Датиране по метода на следите на делене

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Методът на следите на делене (на английски: fission-track method) е добре доказан и широко използван метод за радиоактивно датиране на геоложки и археоложки събития и артефакти. За тази цел се използват минерали, съдържащи уран — най-често това са циркон и апатит, както и вулканично стъкло. Методът се базира на спонтанния радиоактивен разпад на ядрото на изотопа на урана 238U. За разлика от другите методи на радиоактивно датиране тук не се измерва концентрацията на изотопа, а оставените следи от високоенергетични частици, излъчени при разпада. Те формират линейни дефекти в кристалната решетка на минерала, наречени следи от спонтанното делене (spontaneous fission tracks). Акумулираните с времето следи могат да се наблюдават с обикновен петрографски микроскоп след полиране и ецване на кристалната повърхност. Тъй като броят на следите на делене зависи от температурата, методът се използва за проследяване на температурната еволюция на скали и минерали от горната част на кората (2 - 8 км).

Не съществува рязка температурна граница, под която продуктите на деленето, а следователно и следите на делене, да се задържат в кристалната решетка. Вместо това съществува една преходна температурна зона, наречена зона на непълно закаляване (partial annealing zone – PAZ), където следите са термодинамично нестабилни. Ефективната температурна граница на затваряне (closure temperature) лежи някъде в тази зона и зависи от скоростта на изстиване и от кинетичните свойства на дадения минерал. Зоната на непълно закаляване за стандартен апатит (например — Durango apatite; 0.43wt% хлор) е между 60°C и 110°C [1] [2]. Следите, формиращи се непрекъснато в кристалната решетка, имат първоначална дължина от около 16.3 микрона [3]. Вследствие на продължително подгряване (105 - 106 години) при температури над 60°C, следите започват да се скъсяват (търпят закаляване), като степента на скъсяване зависи от температурата и продължителността на нейното поддържане. Това явление позволява възстановяването на температурно-времевата еволюция на изследвания образец чрез моделиране на данните от дължините на следите [4] [5]. Този принцип е също така приложим и при анализирането на цирконови минерали, въпреки че кинетиката на закаляването на следите в цирконовата кристална решетка не е толкова добре изучена. Досега са публикувани широк спектър от стойности за температурните граници на цирконовата зона на непълно закаляване. Най-новите изследвания, базирани на лабораторни експерименти екстраполирани върху геоложки периоди от време (106 години) и комбинирани с резултатите от изследванията на дълбоки сондажи, дават широки граници на цирконовата зона на непълно закаляване — между 200°C и 320°C [6] [7] [8] [9] [10] [11][12].

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Green, P.F. and Duddy, I.R. 1989. Some comments on paleotemperature estimation from apatite fission track analysis. J. of Petrol. Geol., 12, 111-114.
 2. Corrigan, J.D. 1993. Apatite fission-track analysis of Oligocene strata in South Texas, U.S.A.; testing annealing models, Chemical Geology, 104, 227-249
 3. Gleadow, A.J.W., Duddy, I.R., Green, P.F. and Lovering, J.F. (1986). Confined fission track lengths in apatite: a diagnostic tool for thermal history analysis. Contributions to Mineralogy and Petrology, 94, 405-415
 4. Gallagher, K. 1994. Genetic algorithms: A powerful new method for modelling fission-track data and thermal histories. In: Lanphere, M.A., Dalrymple, G.B., Turrin, B.D. (eds.), Proceedings International Conference of Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology. US Geological Survey.
 5. Ketcham, R.A., Donelick, R.A. and Donelick, M.B. 2000. AFTSolve: A program for multi-kinetic modeling of apatite fission-track data. Geol. Mater. Res., 2, 1-32.
 6. Tagami, T. 2005. Zircon Fission-Track Thermochronology and Applications to Fault Studies. Rev Min Geochemistry, 58(1), 95-122
 7. Zaun, P.E. and Wagner, G.A. 1985 Fission-track stability in zircons under geological conditions. Nuclear Tracks, 10, 303-307.
 8. Coyle, D.A. and Wagner, G.A. 1998. Positioning the titanite fission-track partial annealing zone. Chem Geol., 149, 117-125.
 9. Green, P.F., Hegarty, K.A., Duddy, I.R., Foland, S.S. and Gorbachev, V. 1996. Geological constraints on fission track annealing in zircon. Abstract International Workshop on Fission Track Dating, Gent 1996, Gent, p44.
 10. Tagami, T., Carter, A. and Hurford, A.J. 1996. Natural long-term annealing of the zircon fission-track system in Vienna Basin deep borehole samples: constraints upon the partial annealing zone and closure temperature. Chem Geol, 130, 147-157.
 11. Hasebe, N., Mori, S., Tagami, T. and Matsui, R. 2003. Geological partial annealing zone of zircon fission-track system: additional constraints from the deep drilling MITI-Nishikubiki and MITI-Mishima. Chem Geol, 199, 45-52.
 12. Chemical Geology, Volume 199, Issues 1-2, 30 August 2003, Pages 45-52