Демографски показатели на държавите от Европа

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Численост на населението в държавите от Европа (към 2013 г., в хил. души):

Демографски показатели[редактиране | редактиране на кода]

Раждаемост[редактиране | редактиране на кода]

Дял на живородените в държавите от Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Казахстан1 14.9 Повишение 14.9 Безизменение 15.3 Повишение 16.6 Повишение 18.2 Повишение 18.4 Повишение 19.7 Повишение 20.8 Повишение 22.8 Повишение 22.0 Понижение 22.5 Повишение 22.5 Безизменение 22.5 Безизменение
 Азербайджан1 14.5 Понижение 13.5 Понижение 13.4 Понижение 13.7 Повишение 15.7 Повишение 16.7 Повишение 17.3 Повишение 17.4 Повишение 17.2 Понижение 17.0 Понижение 18.3 Повишение 19.2 Повишение 18.8 Понижение
 Турция1 20.3 Понижение 18.6 Понижение 17.9 Понижение 18.0 Повишение 18.1 Повишение 18.1 Безизменение 18.3 Повишение 18.2 Понижение 17.5 Понижение 17.2 Понижение 16.8 Понижение 17.0 Повишение
 Ирландия 14.3 Безизменение 15.0 Повишение 15.5 Повишение 15.5 Безизменение 15.3 Понижение 14.8 Понижение 15.2 Повишение 16.4 Повишение 17.0 Повишение 16.9 Понижение 16.5 Понижение 16.3 Понижение 15.8 Понижение
 Косово 19.3 Понижение 18.7 Понижение 18.2 Понижение 15.9 Понижение 17.2 Повишение 18.0 Повишение 16.3 Понижение 15.6 Понижение 16.0 Повишение 15.7 Понижение 15.3 Понижение
 Армения1 10.6 Понижение 10.0 Понижение 10.1 Повишение 11.2 Повишение 11.8 Повишение 11.9 Повишение 12.0 Повишение 12.8 Повишение 13.3 Повишение 14.4 Повишение 14.6 Повишение 14.2 Понижение 14.0 Понижение 13.8 Понижение
 Исландия 15.3 Повишение 14.4 Понижение 14.1 Понижение 14.3 Повишение 14.5 Повишение 14.4 Понижение 14.5 Повишение 14.6 Повишение 14.2 Понижение 15.7 Повишение 15.5 Понижение 14.1 Понижение 14.2 Повишение 13.4 Понижение
 Русия1 8.6 Повишение 9.0 Повишение 9.6 Повишение 10.2 Повишение 10.4 Повишение 10.2 Понижение 10.3 Повишение 11.3 Повишение 12.0 Повишение 12.3 Повишение 12.5 Повишение 12.6 Повишение 13.3 Повишение 13.3 Безизменение
 Великобритания 11.5 Понижение 11.3 Понижение 11.3 Безизменение 11.7 Повишение 12.0 Повишение 12.0 Безизменение 12.4 Повишение 12.7 Повишение 12.9 Повишение 12.8 Понижение 13.0 Повишение 12.8 Понижение 12.8 Безизменение
 Грузия1 11.0 Повишение 10.8 Понижение 10.7 Понижение 10.7 Безизменение 11.5 Повишение 10.7 Понижение 10.8 Повишение 11.2 Повишение 12.9 Повишение 14.4 Повишение 14.1 Понижение 12.9 Понижение 12.7 Понижение
 Албания 16.4 Понижение 17.4 Повишение 13.9 Понижение 14.9 Повишение 13.6 Понижение 13.0 Понижение 12.1 Понижение 11.7 Понижение 11.5 Понижение 11.8 Повишение 11.9 Повишение 12.1 Повишение 12.6 Повишение
 Беларус 9.4 Повишение 9.2 Понижение 9.0 Понижение 9.0 Безизменение 9.1 Повишение 9.4 Повишение 10.1 Повишение 10.8 Повишение 11.3 Повишение 11.5 Повишение 11.4 Понижение 11.5 Повишение 12.2 Повишение 12.5 Повишение
 Франция 13.1 Повишение 13.0 Понижение 12.7 Понижение 12.6 Понижение 12.6 Безизменение 12.7 Повишение 12.9 Повишение 12.7 Понижение 12.8 Повишение 12.7 Понижение 12.6 Понижение 12.6 Безизменение 12.4 Понижение 12.3 Понижение
 Швеция 10.2 Повишение 10.3 Повишение 10.7 Повишение 11.1 Повишение 11.2 Повишение 11.2 Безизменение 11.7 Повишение 11.7 Безизменение 11.9 Повишение 12.0 Повишение 12.3 Повишение 11.8 Понижение 11.9 Повишение 11.8 Понижение
