Направо към съдържанието

Градница (област Габрово)

(пренасочване от Градница (Област Габрово))
За другото българско село вижте Градница (Област Добрич).

Градница
Панорамен изглед от Градница
Панорамен изглед от Градница
България
42.95° с. ш. 24.9667° и. д.
Градница
Област Габрово
42.95° с. ш. 24.9667° и. д.
Градница
Общи данни
Население1186 души[1] (15 март 2024 г.)
52,4 души/km²
Землище22,652 km²
Надм. височина286 m
Пощ. код5439
Тел. код06736
МПС кодЕВ
ЕКАТТЕ17587
Администрация
ДържаваБългария
ОбластГаброво
Община
   кмет
Севлиево
Иван Иванов
(ГЕРБ; 2011)
Кметство
   кмет
Момчил Стойчев (ГЕРБ)
Градница в Общомедия

Граднѝца е село в Северна България, община Севлиево, област Габрово.

География[редактиране | редактиране на кода]

Село Градница се намира на 14 km югозападно от град Севлиево, в северните подножия на Черновръшки рид, край десния (южния) бряг на река Видима и левия бряг на вливащата се в нея Граднишка река (Боазка река). Климатът е умереноконтинентален, почвите в землището са преобладаващо алувиално-ливадни[2]. Надморската височина в центъра на селото е около 284 m, на югозапад нараства до към 330 m, а на североизток към река Видима намалява до около 250 m.

През Градница минава третокласният републикански път III-404 (Севлиево – Дебнево). От него в селото се отклонява общински път, който на юг се включва в общинския път GAB1165[3], водещ на юг през село Боазът към град Априлци, а на север – към Севлиево.

Източно от селото на малък десен приток на река Видима има два микроязовира и още един – северно от река Видима.[4] Южно от селото край Боазката река има рибарник.[5] Рибарник има и в близост с вливането на Боазката река във Видима.[6]

Населението на село Градница, наброявало 2066 души при преброяването към 1934 г. и 1446 към 1992 г., наброява 901 (по текущата демографска статистика за населението) към 2019 г.[7]

При преброяването на населението към 1 февруари 2011 г., от обща численост 996 лица, за 488 лица е посочена принадлежност към „българска“ етническа група, за 488 – към „турска“, за 14 не е даден отговор и за останалите няма данни в източника.[8]

История[редактиране | редактиране на кода]

До създаването на третата българска държава[редактиране | редактиране на кода]

Западно от село Градница в местността „Поленица" има 3 тракийски надгробни могили от късножелязната епоха. На около 300 m южно от селото има останки от античната и средновековна крепост „Пречиста", важно звено от укрепителната система на Втората българска държава (Търновското царство), опожарена при турските нашествия. Селото възниква в съседство с крепостта. С името Градница се споменава в османотурски регистри от 1430 г., 1571 г., 1591 г., 1618 г., 1638 г.[2] Според предположение, селото се споменава – с изопачено име, и от турския пътешественик Евлия Челеби[9].

Има предположения, че селището е съществувало още през XIIXIV век. Името на селото е старобългарско и означава „малка крепост“. Най-вероятно е наречено така заради близостта му до крепостта „Пречиста“.

Църква[редактиране | редактиране на кода]

Няма сигурни данни кога е построена църквата в Градница, но по предание се знае, че тя е построена още през времето на османското владичество, а 20 – 30 години през османското владичество и 1 – 2 години след Освобождението е била джамия. Когато турците се изселвали, повикали по-видните хора от селото и предали джамията с условие да се направи църква. Църквата е осветена в 1885 г., а след 1955 г. е преустроена.[10]

Училища[редактиране | редактиране на кода]

Основно училище[редактиране | редактиране на кода]

През ноември 1881 г. в село Градница е открито начално училище с една паралелка и 15 ученика (момчета), ползващо помещение в турското училище в двора на джамията (мястото, където по-късно е построена църквата в селото). През следващата учебна година е наето за учебна стая бившето турско кафене. През 1886 г. е построена училищна сграда с 3 класни стаи. През периода 1921 – 1924 учебна година последователно са открити трите прогимназиални класа[11] и училището става основно. От 1920 до 1925 г. е построена новата училищна сграда с 13 класни стаи. От 1992 г. наименованието на училището в Градница е променено на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“.[12][13]

Практическо селскостопанско училище[редактиране | редактиране на кода]

През 1923 – 1924 учебна година в сградата на основното училище е открито и Държавно практическо земеделско училище, което съществува в селото до 1946 г., а от 1959 г. отново е открито под наименованието Практическо зимно земеделско училище. В него се обучават кадри по специалностите овощарство, пчеларство, бубарство, шев и готварство, правоспособни трактористи за нуждите на селското стопанство. През 1964 г. училището е преименувано на Практическо селскостопанско училище. Закрито е през 1970 г.[14][12]

