Природен газ

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Добив на природен газ по света (страните в кафяво имат най-голям добив)

Природният газ е газ, образуван от анаеробно разлагане на органичен материал. Той е важен енергиен ресурс. Произходът на въглеводородните газове е свързан главно с биохимични процеси, в резултат на които се получава разлагане и преобразуване на органични вещества, състоящи се от останките на измрели животински организми и растителни видове. Природно естествена среда за образуване на нефт и газ са органичните утайки на застоялите водни басейни, съдържащи предимно нисши водорасли и измрели животински видове.

Физични свойства[редактиране | редактиране на кода]

Природният газ е смес от въглеводородите метан СН4 (от 92 до 98 %), етан С2Н6, пропан С3Н8 и незначителни количества по-тежки въглеводороди като пентан С5Н12, хексан С6Н14 и други. В почти всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден диоксид СО2, а по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове.

Природният газ се втечнява при -161 °С и е по-лек от въздуха. При концентрация на природен газ от 5 до 15% във въздуха сместа е взривоопасна. Температурата на самозапалване на природния газ е 537 °С. Основните продукти при изгарянето му са въглероден диоксид и водни пари.

Процес на образуване[редактиране | редактиране на кода]

В самото начало на образуването на природния газ от утайките на течно или газообразно гориво процесът е имал анаеробен (безкислороден) характер. Окислителните процеси са протичали само за сметка на кислорода, съдържащ се в самите органични вещества. Протеклото, под преобладаващото влияние на бактериалния свят, интензивно разлагане на органично вещество, което вече е било започнало по време на натрупване на утайките, съставлява първия стадий на неговото преобразуване, наречен биохимичен.

Вторият — диагенетическият — стадий, съответства на потъването и затрупването на органичните утайки, когато на процеса на тяхното преобразуване започват да оказват влияние повишената температура и налягане. През този период се образува нефтът, а получените в резултат на разлагането и преобразуването на органичния материал течни и газообразни продукти не са могли да се отделят от утайките.

Третият и последен стадий на преобразуване на органичните утайки — метаморфният, съответства на периода, когато те са попаднали в условията на още по–високи температури и налягания, и когато целият процес протича предимно под влияние на тези 2 фактора. В този стадий протича термично разлагане на течните въглеводороди с образуване на газ и въглищен остатък.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]