 Норвегия 13.2 Понижение 12.6 Понижение 12.2 Понижение 12.4 Повишение 12.4 Безизменение 12.3 Понижение 12.6 Повишение 12.4 Понижение 12.7 Повишение 12.8 Повишение 12.6 Понижение 12.1 Понижение 12.0 Понижение 11.6 Понижение
 Белгия 11.2 Повишение 11.1 Понижение 10.8 Понижение 10.8 Безизменение 11.1 Повишение 11.3 Повишение 11.5 Повишение 11.4 Понижение 12.0 Повишение 11.8 Понижение 11.9 Повишение 11.6 Понижение 11.7 Повишение 11.5 Понижение
 Кипър1 12.2 Понижение 11.6 Понижение 11.1 Понижение 11.2 Повишение 11.2 Безизменение 10.9 Понижение 11.3 Понижение 10.9 Повишение 11.6 Понижение 12.0 Повишение 11.7 Понижение 11.2 Понижение 11.8 Повишение
 Люксембург 13.1 Повишение 12.4 Понижение 12.0 Понижение 11.7 Понижение 11.9 Повишение 11.5 Понижение 11.7 Повишение 11.4 Понижение 11.5 Повишение 11.3 Понижение 11.6 Повишение 10.9 Повишение 11.4 Понижение
 Северна Македония 14.6 Повишение 13.4 Понижение 13.7 Понижение 13.3 Понижение 11.5 Понижение 11.0 Понижение 11.1 Повишение 11.1 Безизменение 11.2 Повишение 11.5 Повишение 11.9 Повишение 11.1 Понижение 11.4 Повишение 11.3 Понижение
 Украйна 7.8 Безизменение 7.7 Понижение 8.1 Повишение 8.5 Повишение 9.0 Повишение 9.0 Повишение 9.8 Повишение 10.2 Повишение 11.0 Повишение 11.1 Повишение 10.8 Понижение 11.0 Повишение 11.4 Повишение 11.1 Понижение
 Черна гора 15.0 Повишение 14.4 Понижение 13.8 Понижение 13.5 Понижение 12.6 Понижение 11.8 Понижение 12.1 Повишение 12.5 Повишение 13.1 Повишение 13.7 Повишение 12.0 Понижение 11.6 Понижение 12.0 Повишение 10.7 Понижение
 Финландия 11.0 Понижение 10.8 Понижение 10.7 Понижение 10.9 Повишение 11.0 Повишение 11.0 Безизменение 11.2 Повишение 11.1 Понижение 11.2 Повишение 11.3 Повишение 11.4 Повишение 11.1 Понижение 10.9 Понижение 10.7 Понижение
 Молдова 10.2 Понижение 10.0 Понижение 9.9 Понижение 10.1 Повишение 10.6 Повишение 10.5 Понижение 10.5 Безизменение 10.6 Повишение 10.9 Повишение 11.4 Повишение 11.4 Безизменение 11.0 Понижение 11.1 Повишение
 Лихтенщайн 12.9 Понижение 12.1 Понижение 11.7 Понижение 10.2 Понижение 10.8 Повишение 11.0 Повишение 10.3 Понижение 10.0 Понижение 9.9 Понижение 11.4 Повишение 9.1 Понижение 10.9 Повишение
 Естония 9.4 Повишение 9.1 Понижение 9.4 Повишение 9.5 Повишение 10.3 Повишение 10.6 Повишение 11.0 Повишение 11.8 Повишение 12.0 Повишение 11.8 Понижение 11.9 Повишение 11.0 Понижение 10.6 Понижение 10.5 Понижение
 Литва 9.8 Понижение 9.1 Понижение 8.7 Понижение 9.0 Повишение 9.0 Безизменение 9.2 Повишение 9.6 Повишение 10.0 Повишение 11.0 Повишение 11.6 Повишение 11.5 Понижение 11.4 Понижение 10.2 Понижение 10.5 Повишение
 Словакия 10.2 Понижение 9.5 Понижение 9.5 Безизменение 9.6 Повишение 10.0 Повишение 10.1 Повишение 10.0 Понижение 10.1 Повишение 10.6 Повишение 11.3 Понижение 11.1 Понижение 11.3 Повишение 10.3 Понижение
 Чехия 8.8 Повишение 8.9 Повишение 9.1 Повишение 9.2 Повишение 9.6 Повишение 10.0 Повишение 10.3 Повишение 11.1 Повишение 11.5 Повишение 11.3 Понижение 11.1 Понижение 10.4 Понижение 10.3 Понижение
 Нидерландия 13.0 Повишение 12.6 Понижение 12.5 Понижение 12.3 Понижение 11.9 Понижение 11.5 Понижение 11.3 Понижение 11.1 Понижение 11.2 Понижение 11.2 Безизменение 11.1 Понижение 10.8 Понижение 10.5 Понижение 10.2 Понижение
 Словения 9.1 Повишение 8.8 Понижение 8.8 Безизменение 8.7 Понижение 9.0 Повишение 9.1 Повишение 9.4 Повишение 9.8 Повишение 10.8 Повишение 10.7 Понижение 10.9 Повишение 10.7 Понижение 10.7 Безизменение 10.2 Понижение
