Апелативен съд

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Апелативният съд е вид съд – правораздавателен орган на съдебната власт.

Той е винаги втора въззивна инстанция. Пред него се обжалват решенията на окръжния съд по граждански и наказателни дела, когато окръжният съд е действал като първа инстанции.

Апелативният съд се състои от граждански, търговски и наказателни отделения. Ръководи и контролира дейността на окръжните съдилища от своя съдебен район. Заседава в състав от 3 съдии, освен ако в закон е предвидено друго.

Председателят на апелативния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на апелативния съд и представлява апелативния съд.