Людмил Георгиев

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Людмил Георгиев
български психолог
Роден 23 юли 1960
гр. Трън, България
Местожителство България
Гражданство Флаг на България България
Професия психолог
Алма матер Софийски университет

Людмил Георгиев е български професор психолог. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и ВСУ „Черноризец Храбър”. Роден е на 23 юли 1960 г. в гр. Трън, Пернишка област. Завършва СУ "Св. Климент Охридски" през 1985 г. с първа специалност психология и втора специалност философия. От 1988 г. е асистент по социална психология в Алма Матер.

Академична кариера[редактиране | edit source]

През 1990 г. Людмил Георгиев защитава дисертация на тема: "Психичната съвместимост и общата теория на брака", за която получава научна степен "кандидат на социологическите науки" /след изменението на Закона за научните степени и звания равносилно на "доктор по социология"/. От 1995 г. вече е доцент по социална психология. През 1999 г. защитава дисертация на тема: "Критика на етнонационалния рационализъм" за научната степен "доктор на психологическите науки". На 40-годишна възраст (през 2000 г.) се хабилитира като професор по социална, етническа и политическа психология. В СУ чете лекции по етническа, социална, политическа и екзистенциална психология и по психология на религиите на студенти в бакалавърска и магистърска програми на специалност "Психология" и специалност "Социология".

Критическата психология на проф. Людмил Георгиев[редактиране | edit source]

Научното творчество на проф. д.пс.н. Людмил Георгиев е посветено на формулирания от него критически психологически подход и изведената върху неговите теоретични рамки Критическа психология. Критическата психология на проф. Георгиев е разработена в рамките на кантовата критическа философия като обща епистемологическа база в традициите на немската народопсихология на Вилхелм фон Хумболт и особено на "бащата" на психологията изобщо Вилхелм Вундт, на френската школа за колективните представи на Емил Дюркем, Люсиен Леви-Брюл, Серж Московичи и на аналитичната психология на Карл Густав Юнг за архетипите на колективната несъзнавана психика.

Критическата психология на проф. Л. Георгиев представлява реплика на традиционната западна психология, която изчерпва изследването на човешкото мислене и поведение с индивидуалните психични преживявания и индивидуалните психични регулатори на мисленето и поведението. За разлика от нея, Критическата психология акцентира върху исторически възпроизвеждащи се общностни или надиндивидуални психични регулатори на поведението, на съответните общностни представи, които участват трайно в регулацията на човешкото мислене и поведение, независимо дали става дума за несъзнавано или съзнавано психично ниво. Съгласно Критическата психология на проф. Л. Георгиев, тези общностни психични регулатори имат редица конкретни форми и са от най-различен порядък - етнокултурен, политически, религиозен, идеологически, цивилизационен и исторически. В крайна сметка, според Критическата психология на проф. Л. Георгиев, ние не можем да имаме реална представа за човешките психични преживявания както в областта на нормата, така и на патологията, дори и на психотерапевтичните намеси, ако нямаме предвид специфичните съдържания на тези характерни за всяка човешка общност надиндивидуални психични регулатори. Същото се отнася и за психичната регулация не само на индивидуалното, но и на общностното мислене и поведение, които предполагат и специфичното място на всеки един народ, на всяка една нация както в съвременната политическа действителност, така и в историята.

Научни трудове[редактиране | edit source]

Две са направленията, в които е съсредоточен изследователският интерес на проф. Людмил Георгиев. Първото е посветено на проверка на възможностите на Критическата психология при изследване на балканската етнокултурна, политическа и историческа специфика. Към него се отнасят монографиите: "Бъдещето на Балканите" /1993 г./, "Балканите - между конфликта и мира" /1997 г./ и "Балканите и новия световен ред" /2000 г./.

Второто очертава теоретичните рамки на предложената от проф. Л. Георгиев Критическа психология в трилогията: "Критика на етнонационалния рационализъм" /1-во издание 1999 г. и 2-ро допълнено и разширено издание 2013 г./, "Критика на политическия рационализъм" /1-во издание 2000 г. и 2-ро допълнено и разширено издание 2013 г./ и "Критика на историческия рационализъм" /2013 г./.

Библиография[редактиране | edit source]

  • Георгиев Л., „Бъдещето на Балканите“, 1993 г., ИСИ, ISBN 954-8420-01-5
  • Георгиев Л., „Психичната съвместимост и общата теория на брака“, 1994 г., Светера, ISBN 954-8430-04-5
  • Георгиев Л., „Балканите - между конфликта и мира“, 1997 г., Филвест, ISBN 954-8688-29-8
  • Георгиев Л., „Балканите и новият световен ред“, 2000 г., Филвест, ISBN 954-8688-55-7
  • Георгиев Л., „Критика на етнонационалния рационализъм“, 2013 г., УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 г. ISBN 9789540734279
  • Георгиев Л., „Критика на политическия рационализъм“, УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 г., ISBN 9789540734262
  • Георгиев Л., „Критика на историческия рационализъм“, УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 г., ISBN 9789540733630

Виж още[редактиране | edit source]

Уикицитат
Уикицитат съдържа колекция от цитати от/за
Портал В Портал Психология можете да намерите още много страници свързани с темата психология.