 Латвия 8.5 Повишение 8.3 Понижение 8.7 Повишение 9.2 Повишение 9.1 Понижение 9.8 Повишение 10.3 Повишение 10.9 Повишение 11.2 Повишение 10.3 Понижение 9.4 Понижение 9.1 Понижение 9.8 Повишение 10.1 Повишение
 Швейцария 10.9 Понижение 10.2 Понижение 9.9 Понижение 9.8 Понижение 9.9 Повишение 9.8 Понижение 9.8 Безизменение 9.9 Повишение 10.0 Повишение 10.1 Повишение 10.3 Повишение 10.1 Понижение 10.2 Повишение 10.1 Понижение
 Малта 11.3 Понижение 10.1 Понижение 9.9 Понижение 10.2 Повишение 9.7 Понижение 9.6 Понижение 9.6 Безизменение 9.5 Понижение 10.1 Повишение 10.0 Понижение 9.7 Понижение 10.3 Повишение 10.1 Понижение
 Дания 12.6 Повишение 12.2 Понижение 11.9 Понижение 12.0 Повишение 12.0 Безизменение 11.9 Понижение 12.0 Повишение 11.7 Понижение 11.8 Повишение 10.4 Понижение 10.4 Безизменение 10.6 Повишение 10.4 Понижение 9.9 Понижение
 Полша 9.8 Понижение 9.6 Понижение 9.3 Понижение 9.2 Понижение 9.3 Повишение 9.5 Повишение 9.8 Повишение 10.2 Повишение 10.9 Повишение 10.9 Безизменение 10.7 Понижение 10.1 Понижение 10.1 Безизменение 9.7 Понижение
 Румъния 10.5 Повишение 10.0 Понижение 9.7 Понижение 9.8 Повишение 10.0 Повишение 10.2 Повишение 10.2 Безизменение 10.0 Понижение 10.3 Повишение 10.4 Повишение 9.9 Понижение 9.7 Понижение 9.9 Повишение 9.7 Понижение
 Хърватия 10.2 Повишение 10.0 Понижение 9.2 Понижение 8.9 Понижение 9.1 Повишение 9.6 Повишение 9.3 Понижение 9.4 Повишение 9.9 Повишение 10.1 Повишение 9.8 Понижение 9.6 Понижение 9.8 Повишение
 Испания 9.9 Повишение 10.0 Повишение 10.1 Повишение 10.5 Повишение 10.6 Повишение 10.7 Повишение 10.9 Повишение 10.9 Безизменение 11.4 Повишение 10.7 Понижение 10.5 Понижение 10.2 Понижение 9.7 Понижение
 Гърция 9.5 Повишение 9.3 Понижение 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.6 Повишение 9.7 Повишение 10.1 Повишение 10.0 Понижение 10.5 Повишение 10.5 Безизменение 10.2 Понижение 9.8 Понижение
 Сан Марино 10.8 Понижение 11.4 Повишение 10.4 Понижение 10.3 Понижение 10.4 Повишение 9.5 Понижение 10.0 Повишение 9.5 Понижение 11.2 Повишение 9.7 Понижение 10.5 Повишение 10.2 Понижение 9.0 Понижение 9.8 Повишение
 Андора 11.3 Понижение 11.8 Повишение 11.2 Понижение 10.3 Понижение 10.9 Повишение 10.7 Понижение 10.6 Понижение 10.1 Понижение 10.4 Повишение 9.9 Понижение 9.7 Понижение 10.2 Повишение 9.7 Понижение
 България 9.0 Повишение 8.6 Понижение 8.5 Понижение 8.6 Повишение 9.0 Повишение 9.2 Повишение 9.6 Повишение 9.8 Повишение 10.2 Повишение 10.7 Повишение 10.0 Понижение 9.6 Понижение 9.5 Понижение
 Австрия 9.8 Безизменение 9.4 Понижение 9.7 Повишение 9.5 Понижение 9.7 Повишение 9.5 Понижение 9.4 Понижение 9.2 Понижение 9.3 Повишение 9.1 Понижение 9.4 Повишение 9.3 Понижение 9.3 Безизменение
 Сърбия 9.8 Повишение 10.5 Повишение 10.4 Понижение 10.6 Повишение 10.5 Понижение 9.7 Понижение 9.6 Понижение 9.2 Понижение 9.4 Повишение 9.6 Повишение 9.4 Понижение 9.0 Понижение 9.3 Понижение 9.2 Понижение
 Италия 9.5 Повишение 9.4 Понижение 9.4 Безизменение 9.4 Безизменение 9.7 Повишение 9.5 Понижение 9.6 Повишение 9.5 Понижение 9.6 Повишение 9.5 Понижение 9.3 Понижение 9.1 Понижение 9.0 Понижение
 Унгария 9.6 Повишение 9.5 Понижение 9.5 Безизменение 9.3 Понижение 9.4 Повишение 9.7 Повишение 9.9 Повишение 9.7 Понижение 9.9 Повишение 9.6 Понижение 9.0 Понижение 8.8 Понижение 9.1 Повишение 9.0 Понижение