Училище по автотранспорт[редактиране | редактиране на кода]

През учебната 1970 – 1971 г. се открива Средно професионално техническо училище по автотранспорт, което първоначално се помещава в сградата на основното училище.[12] Открива се с ведомствена подчиненост на Министерството на транспорта. Със заповед № РД-14-10 от 1 април 1986 г. на Министерство на народната просвета се преобразува в Средно професионално техническо училище по транспорт. От 1997 г. училището преминава на подчинение на Министерство на образованието, науката и технологиите. През учебната 1996 – 1997 г. се открива паралелка с четиригодишен курс на обучение по специалност „Автомобили и кàри“. Подготвя средни специалисти по автотранспорт и водачи на моторни превозни средства.[15]

Потребителна кооперация[редактиране | редактиране на кода]

През 1905 г. се основава Земеделско спестовно заемно сдружение – село Градница за влогонабиране, кредитиране на членовете си със заеми и извършване на общи продажби. През 1922 г. сдружението се преименува на Кредитна кооперация „Подкрепа" – село Градница със същия предмет на дейност. През 1948 г. кооперацията се преименува на Всестранна кооперация „Подкрепа“ – село Градница със стопанска дейност: търговия със стоки за потребление, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения, производства от местно значение и представителство на БНБ по влогонабиране. През 1952 г. кооперацията се преименува на Селкооп „Подкрепа“ – село Градница със същия предмет на дейност, а през 1958 г. – на Потребителна кооперация (Потребкооп) „Подкрепа“ – село Градница със същия предмет на дейност. Кооперацията се управлява и ръководи от общото събрание на членовете си, а в периода между общите събрания – от управителен съвет, избиран от общото събрание. Контролният съвет, който се избира също от общото събрание, извършва контрол по изпълнение на решенията на общите събрания и на управителния съвет, и на финансово-счетоводната дейност. За периода от 1 януари 1963 г. до юли 1973 г. кооперацията развива следната дейност: търговия на дребно, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения и вторични суровини, хлебопроизводство, изваряване на ракии на частни лица и месодобив. През 1979 г. се учредява Районна потребителна кооперация (РПК) – село Градница с дотогавашните потребителни кооперации в селата Градница, Душево, Столът, Млечево, Бериево, Дамяново и Хирево, считано от 1 март 1980 г. Кооперацията съществува до края на март 1988 г. и се разделя, при което потребителната кооперация в село Градница намалява района си на действие до този на дотогавашния клон на РПК в селото[16].[17]

ТКЗС[редактиране | редактиране на кода]

През 1948 г. при Всестранна кооперация „Подкрепа“ – село Градница се основава трудово земеделски производителен отдел със самостоятелен баланс, стопанска сметка и отговорност. През 1950 г. общото събрание на членовете на отдела приема примерния устав на ТКЗС и от тази дата отделът се обособява като Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) – село Градница. Целта на стопанството е с общи средства за производство, чрез групиране на земята, обобщаване на земеделския инвентар и животни и с общ труд да се създаде висока производителност на труда и да се осигури по-добър живот на членовете му. През 1953 г. стопанството носи името ТКЗС „Победа“. Във връзка с решение на БКП и правителството за обединяване на по-малките стопанства в по-големи, от 1 януари 1959 г. ТКЗС в селата Дамяново, Бериево, Сенник, Душево, Хирево, Градница, Млечево и Столът се обединяват в едно стопанство – Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство (ОТКЗС) „Владимир Илич Ленин“ – село Сенник. На 28 февруари 1959 г. ОТКЗС се разделя на няколко стопанства, като ТКЗС – село Градница се връща към територията си преди 1959 г. Дейността се развива в следните направления: растениевъдство – полевъдство и ливадарство[18]; зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и други; животновъдство – говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, пчеларство и други. Стопанството има и спомагателни и странични дейности, като: коларо-железарска работилница, тухларница, мелница, ярмомелка, каменна кариера, дъскорезница, дърводелска работилница, варджийница и други. От 1970 г. стопанството става член на създадения Аграрно-промишлен комплекс (АПК) „Росица“ – Севлиево. Със създаването на селищна система – село Градница по решение на Окръжния народен съвет – Габрово се създава АПК – село Градница[19]. На това основание от 1 януари 1978 г. стопанството в село Градница преминава на подчинение към АПК – село Градница като клоново стопанство на самостоятелен баланс и банкова сметка. От 1 януари 1984 г. клоновото стопанство се трансформира в Животновъдна-фуражна бригада (ЖФБ) – село Градница. След закриването през октомври 1987 г. на Граднишката община се закрива и АПК – село Градница, а стопанството преминава от 1 януари 1988 г. като селскостопанска бригада към АПК „Росица“ – Севлиево. След нови промени на организацията и наименованието, с Решение на Окръжния съд – Габрово № 22 от 11 януари 1993 г. се вписва в кооперативния регистър прекратяване и обявяване в ликвидация на стопанството – вече като ТКЗС – село Градница, и се определя ликвидационен съвет.[20] През 1995 г. по разпоредби в ЗСПЗЗ[21] дейността на ликвидационните съвети е прекратена и стопанството е заличено в регистъра на окръжния съд.

