Азотен оксид

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Азотният оксид е бинарно неорганично съединение с формула . Представлява безцветен газ с остра миризма, практически неразтворим и нереагиращ с водата, но силно разтворим в CS2, H2SO4 и етанол.[2] Съединението е неутрален оксид.[3] В индустриалната химия е част от производството на азотна киселина и амоняк.

Физични и химични свойства[редактиране | редактиране на кода]

Строеж[редактиране | редактиране на кода]

Азотният оксид е най-простото[4] съединение с нечетен брой електрони, което е мономер като газ, и термично стабилно, въпреки положителната енергия на Гибс. Съединението е парамагнитно, което се определя от несдвоения електрон на една молекулните орбитали: . В течно и твърдо състояние димеризира. Доказано е наличието на цис-, който е по-стабилен, и транс-N2O2, който е червен и се получава в Люисови киселини като BCl3, TiCl4, SO2 или HCl.[5]

При 1100 – 1200 °C се разпада на съставящите го елементи. При високо налягане и 50 °C се диспропорционира:

Йонизационната енергия на единичния електрон от молекулната орбитала е сравнително ниска – 809,6 kJ/mol. Това позволява образуването на нитрозилен катион при реакции с халогените, халогениди, някои силни киселини и други неорганични съединения:[3][4]

(с примеси от XeF4)

Окисление и редукция[редактиране | редактиране на кода]

Азотният оксид лесно се окислява от кислорода във въздуха, като реакцията се забавя при повишена температура:

Със силни окислители азотът повишава степента си на окисление до +5:

В зависимост от редуктора, азотният оксид може да се редуцира до N2O, N2, NH2OH, NH3.

Координационна химия[редактиране | редактиране на кода]

Азотният оксид лесно реагира със съединения на преходните метали, като образува нитрозилкомплекси. Заместват се лиганди от вътрешната координационна сфера:

Нитрозилкомплексите са тъмно оцветени и се разлагат при нагряване.[3] Предполага се, че могат да се използват като катализатори.

Производство[редактиране | редактиране на кода]

Лабораторно азотен оксид се получава при реакции на алкални нитрити:[4]

Екология[редактиране | редактиране на кода]

Азотният оксид се отделя при изгарянето на горива и е постоянен замърсител на атмосферата.[3] Той се окислява от O2 във въздуха до NO2, който причинява киселинни дъждове.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. nitric oxide // PubChem. Посетен на 18 ноември 2016 г. (на английски)
  2. Лидин, Р. Неорганическая химия в реакциях. Москва, Дрофа, 2007. ISBN 978-5-358-01303-2. с. 336 – 337.
  3. а б в г Киркова, Елена. Химия на елементите и техните съедиденения. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013. ISBN 978-954-07-3504-7. с. 273 – 276.
  4. а б в Greenwood, N., Earnshaw, A. Chemistry of the Elements. Oxford, Butterworth-Heinemann, 1998. ISBN 0-7506-3365-4. с. 445 – 454.
  5. Bruce King, R. Encyclopedia of Inorganic Chemistry [10 Volumes]. Wiley, 2005. ISBN 9780470860786. с. 31 – 33.