Абесив

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В езикознанието абесѝвен (лишителен падеж, от латинското abesse „далеч съм“), каритѝвен и приватѝвен (отрицателен падеж) са имената на граматичен падеж, означаващ липсата или отсъствието на съответното склонено съществително. На български същата функция имат предлогът и представката –без.

В австралийските езици[редактиране | редактиране на кода]

Мартудунира[редактиране | редактиране на кода]

В мартудунира привативният падеж се образува с две наставки: -уириуа и -уираа. Какво точно определя коя наставка да се използва не е ясно.

Парла-уираа нганарна.
пари-прив 1МН. Ч.ИЗКЛ
Нямаме никакви пари.

В кавказките езици[редактиране | редактиране на кода]

В угро-финските езици[редактиране | редактиране на кода]

Фински[редактиране | редактиране на кода]

Във финския език абесивният падеж се отбелязва с -tta за задни гласни и -ttä за предни гласни съобразно с хармонията на гласните. Например:

raha „пари“
rahatta „без пари“

Съществува и равнозначеща конструкция, използваща думата ilman и партитивния падеж:

ilman rahaa „без пари“

или по-рядко срещаното:

rahaa ilman „без пари“

Абесивният падеж при съществителните се използва рядко в писмения език и дори още по-рядко в говоримия, въпреки че някои абесивни форми са по-често срещани отколкото еквивалетните им форми с ilman:

tuloksetta „безуспешно, безплодно“
Itkin syyttä. „Плаках без причина.“

Абесивът, обаче, е широко използван при именните глаголни форми (образувани чрез афикса -ma- / -mä-) като например в puhu-ma-tta „без говорене“, osta-ma-tta „без купуване“, välittä-mä-ttä „без тревожене:“

Juna jäi tulematta. „Влакът не се появи.“

Тази форма често може да бъде заменена чрез използване на отрицателната форма на глагола:

Juna ei tullut.

Възможно е понякога да чуете грешна употреба на абесивния падеж във финския, където абесивните и ilman формите се комбинират:

ilman rahatta

Има дискусия дали това не е смущение от естонски.

Естонски[редактиране | редактиране на кода]

Естонският също използва абесивен падеж, който се образува чрез -ta и в единствено и в множествено число:

(ilma) autota „без кола (предлогът ilma се счита за грешка в текстовия стил)“

Талин се слави с два бара, които използват за свои цели употребата на комитативен и абесивен падеж, Nimeta baar Архив на оригинала от 2006-07-07 в Wayback Machine. (барът без име) и Nimega baar Архив на оригинала от 2012-03-13 в Wayback Machine. (барът с име).

Именните форми на глагола се образуват чрез афикса -ma-, а абесивът чрез -ta:

Rong jäi tulemata. „Влакът не се появи.“

Сколт-саамски[редактиране | редактиране на кода]

Абесивът при съществителните в сколт-саамския се отбелязва с -tää и в единствено и в множествено число:

Riâkkum veä'rtää. „Плаках без причина.“

Наставката за абесивен падеж при отглаголните съществителни е -ǩâni or -kani:

Son vuõ'lji domoi mainsteǩâni mõ'nt leäi puättam. „Той/тя си отиде в къщи без казване (без да каже) защо беше дошъл/дошла.“

За разлика от финския, абесивът все още се използва често в сколт-саамския.

Инари-саамски[редактиране | редактиране на кода]

Абесивът при съществителните в инари-саамския се отбелязва чрез -táá. Отглаголните съществителни се образуват чрез -hánnáá, -hinnáá или -hennáá.

Други саамски езици[редактиране | редактиране на кода]

Абесивният падеж не се използва продуктивно в западните саамски езици, въпреки че може да се срещне като вкаменени форми.