Азотоводородна киселина

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Азотоводородната киселина, HN3, е едноосновна безкислородна киселина на азота. Представлява силноекслозивна безцветна течност. Дава соли, наречени азиди.

Строеж[редактиране | редактиране на кода]

Резонансна структура на азотоводородна киселина

В молекулата на HN3, азтоните атоми имат степен на окисление −⅓. Азотният атом, свързан с водорода образува 2σ- и една резонансна π-връзка, описващи sp2-хибридизация. Централният азотен атом, с формален заряд +1, отдава електрон на третия азотен атом с формален заряд −1. Трите азотни атоми са подредени почти в права линия. Между тях се образуват двойни π- и единични σ-връзки.

Физични свойства[редактиране | редактиране на кода]

Азотоводородната киселина е безцветна летлива течност, кипяща при 37 °C.[1] Сублимира лесно. Има неприятна миризма и е отровна. Безводната киселина е силно експлозивна.

Химични свойства[редактиране | редактиране на кода]

Водният разтвор на азотоводородната киселина е слаба киселина със сила, близка до оцетната:

Азотоводородната киселина може да реагира с азиден йон до хидрогеназиден йон – N3HN-
3
.

Във воден разтвор търпи бавно диспропорциониране:[1]

HN3 е силен окислител. Разтваря Zn, Fe, Mn и Cu без отделяне на H2:

Йодът и Ce(IV) соли я редуцират до N2.

Смес от солна и азотоводородна киселина действа като царска вода и може да разтвори златото и другите благородни метали. Причината е полученият хлор при реакцията между двете киселини, при която HN3 е окислител:

Азотоводородната киселина реагира като основа с много силни основи:

Азиди[редактиране | редактиране на кода]

Солите на азотоводородната киселина се наричат азиди и по разтворимост във вода приличат на хлоридите.[1] Азидите на алкалните и алкалоземните метали са силно разтворими. При бавно загряване те са устойчиви до стапянето си. Освен CsN3, те се топят с разлагане:[2]

Най-използваната сол е натриевит азид, който се получава при пропускане на диазотен оксид в амонячен разтвор на натрий или при взаимодействие на същия оксид с натриев амид:

Азидите на тежките метали са слабо разтворими във вода – AgN3, Hg(N3)2, Pb(N3)2. Те се получават от водните разтвори на солите на тези метали при утаяване с натриев азид. Всички те са избухливи вещества, които се разлагат при удар и нагряване.

Получаване[редактиране | редактиране на кода]

Азотоводородната киселина за първи път е получена от окисление на хидразин с азотиста киселина:[2]

Азотоводородната киселина се получава от алкални азиди и по-силна киселина, например концентрирана сярна киселина:

HN3 се изолира от сместа с вакуумна дестилация.[2]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в Киркова, Елена. Химия на елементите и техните съединения. София, Университетско издателсто „Св. Климент Охридски“, 2013. ISBN 978-954-07-3504-7. с. 269 – 270.
  2. а б в King, R. Encyclopedia of Inorganic Chemistry [10 Volumes]. с. 3045 – 3048.