 Португалия 11.8 Повишение 11.0 Понижение 11.0 Безизменение 10.8 Понижение 10.4 Понижение 10.4 Безизменение 10.0 Понижение 9.7 Понижение 9.8 Повишение 9.4 Понижение 9.5 Повишение 9.2 Понижение 8.5 Понижение
 Германия 9.3 Понижение 8.9 Понижение 8.7 Понижение 8.6 Понижение 8.6 Безизменение 8.3 Понижение 8.2 Понижение 8.3 Повишение 8.3 Безизменение 8.1 Понижение 8.3 Повишение 8.2 Понижение 8.4 Повишение
 Босна и Херцеговина 10.5 Понижение 9.9 Понижение 9.3 Понижение 9.2 Понижение 9.2 Безизменение 9.0 Понижение 8.9 Понижение 8.8 Понижение 8.9 Повишение 9.0 Повишение 8.8 Понижение 8.3 Понижение
 Монако 6.85

1Частично в Азия

Смъртност[редактиране | редактиране на кода]

Брой на смъртните случаи в държавите от Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Косово 3.6 Повишение 3.3 Повишение 2.8 Повишение 3.2 Понижение 3.1 Повишение 3.5 Понижение 3.6 Понижение 3.1 Повишение 3.2 Понижение 3.2 Безизменение 3.3
 Андора 3.9 Понижение 3.6 Повишение 3.3 Повишение 3.2 Повишение 3.8 Понижение 3.6 Повишение 3.3 Повишение 2.8 Повишение 2.8 Безизменение 3.2 Понижение 2.8 Повишение 3.5 Понижение 4.0 Понижение
 Турция1 5.1 5.0 Повишение 5.1 Понижение 5.0 Повишение
 Азербайджан1 5.8 Безизменение 5.6 Повишение 5.6 Безизменение 5.9 Понижение 5.9 Безизменение 6.1 Понижение 6.1 Безизменение 6.2 Понижение 6.0 Повишение 5.9 Повишение 5.9 Безизменение 5.9 Безизменение 5.9 Безизменение
 Ирландия 8.2 Повишение 7.9 Повишение 7.5 Повишение 7.3 Повишение 7.1 Повишение 6.8 Повишение 6.5 Повишение 6.5 Безизменение 6.3 Повишение 6.3 Понижение 6.1 Повишение 6.3 Понижение 6.3 Безизменение
 Исландия 6.5 Повишение 6.1 Повишение 6.3 Понижение 6.3 Безизменение 6.2 Повишение 6.2 Безизменение 6.3 Понижение 6.2 Повишение 6.2 Безизменение 6.3 Понижение 6.4 Понижение 6.2 Повишение 6.1 Повишение 6.6 Понижение
 Кипър1 7.7 Понижение 6.9 Повишение 7.3 Понижение 7.2 Повишение 7.1 Повишение 7.2 Понижение 6.6 Повишение 6.9 Понижение 6.5 Повишение 6.5 Повишение 6.1 Повишение 6.4 Понижение 6.6 Понижение
 Лихтенщайн 7.3 Понижение 6.6 Повишение 6.4 Повишение 6.4 Безизменение 5.7 Повишение 6.2 Понижение 6.3 Понижение 6.4 Понижение 5.8 Повишение 6.4 Понижение 6.6 Понижение 6.8 Понижение
 Люксембург 8.6 Повишение 8.4 Повишение 8.4 Безизменение 9.0 Понижение 7.8 Повишение 7.8 Безизменение 8.0 Понижение 8.1 Понижение 7.4 Повишение 7.3 Повишение 7.4 Понижение 7.4 Безизменение 7.3 Повишение
 Албания 5.4 Повишение 6.2 Понижение 6.3 Понижение 7.0 Понижение 6.7 Повишение 6.8 Понижение 7.0 Понижение 7.1 Понижение 7.1 Безизменение 7.1 Безизменение 7.0 Повишение 7.1 Понижение 7.4 Понижение
 Сан Марино 7.0 Повишение 7.1 Повишение 7.1 Безизменение 7.4 Понижение 6.3 Повишение 7.3 Понижение 7.5 Понижение 7.4 Повишение 6.1 Повишение 7.4 Понижение 7.0 Повишение 6.9 Повишение 7.3 Понижение 7.6 Понижение
 Малта 7.6 Повишение 7.5 Повишение 7.7 Понижение 7.9 Понижение 7.5 Повишение 7.8 Понижение 7.9 Понижение 7.6 Повишение 7.9 Понижение 7.8 Повишение 7.3 Повишение 7.9 Понижение 8.2 Понижение
 Швейцария 8.7 Безизменение 8.5 Повишение 8.5 Безизменение 8.6 Понижение 8.1 Повишение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.1 Безизменение 8.0 Повишение 8.1 Понижение 8.0 Повишение 7.8 Повишение 8.0 Понижение 8.1 Понижение
 Норвегия 9.8 Повишение 9.8 Безизменение 9.9 Понижение 9.4 Повишение 9.1 Повишение 8.9 Повишение 8.8 Повишение 8.9 Понижение 8.7 Повишение 8.6 Повишение 8.5 Повишение 8.3 Повишение 8.4 Понижение 8.1 Повишение
