Детерминизъм

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Детерминизмът е философската теория, че всяко събитие, включително човешкото съзнание и действия, е причинно предопределено от непрекъсната поредица от по-ранни събития. Основно последствие от детерминистичната философия е, че свободната воля е илюзия. Сред философите, които се занимават с тази тема, са Пиер-Симон Лаплас, Артур Шопенхауер, Дейвид Хюм, Томас Хобс, Имануел Кант.

Съществуват няколко вида Детерминизъм:

Причинно следствен детерминизъм - теорията, че всяко действие се дължи на някое предишни събития и условия, и законите на физиката. Тоест  често нечиите намерения, избори и действия са неотменима част от причинно-следствената верига и са причина за неотменимо следствие. Според теорията има непрекъсната връзка между събитията от началото на Вселената до момента, в който четете това. 

-Номологичния детерминизъм е най-честата форма на причинно следствения. Миналото и настоящето определят бъдещето изцяло и необходимо от абсолютните закони на физиката. Всяко следствие е резултат от предишни събития. Това добре се илюстрира с мисловния експеримент  "Демонът на Лаплас" - ако някой (Демон) знае точното място и движеща сила на всеки атом във Вселената, миналите и бъдещите им стойности мога да се сметнат точно от Нютоновите закони.

-Необходизма е метафизичен принцип, отричащ вероятностите. Има точно един начин за Света да бъде. Левкип твърдял, че няма непричинени събития, че всичко се случва с причина и по необходимост.

-Предетерминизма е идеята че всички събития са определени първоначално. Той е защитаван с неразрушимата верига причина-следствие. Тази верига вече е била определена и човешките действия не могат да взаимодействат с нея . Често се използва в контекста на биологията.  Например зиготата определя изцяло тялото и неговите възможности, заради предварително написаното й ДНК.

-Фатализма идеята, че всичко е писано да се случи и хората нямат контрол над живота си. Съдбата е главната сила и не е нужно да следва каквато и да е верига.

-Теологическия детерминизъм е идеята, че всичко е планирано да се случи от монотеистично божество или че ще се случат по определен начин, тъй като божеството е всевиждащо и вече знае бъдещите събития.

-Логическия детерминизъм или Определеността е понятието, че всички вероятности за миналото, настоящето или бъдещето са или възможни, или не. Няма трети вариант. Тоест ако те са възможни, задължително се случват, а ако не са - не се. Проблемът за сбодната воля е още по-очевиден тук. Как избираме свободно, като всичките ни бъдещи действия вече са истина?

-Етернализма е идеята за времето като четвърто измерение, в което всички точки съществуват едновременно - минали, настоящи и бъдещи събития. Например блокове надолу и нагоре по улица и поредността, в която се виждат те зависят от пътя, по който минаваме.

  • Адекватния детерминизъм е идеята че квантовата неопределеност може де бъде игнорирана за повечето макроскопични събития, заради квантовата декохерентност. За да наблюдаваме квантова частица ние трябва да я облъчим със светлина - фотонни частици, което променя резултата от наблюдението. Това е квантовата неопределеност, която опровергава "Демонът на  Лаплас". Понеже не можем да наблюдаваме квантите, няма как да знаем точното им и местоположение. Но в по-голям мащаб това губи своето значение, защото законите на квантовата механика асимпотично достигат законите на Нютон. Стивън Хокинг казва, че в по-големи мащаби квантовите закони рядко променят стойностите на законите на механиката, които са доста точни (но не напълно сигурни). Нещо с размера на животинска клетка ще бъде "адекватно определено" въпреки квантовата неопределеност.

-Теорията за паралелните измерения приема линеарната верига на причинността, но и предлага постоянното и разклоняване. Тоест всички възможни вероятности и техни следствия се случват паралелно. Те следват неотменната причинно следствена връзка, но идеята на Детерминизма се губи поради наличието на неограничен брой разклонения. За съжаление тази теория стъпва върху Струнната теория, която бе опровергана от откриването на частицата хигс-бозон.[източник? (Поискан преди 11 дни)]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]


Вижте още[редактиране | редактиране на кода]