Поетика (Аристотел)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

„Поетика“, или „За поетическото изкуство“, е философски трактат от Аристотел, който представлява цялостно изложение на въпросите на естетиката.

Творбата е написана за учебни цели, най-вероятно между 334 и 330 г. пр. н.е. Тя оказва влияние върху мисленето на западна Европа в продължение на векове и предизвика множество дебати.

Заглавие[редактиране | edit source]

Заглавието Περὶ ποιητικῆς (с подразбирано τέχνης) означава “За поетическото изкуство”. По традиция то се предава с “Поетика” (срв. ит. “Poetica”, фр. “Poétique”, нем. “Poetik” и англ. “Poetics”). Както в българския, така и във всички посочени езици, терминът «поетика», независимо от първоначалния си смисъл, означава не “поезия” и “поетическо изкуство”, а “теория на поезията”. Така заглавието “Поетика” влиза в противоречие с днешното значение на термина още с първото изречение от първа глава на съчинението: “За поезията изобщо и за нейните видове...” ("Περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς...").

Композиция[редактиране | edit source]

Творбата се състои от 26 неозаглавени глави, като всяка глава обединява определен тематичен кръг. От 1-ва до 5-та глава Аристотел въвежда понятия и категории, чрез които категоризираме и анализираме различните форми на поетични произведения.

От 5-та до 22-ра глава Аристотел фокусира вниманието ни върху трагедията и катарзиса, въпреки че се занимава с въпроси, свързани с начините на изразяване. От 22-ра до 24-та глава се говори за епоса, а в последните 2 глави Аристотел обсъжда редица въпроси, свързани с Омир.

 • Глава 1 - Цел и задачи на Поетиката. Поезията е “подражание”. Три различия в “подражанието”. Разграничение на поетическите видове в зависимост от средствата на “подражанието”]
 • Глава 2 - Разграничение на поетическите видове в зависимост от предмета на “подражанието”
 • Глава 3 - Разграничение на поетическите видове в зависимост от начина на “подражанието” (епос и драма). Где са възникнали трагедията и комедията. Етимологично обяснение на названията “драма” и “комедия”
 • Глава 4 - Естествените причини на поезията: вроденост на склонността към подражание и на усета за ритъм и хармония. Първоначалната разделба на поезията – на епическа и сатирическа, впоследствие – на трагедия и комедия. Развой на трагедията
 • Глава 5 - Определение на комедията. Първи стъпки на нейното развитие. Сходства и разлики между трагедия и епос
 • Глава 6 - Определение на трагедията. Шестте и съставни части: фабула, характери, текст, мисли, сценична постановка и музикална композиция. Трагическият катарзис. Действие и фабула на трагедията
 • Глава 7 - Какъв трябва да бъде съставът на събитията в трагическата фабула. Цялост, завършеност и продължителност на действието
 • Глава 8 - Външно (привидно) и вътрешно единство на фабулата
 • Глава 9 - Задачата на поета. Поезия и история. Исторически и митологически елементи в трагедията. Чудноватото в трагедията
 • Глава 10 - Проста и заплетена фабула
 • Глава 11 - Елементи на заплетената фабула: обрат на действието (перипетия) и узнаване. Страданието в трагедията
 • Глава 12 - Строежни части на трагедията
 • Глава 13 - Цел на трагедията. Герои и действия, които пораждат състрадание и страх. Видове трагедии. Най-добрата трагедия
 • Глава 14 - Как да се предизвиква състрадание и страх. Сценична постановка. Трагичното удоволствие. Какви митове да се разработват
 • Глава 15 - Трагичният характер и неговото развитие: условия, на които трябва да отговарят. Необходима идеализация на трагичния герой
 • Глава 16 - Четири вида узнаване
 • Глава 17 - Съвети към трагиците – как да пишат трагедиите си: ясна представа за сюжета и неговото преживяване от страна на поета. Конкретни насоки за разработка на драматичен сюжет. Творческа дарба и склонност към лудост
 • Глава 18 - Завръзка и развръзка на действието. Четири вида трагедии. Трагедията трябва да избягва сложните митове и епическия строеж. Хорът в трагедията
 • Глава 19 - Словесна форма и стил на трагедията. За мислите и за израза – като предмет на ораторското изкуство. Сценичната реч – дело на актьора и режисьора
 • Глава 20 - Граматични елементи на речта: звук, сричка, съюз, член, име, глагол, окончание, изречение
 • Глава 21 - Прости и сложни думи. Обиходни думи, глоси, метафори, аналогия, украси на речта. Съставени думи. Разтегнати, съкратени и изменени думи. Окончание и род на думите
 • Глава 22 - Качества на поетическия стил: яснота и възвишеност, условия и насоки за постигане на тези качества на стила
 • Глава 23 - Различие между епос и история. Поетическата фабула “като живо същество”. Превъзходството на Хомера като епически поет
 • Глава 24 - Сравнение между епос и трагедия: прилики и разлики. Хомер – първомайстор на поетическата “лъжа”. Невъзможното, невероятното, чудноватото и нелепото в трагедията и в епоса
 • Глава 25 - Четири вида нападки на критиците спрямо поетите и начините на опровержението им. Волности на поетическата реч. Грешки у поетите по отношение на техните знания за света
 • Глава 26 - Сравнителна оценка на епос и трагедия. Доказателства за превъзходството на трагедията. Заключителни думи на Поетиката

Външни препратки[редактиране | edit source]