 Казахстан1 10.1 Понижение 10.0 Повишение 10.1 Понижение 10.4 Понижение 10.1 Повишение 10.4 Понижение 10.3 Повишение 10.2 Повишение 9.7 Повишение 9.0 Повишение 8.9 Повишение 8.7 Повишение 8.4 Повишение
 Нидерландия 8.8 Повишение 8.7 Повишение 8.8 Понижение 8.7 Повишение 8.4 Повишение 8.4 Безизменение 8.3 Повишение 8.1 Повишение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.4 Понижение 8.4 Безизменение
 Монако 8.5
 Испания 9.0 Повишение 8.8 Повишение 8.9 Понижение 9.2 Понижение 8.7 Повишение 8.9 Понижение 8.4 Повишение 8.5 Понижение 8.4 Повишение 8.2 Повишение 8.2 Безизменение 8.4 Понижение 8.6 Понижение
 Великобритания 10.3 Повишение 10.2 Повишение 10.2 Безизменение 10.3 Понижение 9.8 Повишение 9.7 Повишение 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.5 Безизменение 9.1 Повишение 9.0 Повишение 8.7 Повишение 8.9 Понижение
 Армения1 7.5 Безизменение 7.5 Безизменение 8.0 Понижение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.4 Понижение 8.7 Понижение 8.6 Повишение 8.8 Понижение 8.9 Понижение 9.1 Понижение 9.1 Безизменение 9.1 Безизменение 9.0 Повишение
 Дания 10.9 Повишение 10.9 Безизменение 10.9 Безизменение 10.7 Повишение 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.2 Безизменение 9.9 Повишение 9.9 Безизменение 9.8 Повишение 9.4 Повишение 9.4 Безизменение 9.3 Повишение
 Франция 9.0 Повишение 8.9 Повишение 8.9 Безизменение 9.2 Понижение 8.4 Повишение 8.6 Понижение 8.4 Повишение 8.4 Безизменение 8.6 Понижение 8.6 Безизменение 8.5 Повишение 8.6 Понижение 9.3 Понижение 9.3 Безизменение
 Северна Македония 8.6 Понижение 8.4 Повишение 8.9 Понижение 8.9 Безизменение 8.8 Повишение 9.0 Понижение 9.1 Понижение 9.6 Понижение 9.3 Повишение 9.3 Безизменение 9.3 Безизменение 9.5 Понижение 9.8 Понижение 9.3 Повишение
 Швеция 10.5 Повишение 10.5 Безизменение 10.6 Понижение 10.4 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.0 Повишение 10.0 Безизменение 9.9 Повишение 9.7 Повишение 9.6 Повишение 9.5 Повишение 9.7 Понижение 9.4 Повишение
 Австрия 9.6 Повишение 9.3 Повишение 9.4 Понижение 9.5 Понижение 9.1 Повишение 9.1 Безизменение 9.0 Повишение 9.0 Безизменение 9.0 Безизменение 9.3 Понижение 9.2 Повишение 9.1 Повишение 9.4 Понижение
 Финландия 9.5 Повишение 9.4 Повишение 9.5 Понижение 9.4 Повишение 9.1 Повишение 9.1 Безизменение 9.1 Безизменение 9.3 Понижение 9.2 Повишение 9.3 Понижение 9.5 Понижение 9.4 Повишение 9.5 Понижение 9.4 Повишение
 Босна и Херцеговина 8.1 Понижение 8.0 Повишение 7.9 Повишение 8.3 Понижение 8.5 Понижение 9.0 Понижение 8.6 Повишение 9.1 Понижение 8.9 Повишение 9.0 Понижение 9.0 Безизменение 9.3 Понижение
 Словения 9.3 Повишение 9.3 Безизменение 9.4 Понижение 9.7 Понижение 9.3 Повишение 9.4 Понижение 9.1 Повишение 9.2 Понижение 9.0 Повишение 9.2 Понижение 9.1 Повишение 9.2 Понижение 9.4 Понижение
 Черна гора 8.8 Безизменение 8.8 Безизменение 8.9 Понижение 9.2 Понижение 9.2 Безизменение 9.4 Понижение 9.6 Понижение 9.5 Повишение 9.1 Повишение 9.3 Понижение 9.1 Повишение 9.4 Понижение 9.5 Понижение 9.5 Безизменение
 Белгия 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.3 Понижение 9.8 Повишение 9.9 Понижение 9.6 Повишение 9.5 Повишение 9.8 Понижение 9.7 Повишение 9.6 Повишение 9.5 Повишение 9.6 Понижение
 Словакия 9.8 Понижение 9.7 Повишение 9.6 Повишение 9.7 Понижение 9.6 Повишение 9.9 Понижение 9.9 Безизменение 10.0 Понижение 9.8 Повишение 9.8 Безизменение 9.8 Безизменение 9.6 Повишение 9.7 Понижение 9.6 Повишение
