Направо към съдържанието

Гигабит

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Тази статия е за единица информация. За понятието Gigabit Ethernet вижте Ethernet.

Единици, кратни на бит
С десетични представки по ISO С двоични представки по IEC
Име Означение Стойност Име Означение Стойност
килобит kbit 103 кибибит Kibit 210
мегабит Mbit 106 мебибит Mibit 220
гигабит Gbit 109 гибибит Gibit 230
терабит Tbit 1012 тебибит Tibit 240
петабит Pbit 1015 пебибит Pibit 250
ексабит Ebit 1018 ексбибит Eibit 260
сетабит Zbit 1021 себибит Zibit 270
йотабит Ybit 1024 йобибит Yibit 280

Гигабит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит (bit). Представката гига- (символ G) е определена в Международната система единици (SI) като множител 109 (милиард).

  • 1 гигабит = 109 бита = 1 000 000 000 бита

Единицата гигабит се означава със символа Gbit или Gb.

Ако вземем обичайния размер от 8 бита за един байт, то 1 Gbit ще е равен на 125 мегабайта (MB) или приблизително на 119 мебибайта (MiB).

Гигабитът е тясно свързан с гибибита, която единица е образувана с помощта на двоичната представка гиби- (символ Gi):

  • 1 гибибит = 230 бита = 1 073 741 824 бита, или с приблизително 7% по-голям от гигабит.