Герундий

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Герундият е нелична глаголна форма, която функционира като съществително в латинската граматика, а оттам преминава в редица романски езици, в английския и в други езици. Герундият може да бъде подлог, но също и допълнение или друга част на речта.

В славянските езици, включително и в българския, герундият се нарича отглаголно съществително.

Герундий в различните езици[редактиране | редактиране на кода]

Английският герундий (gerund – /ˈdʒɛrənd/ или /ˈdʒɛrʌnd/) завършва на -ing (напр. I love playing basketball – Обичам да играя баскетбол). Същата глаголна форма се използва и в сегашното причастие (което изпълнява функцията на прилагателно или наречие), както и на отглаголно съществително. Така английската -ing глаголна форма може да служи като съществително (подлог или допълнение), глагол, прилагателно и понякога като наречие.