 Португалия 10.4 Повишение 10.3 Повишение 10.3 Безизменение 10.5 Понижение 9.7 Повишение 10.2 Понижение 9.7 Повишение 9.8 Понижение 9.8 Безизменение 9.8 Безизменение 10.0 Понижение 9.7 Повишение 10.0 Понижение
 Полша 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.4 Повишение 9.6 Понижение 9.5 Повишение 9.6 Понижение 9.7 Понижение 9.9 Понижение 10.0 Понижение 10.1 Понижение 9.8 Повишение 9.7 Повишение 10.0 Понижение 10.1 Понижение
 Чехия 10.6 Повишение 10.5 Повишение 10.6 Понижение 10.9 Понижение 10.5 Повишение 10.5 Безизменение 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.1 Безизменение 10.2 Понижение 10.2 Безизменение 10.2 Безизменение 10.3 Понижение
 Гърция 9.6 Понижение 9.4 Повишение 9.5 Понижение 9.6 Понижение 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.5 Безизменение 9.8 Понижение 9.6 Повишение 9.6 Безизменение 9.7 Понижение 10.3 Понижение
 Италия 9.8 Повишение 9.6 Повишение 9.8 Понижение 10.2 Понижение 9.4 Повишение 9.7 Понижение 9.5 Повишение 9.7 Понижение 9.8 Понижение 9.8 Безизменение 9.7 Повишение 9.7 Безизменение 10.3 Понижение
 Германия 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.3 Понижение 9.9 Повишение 10.1 Понижение 10.0 Повишение 10.1 Понижение 10.3 Понижение 10.4 Понижение 10.5 Понижение 10.6 Понижение 10.8 Понижение
 Грузия1 10.7 Понижение 10.5 Повишение 10.7 Понижение 10.6 Повишение 11.3 Понижение 9.3 Повишение 9.6 Понижение 9.4 Повишение 9.8 Понижение 10.6 Понижение 10.8 Понижение 11.1 Понижение 11.0 Повишение
 Молдова 11.3 Безизменение 11.0 Повишение 11.6 Понижение 11.9 Понижение 11.6 Повишение 12.4 Понижение 12.0 Повишение 12.0 Безизменение 11.7 Повишение 11.8 Понижение 12.3 Понижение 11.0 Повишение 11.1 Понижение
 Естония 13.2 Повишение 13.2 Безизменение 13.3 Понижение 13.2 Повишение 13.0 Повишение 12.8 Повишение 12.9 Понижение 13.0 Понижение 12.5 Повишение 12.1 Повишение 11.9 Повишение 11.4 Повишение 11.7 Понижение 11.8 Понижение
 Хърватия 11.5 Понижение 11.2 Повишение 11.4 Понижение 11.8 Понижение 11.2 Повишение 11.7 Понижение 11.3 Повишение 11.8 Понижение 11.8 Безизменение 11.8 Безизменение 11.8 Безизменение 11.9 Понижение 12.1 Понижение
 Румъния 11.4 Повишение 11.7 Понижение 12.4 Понижение 12.3 Повишение 11.9 Повишение 12.1 Понижение 12.0 Повишение 11.7 Повишение 11.8 Понижение 12.0 Понижение 12.1 Понижение 12.5 Понижение 12.7 Понижение 12.5 Повишение
 Унгария 13.3 Повишение 13.0 Повишение 13.1 Понижение 13.4 Понижение 13.1 Повишение 13.5 Понижение 13.1 Повишение 13.2 Понижение 13.0 Повишение 13.0 Безизменение 13.0 Безизменение 12.9 Повишение 13.0 Понижение 12.8 Повишение
 Русия 15.2 Понижение 15.4 Понижение 16.1 Понижение 16.4 Понижение 15.9 Повишение 16.1 Понижение 15.1 Повишение 14.6 Повишение 14.5 Повишение 14.1 Повишение 14.2 Понижение 13.5 Повишение 13.3 Повишение 13.0 Повишение
 Беларус 13.5 Повишение 14.1 Понижение 14.9 Понижение 14.6 Повишение 14.4 Повишение 14.7 Понижение 14.4 Повишение 13.9 Повишение 14.1 Понижение 14.2 Понижение 14.5 Понижение 14.3 Повишение 13.4 Повишение 13.3 Повишение
 Литва 11.1 Повишение 11.6 Понижение 11.9 Понижение 12.0 Понижение 12.2 Понижение 13.2 Понижение 13.7 Понижение 14.1 Понижение 13.7 Повишение 13.3 Повишение 13.6 Понижение 13.6 Безизменение 13.7 Понижение 14.1 Понижение
