Рисков капитал

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Венчър капитал)
Jump to navigation Jump to search

Рисковият капитал (Risk capital) представлява средства, инвестирани за реализиране на високорисков проект, обещаващ значителни доходи, свързан с риск за инвеститора. Рисковият капитал задоволява новите пазарни изисквания, на които съществуващите фирми не са в състояние да отговорят. Типично рисково финансиране е венчър капитала, с който обикновено се изграждат малки фирми с подчертана иновационна насоченост, динамично развиващи се на основата на собствена технология. По този начин се осъществява тясно сътрудничество между изследователите, притежаващи оригинална перспективна идея, и евентуалния инвеститор, готов да вложи средствата си за практическата ѝ реализация. Съществуват и други категории рисково финансиране, които не са непременно свързани с предприемачество.

Рисков капитал е всяко вложение, за което е характерно участие на инвеститори, които закупуват акции, облигации и други ценни книжа, а също така и когато инвестициите имат дългосрочен характер със срок на откупуване минимум 5-10 години, през който период печалбата може да е минимална. Продажната цена на акциите на рисковите фирми често е 50-100 пъти по-висока от номиналната, което намалява интереса на инвеститорите към рисковия капитал.

Рискът при тези начинания е голям. В САЩ при 15% от случаите авансираният рисков капитал се губи напълно, при 25% рисковите фирми губят от дейността си по-продължително време от предвиденото, при 30% печалбата е умерена и в останалите 30% успехите многократно възстановяват първоначално вложените средства. От 10 предложени проекта за инвестиране с рисков капитал 7 се провалят, но останалите 3 носят норма на печалба 25 — 35%.

Съществуват различни организационни форми за разрешаване на несъответствието между броя на новите идеи и възможността такива идеи да се осъществят в големите фирми. По същество става дума за конкретния начин на функциониране на рисковия капитал:

  • Формиране на собствени фондове от рисков капитал,
  • Създаване на специализирана дирекция за рискови начинания,
  • Импровизиране,
  • Създаване на сурови условия за работа.

Венчър капитал[редактиране | редактиране на кода]

За разлика от традиционните инвеститори, инвеститорите на венчър капитал се ангажират с допълнителни отговорности, свързани с дейността на фирмата, като определяне насоките на нейното развитие, управление на финансите, определяне начините за пласмент на продукция и други. Те са „активни“ инвеститори — те търсят възможности за създаване на малки перспективни фирми, намират хора с нови идеи, които се нуждаят от средства, съвети, контакти и „комплектуват“ фирмата. По този начин те добавят стойност към инвестицията си.

Венчър капитал понякога не съвсем точно отъждествяван с рисков капитал, е схема за инвестиране в нови предприятия. Обикновено венчър капиталисти са хора, които имат голямо количество свободни средства и търсят да ги инвестират с по-голяма възвръщаемост. Докато банките обикновено отпускат средствата под формата на заем, венчър капиталистите се интересуват от дялово участие в бизнеса. За предприемачите такова дялово финансиране е по-изгодно от кредитиране, защото венчър капиталистите полагат повече усилия да опазят инвестицията си. Редовна практика е предприемачът да поеме само частта от бизнеса, за която има иновативна идея или ноу-хау, а венчър капиталистът да организира всички други аспекти в новото предприятие - определяне насоките на нейното развитие, управление на финансите, определяне начините за пласмент на продукция и други. Обикновено предприемачът запазва контролния пакет дялове, за да запази и мотивацията си да развива бизнеса.

Преди да вземе решение да инвестира в рисково начинание, инвеститорът прави преценка на степента на оригиналност на новата технология или уникалност в прилагането на съществуващите технологии. Изследват се пазарните ниши и техните възможности за „поглъщане“ на новия продукт, както и оценяване на „цената“ на съществуващия риск. Инвеститорите могат да бъдат отделни лица, сдружение на инвеститори на рисков капитал, големи фирми, холдинги, банки, университети и т.н.

Инвеститорът на рисков капитал трябва да работи търпеливо с фирмата през всички фази на нейното развитие, докато тя престане да бъде рисково предприятие и започне да привлича финансови средства от „пасивни“ инвестиционни източници като банки, по-големи фирми, специализирани фондове и др.

Не са рядкост и венчър фондовете, които набират средства за инвестиране на венчър капитал.

История[редактиране | редактиране на кода]

Счита се, че информационната революция, икономиката на знанието, бумът на дот-ком компаниите и цялостното развитие на Силициевата долина са катализирани именно от венчър капитала.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Мениджмънт: Опитът на водещите фирми в света; Кирил Палешутски; изд. Форчън, Благоевгард

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]