Здравна служба[редактиране | редактиране на кода]

Здравната служба в село Градница е разкрита през 1914 г. Тя се помещава в частни сгради (до 1948 г.) и се завежда от фелдшерски персонал до 1938 г., а по-нататък от лекарски персонал. През 1946 – 1948 г. е построен здравен дом и здравната служба се нанася в него. През август 1948 г. към службата са разкрити зъболекарски кабинет и родилно отделение с 3 легла, аптечен пункт и детска и женска консултация. От 1 януари 1958 г. се открива стационар с 10 легла и дотогавашната здравна служба се преименува в Селски здравен участък със стационар. През 1962 г. от ТКЗС е закупена и предоставена на здравния участък санитарна линейка. Стационарът представлява малък филиал към вътрешното отделение на Районната обединена болница – Севлиево, където са лекувани по-леко болни. В края на 1972 г. са закрити стационарът и родилното отделение. Селският здравен участък – село Градница е закрит към края на 2000 г.[22]

Обществени институции[редактиране | редактиране на кода]

Село Градница към 2020 г. е център на кметство Градница.[23][24]

В село Градница към 2020 г. има:

 • действащо читалище „Паисий Хилендарски – 1908“;[25][26]
 • действащо общинско основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“;[27]
 • Професионална гимназия по транспорт и машиностроене;[28]
 • православна църква „Свети архангел Михаил“;[29]
 • пощенска станция.[30]
 • пенсионерски клуб.

Поминък и стопанство[редактиране | редактиране на кода]

В Градница към 1981 г. се отглеждат главно зърнени и фуражни култури, трайни насаждения (праскови и малини), развиват се зеленчукопроизводство, говедовъдство и овцевъдство, построени са напоителен канал от Боазката река и микроязовири. В селото има цех за производство на електрически агрегати и цех към обувния завод „Сърп и чук" в Габрово.[2]

В селото към 2020 г. има производствена база на фирма „Идеал Стандарт – Видима“ АД, която е специализирана в производството на смесителни батерии и аксесоари за оборудване на бани и кухни.[31]

Културни и природни забележителности[редактиране | редактиране на кода]

Църква „Свети архангел Михаил“[редактиране | редактиране на кода]

Църквата „Свети архангел Михаил“ е построена през 1855 г. Изградена е в характерния архитектурен стил на XIX век, а надпис отбелязва годината на градежа и майсторите, които са я строили. Църквата е обявена за исторически паметник и към 2020 г. е добре поддържана.

Крепост „Пречиста“[редактиране | редактиране на кода]

В непосредствена близост до с. Градница, на няколкостотин метра южно от селото, се намират археологическите руини на средновековната крепост „Пречиста“. Крепостта е издигната още по времето на Римската империя и е служела за отбрана на Русалийския проход, който е бил стратегическо място.

При проведените археологически разкопки е открита мощна отбранителна система. Крепостната стена върви по целия хълм от север на юг. Има запазена част от главната крепостна стена с височина от 2 до 3 метра и дебелина 2,60 – 3 метра. Открити са три порти, а на най-високото място на хълма се е намирала правоъгълна отбранителна кула.

Едно от интересните разкрития при разкопките е еднокорабната базилика, която е дълга 18.50 и широка 9.86 метра. По откритите предмети, оръжията, монетите и начина на градеж на крепостта археолозите датират Пречиста към III – IV в.н.е.

Крепостта е възстановена по време на Второто Българско царство, когато братята Асеневци издигат отбранитени крепости, които да пазят столицата Търново. От същия период са и крепостите край село Крамолин, Севлиево и Батошево.

Пречиста е съществувала до падането на България под османска власт, когато е разрушена напълно.

Днес до нея се стига по тесен път от село Градница, който се вие по билото на хълма.

