособност защото чрез бизнес контактите с други участници в клъстера се развиват в по-благоприятни за тях условия. В условията на глобално развитие на стопанството териториалното развитие и географските граници на клъстерите не се „съобразяват" с административните или отраслови ограничения, защото връзките и зависимостите между участниците в клъстера непрекъснато се променят.

Индустриални клъстъри в България[редактиране | редактиране на кода]

Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ)[редактиране | редактиране на кода]

Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) е регистриран на 25.11.2009 като сдружение с нестопанска цел. ИКЕМ е единствената по рода си професионална организация в България, оперираща в сферата на електрическата мобилност. Клъстерът участва на експертно ниво по направления, като - стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти и др.

Индустриален клъстер Зелен товарен транспорт (КЗТТ)[редактиране | редактиране на кода]

Индустриален клъстер "Зелен товарен транспорт" (КЗТТ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява усилията на фирмите в транспортния бранш за развитие на интермодалния транспорт в България и съпътващите го дейности. Основен приоритет за КЗТТ е интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи, както популяризиране на зелените транспортни коридори в България.

Индустриален клъстер Подземна инфраструктура (ИКПИ)[редактиране | редактиране на кода]

Индустриален клъстер "Подземна инфраструктура" (ИКПИ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява усилията на специалисти от сектор инфраструктура, в тяхната работа по опазване, възстановяване и подобряване на подземната инфраструктура в България. ИКПИ работи за развиване и разширяване прилагането на нови технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната и за динамично й развитие в съответствие с европейските стандарти. Клъстерът подпомага разработването на иновативни продукти и технологии за подобряването на подземната инфраструктура. Инициира създаването на мрежа за обмен на информация, взаимно предоставяне на експертна и организационна помощ и професионален опит, относно технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура.

Средногорие Мед Индустриален Клъстер[редактиране | редактиране на кода]

Средногорие Мед Индустриален Клъстер е сдружение с нестопанска цел, създадено по инициатива на големите индустриални предприятия от района на Централното Средногорие: "Асарел – Медет" АД, "Аурубис България' АД, "Елаците – Мед" АД, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Геотехмин" ООД. Водеща дейността на сдружението е мисията за развиване на човешкия капитал и икономиката на района на Средногорието чрез партньорство на публичния и частния сектор.

Клъстер информационни и комуникационни технологии[редактиране | редактиране на кода]

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" (ИКТ Клъстер) е клъстерна инициатива, подкрепяща и насърчаваща създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България. Основна цел на организацията е повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия от ИКТ бранша, чрез насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности.

Клъстер Проектиране и Строителство[редактиране | редактиране на кода]

Клъстер Проектиране и Строителство е юридическо лице с нестопанска цел. В състава на клъстера са привлечени ключови представители на частния бизнес, НПО и Висши учебни заведения, активно работещи в сферата на строителството, проектирането и регионалното развитие, което гарантира постигането на общите клъстерни цели. Един от най - мащабните проекти, по които клъстера активно работи и упражнява оперативно ръководство е Тракия Икономическа Зона (ТИЗ) със създадени инвестиции за над 1 милиард евро върху площ от 10 700 000 м².