Взаимодействия между организмите

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В екологията взаимодействията са взаимни ефекти, които съществуват между различните организми по местообитание. Взаимодействието има решаващо влияние върху динамиката на числеността на популациите, тяхната функция в биологичното съобщество и оформянето на това съобщество.

Взаимоотношенията могат да бъдат разделени на такива, които се случват между индивиди от един и същи вид (вътревидови отношения) и по този начин оформят динамиката на популацията, и такива, които се срещат между организми от различни видове (междувидови отношения) и по този начин оформят отношенията между популациите, които съставляват екологичното съобщество.

Вътревидови отношения[редактиране | редактиране на кода]

Битка между две ръждиви кѐнгурута
Лъв и лъвица се чифтосват

Вътревидовите отношения възникват между индивиди от един и същи вид. Индивиди от една и съща популация живеят рамо до рамо в едно и също местообитание и следователно могат да имат положително или отрицателно въздействие един върху друг. При този вид взаимодействие директният ефект е върху приспособимостта на индивидите, а именно върху техния успех при оцеляването и възпроизводството. Най-основното взаимодействие, което съществува във всяка популация, която се възпроизвежда при чифтосване, е, разбира се, репродукцията. Когато видът се възпроизвежда при чифтосване, той се нуждае от повече индивиди, обикновено от другия пол, за да се възпроизведе. Размножавайки се, всеки индивид допринася за приспособимостта на другия индивид (тъй като увеличава шансовете им за производство на потомство), така че ефектът е положителен.

Има и вътревидови взаимодействия, които влияят негативно на участващите индивиди. Вътревидовата конкуренция несъмнено е най-често срещаната и важна негативна връзка. Конкуренцията е реципрочна връзка, което произтича от факта, че конкурентните индивиди изискват един и същ ресурс и в резултат на това конкурентоспособността на вида намалява.

Междувидови отношения[редактиране | редактиране на кода]

Конкуренция[редактиране | редактиране на кода]

Хищничество[редактиране | редактиране на кода]

Мимикрия[редактиране | редактиране на кода]

Алелопатия[редактиране | редактиране на кода]

Симбиоза[редактиране | редактиране на кода]

Паразитизъм[редактиране | редактиране на кода]

Коменсализъм[редактиране | редактиране на кода]