 Сърбия 13.8 Понижение 13.2 Повишение 13.7 Понижение 13.9 Понижение 14.0 Понижение 14.3 Понижение 13.9 Безизменение 13.9 Безизменение 14.0 Понижение 14.2 Понижение 14.2 Безизменение 14.2 Безизменение 14.2 Безизменение 14.0 Повишение
 Латвия 13.6 Повишение 14.0 Понижение 14.1 Понижение 14.2 Понижение 14.2 Безизменение 14.6 Понижение 14.9 Понижение 15.0 Понижение 14.2 Повишение 14.0 Повишение 14.3 Понижение 13.9 Повишение 14.2 Понижение 14.4 Понижение
 Украйна 15.4 Повишение 15.3 Повишение 15.7 Понижение 16.0 Понижение 16.0 Безизменение 16.6 Понижение 16.2 Повишение 16.4 Понижение 16.3 Повишение 15.3 Повишение 15.2 Повишение 14.5 Повишение 14.5 Безизменение 14.6 Понижение
 България 14.1 Понижение 14.2 Понижение 14.3 Понижение 14.3 Безизменение 14.2 Повишение 14.6 Понижение 14.7 Понижение 14.8 Понижение 14.5 Повишение 14.2 Повишение 14.6 Понижение 14.7 Понижение 15.0 Понижение

1Частично в Азия

Естествен прираст[редактиране | редактиране на кода]

Естествен прираст на държавите в Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Казахстан1 4.9 Повишение 5.0 Повишение 5.2 Повишение 6.2 Повишение 8.1 Повишение 8.0 Понижение 9.4 Повишение 10.6 Повишение 13.1 Повишение 13.0 Понижение 13.6 Повишение 13.8 Повишение 14.1 Повишение
 Азербайджан1 8.7 Понижение 8.0 Понижение 7.8 Понижение 7.8 Безизменение 9.8 Повишение 10.6 Повишение 11.2 Повишение 11.3 Повишение 11.3 Безизменение 11.1 Понижение 12.4 Повишение 13.3 Повишение 12.9 Понижение
 Турция1 12.4 12.2 Понижение 11.7 Понижение 12.0 Повишение
 Косово 15.8 Понижение 15.4 Понижение 15.4 Безизменение 12.7 Понижение 14.0 Повишение 14.5 Повишение 12.7 Понижение 12.4 Понижение 12.8 Повишение 12.5 Понижение
 Ирландия 6.1 Повишение 7.2 Повишение 8.0 Повишение 8.2 Повишение 8.2 Безизменение 8.0 Понижение 8.7 Повишение 9.9 Повишение 10.7 Повишение 10.6 Понижение 10.4 Понижение 10.0 Понижение 9.5 Понижение
 Исландия 8.9 Повишение 8.3 Понижение 7.7 Понижение 8.0 Повишение 8.3 Повишение 8.2 Понижение 8.3 Повишение 8.4 Повишение 7.0 Понижение 9.4 Повишение 9.1 Понижение 7.9 Понижение 8.1 Повишение 6.7 Понижение
 Лихтенщайн 7.3 Повишение 6.6 Понижение 6.4 Понижение 6.4 Безизменение 5.7 Понижение 6.2 Повишение 6.3 Повишение 6.4 Повишение 5.8 Понижение 6.4 Повишение 6.6 Повишение 6.8 Повишение
 Андора 7.4 Понижение 8.2 Повишение 8.0 Понижение 7.2 Понижение 7.1 Понижение 7.1 Безизменение 7.3 Повишение 7.3 Безизменение 7.6 Повишение 6.7 Понижение 6.9 Повишение 6.7 Понижение 5.7 Понижение
 Албания 11.0 Понижение 11.2 Повишение 7.6 Понижение 7.9 Повишение 6.9 Понижение 6.2 Понижение 5.1 Понижение 4.6 Понижение 4.4 Понижение 4.7 Повишение 4.9 Повишение 5.0 Повишение 5.2 Повишение
 Кипър1 4.5 Понижение 4.8 Повишение 3.8 Понижение 4.0 Повишение 4.2 Повишение 3.7 Понижение 4.7 Повишение 4.1 Понижение 5.1 Повишение 5.5 Повишение 5.6 Повишение 4.8 Понижение 5.2 Повишение
 Армения1 3.2 Понижение 2.5 Понижение 2.1 Понижение 3.1 Повишение 3.7 Повишение 3.5 Понижение 3.3 Понижение 4.3 Повишение 4.4 Повишение 5.5 Повишение 5.5 Безизменение 5.0 Понижение 4.9 Понижение 4.8 Понижение
 Люксембург 4.5 Повишение 3.9 Понижение 3.6 Понижение 2.8 Понижение 4.1 Повишение 3.8 Понижение 3.7 Понижение 3.4 Понижение 4.1 Повишение 4.0 Понижение 4.2 Повишение 3.5 Понижение 4.1 Повишение
 Великобритания 1.2 Повишение 1.1 Понижение 1.5 Повишение 1.4 Понижение 2.3 Повишение 2.3 Безизменение 3.0 Повишение 3.3 Повишение 3.5 Повишение 3.7 Повишение 4.0 Повишение 4.1 Повишение 3.9 Понижение
