Число на звяра

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Числото на звяра)
Направо към: навигация, търсене
«Neron Kesar»

Числото на звяра е особено число посочено в Библията, под което е скрит апокалиптичния звяр, и се приема като нумерологично олицетворение на последовател на Сатаната.

Числото на звяра е 666. 666 твърде често се използва като елемент на сатанинските атрибути, заедно с обърнатия кръст и пентаграма.

Произход[редактиране | edit source]

В Откровението на Йоан Богослов се казва:

Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е шестстотин шейсет и шест.

(Откр. гл. 13, ст. 18, 15:2)

Богословите-схоласти считат, че под прикритието на апокалиптичния звяр в Библията се крие Антихристът.

Научните изследвания отдават предпочитания (предвид времето и историческия контекст на написване на Откровението), че под този номер (папирус 115 на които е записано Откровението е повреден и не е напълно ясно дали става въпрос за 666 или 616) се крие особено ненавистния на юдеите и първите християни император Нерон (придобил известност и като Нерон-вълкът, по аналогия от легендарните Ромул и Рем, които били отгледани от вълчица). По времето на Нерон в източната част на Римската империя са сечени монети с надпис на староеврейски «נרון קסר», което означава "император Нерон" («Neron Kesar»). Ако се съберат буквените числови стойности на староеврейски, сборът им е 666. В полза на тази водеща теория е и един фрагмент от стих, дешифриран по време на разкопки в Оксиринх, Египет, който твърди, че числото на дявола е 616 (на гръцки записа е «χις»). Ириней Лионски, според Фридрих Енгелс който изследва въпроса, е знаел тази опция, което прави тази теория най-правдоподобната. Ако вземем като база за правилното изписване на латиница на «Nero Caesar» (носовката [N] не се предава, за разлика от гръцки), то сумата от числовите стойности на буквите ще намалее с 50 и ще бъде равна на 616, т.е. Иреней има предвид латинското изписване и правопис на името на Нерон. Към този начин на буквено изписване на името на Нерон на латински се придържа и Улрих Цвингли в своя превод на Библията - в т.нар. Цюрихска Библия.

Откровението с оглед на времето и мястото на написването му само се издава:

седем царе, от които петима паднаха, единият е сега, другият все още не е дошъл, а когато дойде, царуването му няма да продължи дълго

(17:10), като това са императорите Октавиан Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, звярът Нерон, Галба, и някой последващите в годината на четиримата императори. Нерон е наречен:

звярът, който беше и го няма, и е осми от седем

(17: 11) /заедно с Отон и Вителий преди срутването на Втория храм при управлението на Веспасиан от сина му Тит/.

Това виждане съвпада със събитията разиграли се в края на 1 и началото на 2 век след Първото еврейско въстание с последвалите го Вавилонски бунт и Второ еврейско въстание, още повече, че ход на разигралите се исторически събития в Римската империя дава Големия пожар в Рим.

Аритметика[редактиране | edit source]

Аритметичното тълкуване е, че числото 666 е равно на сумата от първите 36 числа.

Друго наблюдение: ако вземем квадратите на първите седем прости числа (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17) и съберем, отново се получава 666. Повдигането на квадрат се счита за магическа операция още от времето на създателя на нумерологията - Питагор (числото се взема толкова пъти, колкото самото то показва, което само по себе си е тайнство). Нумеролозите смятат простите числа за богохулни. Съществува хипотеза, че числото 666 означава несъвършенство, за разлика от 777 (виж седемсвещна менора), което е трикратен символ на хармонията. Тълкуванията са страшно много и често вън от анализа остават детайли, на които трябва да се обърне внимание още от самото начало. Нека да се замислим, например, как е било написано “числото на звяра” в оригинала, т.е. в гръцкия първоизточник. За нас, които ползваме арабските цифри, трите шестици носят магическо очарование. Но по времето, в което е писано Откровението, числата са “изглеждали” различно ...

Или друго: защо Йоан Богослов обявява 666 за “число на звяра” и същевременно го нарича “число на човек” ? Как да разбираме това ?

.........................................................................................................................................

Съществува и един сравнително по- нов метод в изчислението на "Числото на Звяра" от Откр.13гл. Този метод предлага следният подход: В библейските книги Даниил и Откровение се говори, че Антихриста в края ще имитира Исус Христос и по отношение на времето - в дни 1260; в месеци 42; в години - време, времена и половин време; и в трите случая 3,5г (половин 7-ца). Книгата на пророк Даниил 12гл. удължава периода от 1260 дни до два нови периода съответно - до 1290 дни и до 1335 дни, или общо 75 (30+45) дни над 1260. От друга страна, книгата Откровение в гл. 9 посочва, че периодът от 1260 дни завършва съответно с два под периода - 5 месеца (или 150 дни) и "час и ден и месец и година", които могат да се разбират като 1+30+360 или общо 391 дни и 1 час. Сумата от 150 + 391 + 30 + 45 е равна на 616 дни, което е най- вероятното число на Звяра. Ап. Йоан предупреждава, че се иска пресмятане, но само разумните ще го пресметнат. Този израз "разумните" присъства и в книгата на пр. Даниил гл.12 и е своеобразен ключ, че пресмятането е комбинация от пророческите периоди в двете пророчески книги. Графично това може да се представи по следния начин:

                    150      391     30  45

І-------------------------------------------------------------------І--------------------І----------------------------------І-----І------І

І---------------------------------------------------------- 1260 дни --------------------------------------------------І

І---------------------------------------------------------- 1290 дни --------------------------------------------------------І

І---------------------------------------------------------- 1335 дни ---------------------------------------------------------------І

               І---------------- 616 ----------------І

Изразът "защото е число на човек" (Откр.13:18) може да се разбира като мощно уверение спрямо вярващите, че дните на Антихриста няма да са вечни като на Бога, а преброени като дните на човек (виж кн. Битие 47:28; Йов 10:5), и в такъв смисъл верните на Бога да имат търпението да издържат. "Блажен, който изтърпи и стигне 1335-те дни" добавя пр.Даниил (Дан.12:12), което всъщност е и края на периода от 616 дни. /п-р К.Карев, "Проповеди"/

Критична граница[редактиране | edit source]

Кандидатът на техническите науки Андрей Осипов (Скурлягин) казва:

Трябва да разбираме всичко това буквално така: числото на човека - това е броят на хората, съблазнени от звяра. Само че, това число е посредник – то е част от цялото – две трети от хиляда, или по-просто казано – 66,6%. Тоест за да се овладее светът, трябва да се премине над границата на 66,6%.

