Направо към съдържанието

Алкалоземен метал

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Група→ 2
↓Период
2 4
Be
3 12
Mg
4 20
Ca
5 38
Sr
6 56
Ba
7 88
Ra
Не бива да се бърка с Алкален метал.

Втора група от периодичната система, наречена още „Алкалоземна група“, включва елементите:

 • Be – берилий – K 2s2
 • Mg – магнезий – KL 3s2
 • Ca – калций – KLM 4s2
 • Sr – стронций – KLM 4s24p65s2
 • Ba – барий – KLMN 5s25p66s2
 • Ra – радий – KLMNO 6s26p67s2

Това наименование е дадено първоначално на елементите Ca, Sr и Ba, защото оксидите им приличат химически на алкалните метали и земните метали.[1] Впоследствие наименованието остава за цялата група.

Химичните елементи Mg, Ca, Sr, Ba имат по 2 електрона в s-подслоя на последния слой и сходно запълнен предпоследен слой с 8 електрона. Те са електронни аналози и затова свойствата им и тези на образуваните от тях вещества са сходни. Be не е пълен електронен аналог на останалите и има двойствен характер. Той се различава по някои свойства от останалите. Радият не се разглежда, защото той е радиоактивен и не е добре изучен. Берилият има двойствен характер.

Елементите от IIA група са s-елементи с аналогична електронна структура като алкалните метали, но имат 2s2-електронна структура. При берилия, подобно на лития, 2s2-електроните се намират над по-проста хелиева структура, определяща различията от аналозите му.

При берилия увеличеният ядрен заряд и слабото екраниране на 1s2-електроните определят значително по-малкият му атомен радиус. Всички свойства на берилия зависят от тези размери.

По-малките им атомни радиуси в сравнение с алкалните метали определят по-високи йонизационни енергии, нарастваща с поредния им номер, но тази тенденция се нарушава от радия.[1]

Физични свойства на елементите от втора А група

[редактиране | редактиране на кода]

Простите вещества на алкалоземните елементи са метали със сребристобял цвят и метален блясък. Провеждат топлина и електричен ток.

Най-трудно топим е берилият, а най-лесно – магнезият.

Плътността им расте с увеличаване на поредния им номер (Z), като магнезият и калцият са по-леки от берилия. С изключение на берилия, всички други елементи са пластични.

Химични свойства на елементите от втора А група

[редактиране | редактиране на кода]

Всички елементи от втора А група, подобно на калция, взаимодействат с водорода, с кислорода, с останалите неметали, с водата и с киселините.

 • взаимодействие с водород
  – с увеличаване на поредния номер (Z) активността към водорода намалява.
 • взаимодействие с кислород
  – с увеличаване на поредния номер (Z) активността към кислорода се увеличава.
 • взаимодействие с неметал
  – берилият реагира с неметалите при висока температура, а останалите елементи се самозапалват.
 • взаимодействие с вода
  – само берилият не взаимодейства с вода.
 • взаимодействие с разредени киселини
  – с увеличаване на поредния номер (Z) активността към киселините се увеличава.
 1. а б Киркова, Елена. Химия на елемените и техните съединения. София, Университетско издетелство „Св. Климент Охридски“, 2013. ISBN 978-954-07-3504-7. с. 81 – 107.