 Норвегия 3.3 Повишение 2.8 Понижение 2.4 Понижение 3.0 Повишение 3.3 Повишение 3.4 Повишение 3.7 Повишение 3.5 Понижение 3.9 Повишение 4.2 Повишение 4.1 Понижение 3.8 Понижение 3.6 Понижение 3.5 Понижение
 Франция 4.1 Повишение 4.0 Понижение 3.8 Понижение 3.5 Понижение 4.3 Повишение 4.0 Понижение 4.6 Повишение 4.3 Понижение 4.2 Понижение 4.1 Понижение 4.1 Безизменение 4.0 Понижение 3.1 Понижение 3.0 Понижение
 Швеция -0.3 Повишение -0.3 Безизменение 0.1 Повишение 0.7 Повишение 1.2 Повишение 1.1 Понижение 1.6 Повишение 1.7 Повишение 1.9 Повишение 2.3 Повишение 2.7 Повишение 2.3 Понижение 2.2 Понижение 2.4 Повишение
 Сан Марино 3.8 Понижение 4.3 Повишение 3.3 Понижение 2.9 Понижение 4.1 Повишение 2.2 Понижение 2.5 Повишение 2.1 Понижение 5.1 Повишение 2.3 Понижение 3.5 Повишение 3.3 Понижение 1.7 Понижение 2.2 Повишение
 Швейцария 2.2 Безизменение 1.7 Понижение 1.5 Понижение 1.2 Понижение 1.7 Повишение 1.6 Понижение 1.7 Повишение 1.8 Повишение 2.0 Повишение 2.0 Безизменение 2.3 Повишение 2.3 Безизменение 2.2 Понижение 2.1 Понижение
 Белгия 1.0 Повишение 1.0 Безизменение 0.5 Понижение 0.5 Безизменение 1.3 Повишение 1.4 Повишение 1.9 Повишение 1.9 Безизменение 2.2 Повишение 2.1 Понижение 2.3 Повишение 2.1 Понижение 2.1 Безизменение
 Северна Македония 6.0 Повишение 5.0 Понижение 4.8 Понижение 4.4 Понижение 2.7 Понижение 2.0 Понижение 1.9 Понижение 1.5 Понижение 1.9 Повишение 2.3 Повишение 2.6 Повишение 1.6 Понижение 1.7 Повишение 2.0 Повишение
 Нидерландия 4.2 Повишение 3.9 Понижение 3.7 Понижение 3.6 Понижение 3.5 Понижение 3.2 Понижение 3.0 Понижение 2.9 Понижение 3.0 Повишение 3.1 Повишение 2.9 Понижение 2.7 Понижение 2.1 Понижение 1.8 Понижение
 Малта 3.7 Повишение 2.6 Понижение 2.2 Понижение 2.2 Безизменение 2.2 Безизменение 1.8 Понижение 1.6 Понижение 1.9 Повишение 2.2 Повишение 2.2 Безизменение 2.4 Повишение 2.4 Безизменение 1.9 Понижение
 Грузия1 0.3 Безизменение 0.3 Безизменение 0.0 Понижение 0.0 Безизменение 0.2 Повишение 1.3 Повишение 1.2 Понижение 1.8 Повишение 3.1 Повишение 3.8 Повишение 3.3 Понижение 1.8 Понижение 1.7 Понижение
 Финландия 1.4 Понижение 1.5 Повишение 1.2 Понижение 1.5 Повишение 1.9 Повишение 1.9 Безизменение 2.0 Повишение 1.8 Понижение 2.0 Повишение 2.0 Безизменение 1.9 Понижение 1.7 Понижение 1.4 Понижение 1.3 Понижение
 Черна гора 6.2 Повишение 5.5 Понижение 4.8 Понижение 4.3 Понижение 3.5 Понижение 2.4 Понижение 2.5 Повишение 3.0 Повишение 4.1 Повишение 4.4 Повишение 2.9 Понижение 2.2 Понижение 2.5 Повишение 1.2 Понижение
 Словения -0.2 Повишение -0.5 Понижение -0.6 Понижение -1.1 Понижение -0.3 Повишение -0.3 Безизменение 0.4 Повишение 0.6 Повишение 1.7 Повишение 1.5 Понижение 1.8 Повишение 1.6 Понижение 1.3 Понижение
 Испания 0.9 Повишение 1.1 Повишение 1.2 Повишение 1.4 Повишение 1.9 Повишение 1.8 Понижение 2.5 Повишение 2.4 Понижение 3.0 Повишение 2.5 Понижение 2.3 Понижение 1.8 Понижение 1.1 Понижение
 Дания 1.7 Повишение 1.3 Понижение 1.0 Понижение 1.3 Повишение 1.8 Повишение 1.7 Понижение 1.7 Безизменение 1.6 Понижение 1.9 Повишение 1.4 Понижение 1.6 Повишение 1.2 Понижение 1.0 Понижение 0.6 Понижение
 Словакия 0.4 Понижение -0.2 Понижение -0.1 Повишение -0.1 Безизменение 0.4 Повишение 0.2 Понижение 0.1 Понижение 0.1 Повишение 0.8 Повишение 1.5 Повишение 1.3 Понижение 1.7 Повишение 0.6 Понижение
 Австрия 0.2 Повишение 0.1 Понижение 0.3 Повишение -0.0 Понижение 0.6