Вароатоза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Varroa jacobsoni

Вароатозата е паразитна болест по пчелите, която се причинява от кърлежа Varroa jacobsoni. Те се захващат върху гърба на пчелите, като смучат от кръвта на пчелата (хемолимфа) и снасят яйцата си по пилото.

Кърлежите произхождат от индонезийския остров Ява; днес са разпространени в цял свят. Те са малки, с размери 1 - 1,5мм. Засягат всички пчели - майка, търтеи и работнички.

При установяване на вароатоза трябва незабавно да се потърси помощ от ветеринарен лекар. Антибиотиците не оказват никакво въздействие върху Varroa jacobsoni.

Вароатозата е икономически най-тежкото заболяване, причиняващо щети както на ларвите (пилото), така и на пчелите. Появила се по медоносната пчела през 1960 г. в Япония и Южен Китай, за кратък период обхвана пчелите в целия свят.

След 1980 г. започва „мистериозното“, за сега необяснимо явление на изчезване на пчелите, първоначално в Китай, след това - в САЩ, а днес почти повсеместно.

Обвиняват се много фактори: всеобщото замърсяване на природата; използването на всевъзможни химични производни в растениевъдството за повишаване на добивите, мощни пестициди за борба с болестите по растенията и др.; преексплоатирането на пчелите; големите площи от монокултури (слънчогледи, рапица, овощни насаждения и др), лишавайки пчелите от разнообразната растителност с оглед разнообразен и по-качествен прашец; изкуствено спъваният естествен нагон за размножаване на пчелните семейства (роенето); „индустриалното“ производство на пчелни майки; честата и некомпетентна намеса в живота на пчелите и др. На последно място по ред, а може би на първо по значение, е вароатозата и последвалите я многобройни химични производни за борба, са в основата на всичко. Аргументите са, че за много кратък период от появата на вароатозата, започнаха поголовно да изчезват пчелите в различните райони на планетата.

Плюс тези аргументи трябва да се прибавят и многото електромагнитни и други лъчения в околната среда (от мобилни телефони, телевизия, радио вълни, радарни излъчвания и други, по-малко известни). Все повече информация постъпва по повод ориентацията на пчелите. Вероятно не са само слънчевите лъчи, по които се ориентират пчелите и намират своето жилище. Намирането на търтеевите сборища от майките, които излитат при оплодителен полет и насочването им точно в посока на тях. Лампайтъл смята, че причина за това са и някои биополета, които задържат търтеите постоянно в едни места и др.

Така че объркване на пчелите при полет и отклоняване от собствения кошер може да се окажат и тези лъчения. Това са само хипотези, които подлежат на научно проучване и доказване.

По въпроса за изчезването на пчелите трябва да се изкажат повече мнения от пчелари. Всеки да изкаже собствените си наблюдения и предположения. Обобщени и преценени те биха хвърлили много по-обширна и категорична светлина по въпроса.

Приканваме всички заинтересовани да изкажат своите впечатления и мнения!