Най-забавното в случая, е че този учен няма нищо общо с теологията. В сферата на неговите научни интереси е устойчивостта на т.нар. бинарни системи. Или, по-просто казано, системата на взаимодействие на две противоположности. Да речем, плановата и пазарната икономика: в каква пропорция трябва да се “смесят” за да се получи максимален положителен ефект за страната ? Или въпросът с централизацията на властта, управлението. На единия полюс е анархията, а на другият – диктатурата. В какво процентно съотношение трябва да се съвместят двете крайности, за да работи добре политическата система ? Винаги трябва да се търси оптималният вариант, а това, въпреки измамната леснина, е доста свръхсложна задача.

Не липсват бинарни системи и във философията и богословието. Добро - зло, Бог - Сатана, ред - хаос и т.н. На това обърнал внимание при четене на Откровението и Андрей Осипов (Скурлягин):

Тълкувателите забравят, че главната тема на Апокалипсиса е непримиримата борба между доброто и злото, при това в крайната й форма – състояние на война. 90% от текста се състои от описания на "военните действия". Логично е да търсим загадката на числото 666 във връзка с борбата на противоположностите, тоест в рамките на бинарната система.

Преди няколко години професор Г. К. Семин предложи нова, подкрепена от сложни математически изчисления, теория, свързана с бинарните системи според която те са устойчиви само в диапазона от 1/3 до 2/3. Тоест от 33,3% до 66,6%. Иначе рязко се увеличава тяхната неустойчивост и се губи управлението. Без принудителна намеса системата е обречена на разпадане.

Но да се върнем към числото 666, продължава Осипов (Скурлягин) - от текста става ясно, че първо се явява първият звяр - Антихристът, а след това вторият - лъжепророкът. Вторият започва активно да агитира за първия:

и заставя цялата земя и живеещите на нея да се покланят на първия звяр ...
и с чудесата, които твори пред звяра ще съблазни живеещите на земята ...

, т.е. тече активна пропаганда в резултат на която броят на привържениците на Антихриста нараства и в бинарната система се натрупват изменения, които водят до загубата на равновесие. “Числото на човек” е онази критична стойност, след която започва в класата на Антихриста и ще бъде необходима принудителната намеса на Бога. Възстановеното равновесие трябва да премине на качествено ново ниво.

И видях ново небе и нова земя ...

И така, защо 666 ? По време на написването на Апокалипсиса изчисленията са се правели в азбучна номерация, удобна за записване на числа до 1000. Именно затова се смята, че 666 означава две трети, не повече.

Според учените, познаването на тази граница има изключително важно значение в политиката и икономиката. Например, ако в социално-икономическата система ролята на държавата рязко се намали от 66,6% до 33,3%, то това ще намали броя на заетите в конкретната икономика четири пъти. Останалите ще преминат в сивата икономика или икономиката на натуралното стопанство. Теорията за устойчивостта на бинарните системи може да се прилага и в корпоративния мениджмънт.

А как Руската православна църква тълкува числото 666 ? Отговор на този въпрос дава дякон Андрей Кирилов:

Струва ми се, че в числото 666 няма никаква тайна. Антихристът слага този знак на своите дела само заради това, че така е казано в Откровението. Дори и да е само от цинизъм. Доларовите банкноти са с ширина 66,6 мм. Можело е да изберат който и да е размер, но избрали този, който ще има библейска аналогия. Между другото, трите шестици имат значение и за тези, които не знаят нищо за Новия Завет и не са чели Откровението. Просто във Стария завет числото 666 е представено като връх в земното могъщество: именно толкова златни таланти е събрал най-могъщият израелски цар Соломон от покорените съседни държави. Числото 666 за тези, които са си останали със Стария Завет, е нещо като подкова над вратата, просто талисман, в значението на който те дори не се замислят. Що се отнася до тълкуването на “числото на звяра”, най-достоверно значение имат думите на Йоан за тайната на трите шестици – това е “Цар Израилев”. 666 – това е цифровото значение на словосъчетанието "ха-мелек - ле-ишраел". Апостол Иоан не се занимавал с разшифроването на числото защото смятал, че така ще отвлече вниманието на вярващите от проповедите на Евангелието. Християните също не трябва да гадаят дошъл ли е Антихристът или не и дали е поставил и къде своите знаци. Въобще не е нужно да търсим Антихриста. Той сам ще се представи на света. Той ще приеме онова, от което се е отказал Христос – земната публична власт. Така че, трябва просто да гледаме телевизия от време на време. Там, в пряк ефир ще покажат възстановяването на храма на Соломон в Йерусалим и въздигането на новия цар на престола. Той ще поиска не само лоялност, но и религиозна служба в негово име.

Това е другото противоположно на това за Нерон мнение, което тълкува числото на звяра.

Източници[редактиране | edit source]

Вижте също[редактиране | edit source]

Външни препратки[редактиране | edit source]