Вътрешна търговия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Вътрешната търговия се развива във всички посочени видове. Външната търговия има значение за процеса на глобализация. Тя включва обмена на стоки между отделни държави и обхваща техния внос и износ.

Според съотношението на внос и износ търговският баланс на една страна може да е активен, пасивен или в равновесие. Когато износа е по-голям от вноса е активен, когато износа е по-малък от вноса е пасивен, а когато износа и вноса са равни говорим за търговски баланс в равновесие.

През последните години САЩ има голям пасивен външнотърговски баланс. Страната е най-голям вносител на нефт, готови промишлени изделия (битова електроника, автомобили). Същевременно доминира на пазара на самолети, военна техника, персонални компютри. Япония е най-големият вносител на руди, дървесина, енергоизточници, но и най-големият износител на кораби, автомобили, роботи и др.