Защитена зона[редактиране | редактиране на кода]

Част от землището на село Градница попада в границите на Защитената зона по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ЗЗ „Видима”, Код BG0000618.[32][33]

Личности[редактиране | редактиране на кода]

Родени
 • Христо Пелитев (1927 – 2012), български писател-белетрист и журналист, дългогодишен главен редактор на в-к Стършел
 • Марин Петров – проф. по икономика
 • Проф. д-р Мария Михова – детски хирург

Фотогалерия[редактиране | редактиране на кода]

Източници и бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.grao.bg
 2. а б в Енциклопедия „България“, том 2, стр. 157, Издателство на БАН, София, 1981 г.
 3. Списък на общинските пътища в Република България
 4. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Градница, община Севлиево, поземлени имоти 17587.251.119, 17587.250.122 и 17587.15.31, язовири, архив на оригинала от 8 септември 2018, https://web.archive.org/web/20180908161738/https://kais.cadastre.bg/bg/Map, посетен на 23 ноември 2020 
 5. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Градница, община Севлиево, поземлен имот 17587.80.217, рибарник, архив на оригинала от 8 септември 2018, https://web.archive.org/web/20180908161738/https://kais.cadastre.bg/bg/Map, посетен на 23 ноември 2020 
 6. Агенция по геодезия, картография и кадастър, Кадастрална карта на България, село Градница, община Севлиево, поземлен имот 17587.186.104, рибарник, архив на оригинала от 8 септември 2018, https://web.archive.org/web/20180908161738/https://kais.cadastre.bg/bg/Map, посетен на 23 ноември 2020 
 7. Справка за населението на с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово
 8. Етнически състав на населението на България – 2011 г., село Градница, община Севлиево
 9. Блог на Петко Недялков; януари 2016 г.; „Евлия Челеби за севлиевския край“, ключови думи: Градница, Гранбечесе – видяно през ноември 2020 г.
 10. ИСДА, фонд 393К; Църковно настоятелство при църквата „Св. Архангел Михаил“ – с. Градница, Габровско (1885 – 1944); История на фондообразувателя
 11. Речник на българския език Прòгимнàзия 3. Разг. Курс на обучение от V до VII клас включително.
 12. а б в ИСДА, фонд 438К; Народно основно училище – с. Градница, Габровско (1881 – 1944); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 13. ИСДА, фонд 764; Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Градница, Габровско (1944 – ); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 14. ИСДА, фонд 720; Практическо селскостопанско училище – с. Градница, Габровско (1959 – 1970); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 15. ИСДА, фонд 1302; Средно професионално техническо училище по автотранспорт – с. Градница, Габровско (1970 – )
 16. ИСДА, фонд 1356; Районна потребителна кооперация – с. Градница, Габровско (1980 – 1988); История на фондообразувателя
 17. ИСДА, фонд 425; Потребителна кооперация „Подкрепа“ – с. Градница, Габровско (1944 – ); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 18. Речник на българския език Ливадàрство, мн. няма, ср. Сел.-стоп. Клон от растениевъдството, който осигурява необходимото количество зелена трева и сено за изхранване на селскостопанските животни.
 19. ИСДА, фонд 1369; Аграрно-промишлен комплекс – с. Градница, Габровско (1978 – 1987); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 20. ИСДА, фонд 402; Трудово-кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Победа“ – с. Градница, Габровско (1948 – 1995); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 21. § 28, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. – ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г.)
 22. ИСДА, фонд 1577; Селски здравен участък – с. Градница, Габровско (1944 – 2000); Промяна в наименованието и история на фондообразувателя
 23. Справка за събитията за кметство Градница
 24. Интегрирана информационна система на държавната администрация, Административен регистър, Област Габрово, Кметство Градница
 25. Детайлна информация за читалище „Паисий Хилендарски – 1908“, село Градница, община Севлиево, област Габрово
 26. Информационна карта за 2019 г., читалище „Паисий Хилендарски – 1908“, село Градница, община Севлиево, област Габрово
 27. Министерство на образованието и науката – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“, село Градница, община Севлиево, област Габрово[неработеща препратка]
 28. Министерство на образованието и науката – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, село Градница, община Севлиево, област Габрово[неработеща препратка]
 29. Българска православна църква, Структура, Епархии, Великотърновска епархия, Храмове, Севлиевска духовна околия, село Градница
 30. Български пощи, Пощенски станции, област Габрово, 5439 Градница // Архивиран от оригинала на 2019-11-29. Посетен на 2020-11-24.
 31. Идеал Стандарт Видима АД; Завод за санитарна арматура, ... „две производствени площадки: в гр. Севлиево и в с. Градница“
 32. Изпълнителната агенция по околна среда, Регистър на защитените територии и защитените зони в България, Защитена зона Видима
 33. „Изработване на общ устройствен план на община Севлиево“, Обяснителна записка, стр. 81, Село Градница

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]