Композиция (шаблон)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
UML диаграма на шаблона Композиция.

Композиция (на английски: Composite) е структурен шаблон за дизайн, който се използва в обектно-ориентираното програмиране.

Съдържание

Примери[редактиране | редактиране на кода]

C++[редактиране | редактиране на кода]

C#[редактиране | редактиране на кода]

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
 
namespace CompositeDesignPattern
{
  //Стартиращия програмата клас
  class MainApp
  {
    ///главният стартиращ метод
    static void Main()
    {
      // Създай дървовидна структура създавайки коренът
      Composite root = new Composite("root");
      root.Add(new Leaf("Leaf A"));
      root.Add(new Leaf("Leaf B"));
 
      //прибавите градивна единица / елемент
      Composite comp = new Composite("Composite X");
      comp.Add(new Leaf("Leaf XA"));
      comp.Add(new Leaf("Leaf XB"));
 
      //прибави го към коренния елемент
      root.Add(comp);
      root.Add(new Leaf("Leaf C"));
 
 
      // прибави и премахни листо от корена
      Leaf leaf = new Leaf("Leaf D");
      root.Add(leaf);
      root.Remove(leaf);
 
      // Рекурсивно предтави дървото
      root.Display(1);
 
      // Wait for user
      Console.Read();
    }
  }
 
  // "Component"
  abstract class Component
  {
    protected string name;
 
    // Constructor
    public Component(string name)
    {
      this.name = name;
    }
 
    public abstract void Add(Component c);
    public abstract void Remove(Component c);
    public abstract void Display(int depth);
  }
 
  // "Composite"
  class Composite : Component
  {
    private ArrayList children = new ArrayList();
 
    // Constructor
    public Composite(string name)
      : base(name)
    {
    }
 
    public override void Add(Component component)
    {
      children.Add(component);
    }
 
    public override void Remove(Component component)
    {
      children.Remove(component);
    }
 
    public override void Display(int depth)
    {
      Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
 
      // Recursively display child nodes
      foreach (Component component in children)
      {
        component.Display(depth + 2);
      }
    }
  }
 
  // "Leaf"
  class Leaf : Component
  {
    // Constructor
    public Leaf(string name)
      : base(name)
    {
    }
 
    public override void Add(Component c)
    {
      Console.WriteLine("Cannot add to a leaf");
    }
 
    public override void Remove(Component c)
    {
      Console.WriteLine("Cannot remove from a leaf");
    }
 
    public override void Display(int depth)
    {
      Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
    }
  }
}

Java[редактиране | редактиране на кода]

//MainClacc.java
package CompositeDesignPattern;
 
public class MainClass {
 
	public static void main(String[] args) {
		 // Създай дървовидна структура създавайки коренът
    Composite root = new Composite("root");
    root.Add(new Leaf("Leaf A"));
    root.Add(new Leaf("Leaf B"));
 
    //прибавите градивна единица / елемент
    Composite comp = new Composite("Composite X");
    comp.Add(new Leaf("Leaf XA"));
    comp.Add(new Leaf("Leaf XB"));
 
    //прибави го към коренния елемент
    root.Add(comp);
    root.Add(new Leaf("Leaf C"));
 
 
    // прибави и премахни листо от корена
    Leaf leaf = new Leaf("Leaf D");
    root.Add(leaf);
    root.Remove(leaf);
 
    // Рекурсивно предтави дървото
    root.Display(1);
 
   }
}
 
 
 
 
//Component.java
public abstract class Component {
 
	protected String name;
 
	// Constructor
	public Component(String name){
		this.name = name;
	}
 
	public abstract void Add(Component c);
	public abstract void Remove(Component c);
	public abstract void Display(int depth);
}
 
 
 
 
//Composite.java
import java.util.ArrayList;
 
public class Composite extends Component{
 
	private ArrayList<Component> children = new ArrayList<>();
 
	// Constructor
	public Composite(String name) {
		super(name);
	}
 
	@Override
	public void Add(Component c) {
		children.add(c);
 
	}
 
	@Override
	public void Remove(Component c) {
		children.remove(c);
 
	}
 
	@Override
	public void Display(int depth) {
		for(int i = 0;i<depth;i++)
			System.out.print(new String("-"));
		System.out.println(name);
		 // Recursively display child nodes
		for(Component c : children){
			c.Display(depth + 2);
		}
	}
}
 
 
//Leaf.java
public class Leaf extends Component{
 
	public Leaf(String name) {
		super(name);
 
	}
 
	@Override
	public void Add(Component c) {
		System.out.print("Cannot add to a leaf");
 
	}
 
	@Override
	public void Remove(Component c) {
		System.out.print("Cannot remove to a leaf");
 
	}
 
	@Override
	public void Display(int depth) {
		for(int i = 0;i<depth;i++)
			System.out.print(new String("-"));
		System.out.println(name);
 
	}
 
}
 
 
//Result:
 
-root
---Leaf A
---Leaf B
---Composite X
-----Leaf XA
-----Leaf XB
---Leaf C