Антиводород

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Антиводородът се състои от един антипротон и един позитрон

Антиводородът, обозначаван със символа H, е създаден в лабораторни условия химичен елемент от антиматерия, съответстващ на водорода. За разлика от атома на обикновения водород, съставен от един електрон и един протон, антиводородният атом се състои от един позитрон и един антипротон. Антиводородът е получен за пръв път по изкуствен начин в ускорители през 1996 година, а през следващите години са открити методи за стабилизирането му в продължение на минути.