Диана Гергова

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Диана Гергова
български археолог
Родена

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област Археология
Образование Софийски университет
Работила в Археологически институт към БАН

Диана Гергова е български траколог и специалист по тракийска археология. Завършила е специалността История и археология в СУ „Св. Климент Охридски“ и понастоящем работи в Националния археологически институт с музей при БАН. Професор е по археология в Държавния университет в Жешув, Полша. Дългогодишен ръководител е на разкопките в Националния резерват „Сборяново“ и в светилището на Дионис на връх Острец край гр. Велинград. През 2001 г. е отличена с наградата „Жена на годината“ в областта на археологията и бизнеса на Американския биографичен институт. Автор е на множество книги и над 200 научни статии. Член е на престижни национални и международни организации, сред които управителния съвет на националния комитет на ИКОМОС – ЮНЕСКО, Научния комитет по погребална археология – Браила и Световния археологически конгрес – член и координатор за Централна и Източна Европа и Азия.[1][2]

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Образование[редактиране | редактиране на кода]

Диана Гергова завършва „История със специалност археология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1971 г. От 1972 до 1977 г. работи като докторант към Археологически институт с музей при БАН, като защитава дисертация на тема „Тракийските накити в българските земи през ранножелязната епоха (XI – VI век пр. Хр.)“ и е удостоена с научната степен доктор на историческите науки. До 1978 г. работи като специалист-археолог в районния исторически музей в гр.Благоевград. От 1978 до 1986 г. е научен сътрудник при Археологически институт с музей при БАН, а от 1987 г. е старши научен сътрудник в Секция „Тракийска археология“ при същата институция, като в тези години има възможността да специализира „Тракийската култура в Източна Европа и Кавказ“ в СССР (през 1982 – 83 г.). През 1989 г. специализира „Погребални практики“ в Британска академия (Великобритания), а след това следват специализации по „Геоархеология“ (Италия, ЧНР, през 1992 г.); „Гробнична живопис. Траки и келти“ (Франция, СНР, Париж, 1997 г.); „Японска културна асоциация – Сравнителни изследвания в областта на вярванията и погребалните практики“ (Япония, 1999 – 2000 г.) и „Архитектура на древни гробници“ към Немски археологически институт (през 2001 г.).

Сферата на научните интереси на проф. Гергова включва тракийска археология, Бронзова и Желязна епоха, етногенетични процеси, тракийската култура в евразийски контекст, археология на култа, миграции, археометрия и опазване на културното наследство.[3]

Организационен опит[редактиране | редактиране на кода]

В Археологически институт с музей при БАН проф. Гергова изпълнява следните длъжности:

 • 2008 – 2010 г. – и. д. Научен секретар на НАИМ – БАН
 • 1988 – 1990 г. – Завеждащ секция Тракийска археология при НАИМ – БАН
 • 1987 – 1989 г. – Секретар на Координационния съвет на АИМ и НИПК.
 • 1985 – 1987 г. – Научен секретар на АИМ – БАН[3]

Гледни точки[редактиране | редактиране на кода]

Според проф. Гергова „... постулатът, че траките са безписмени, просто не е верен.“. Тя подчертава, че такова твърдение е недопустимо, защото след поставянето на началото на специализираните траколожки изследвания и на тракологията (в началото на 1970-те г.) са разкрити много посветителски надписи, а религиозната система на древните траките е била една от най-добре развитите в древността. Научно е доказано, че тракийският жречески клан Тракиди e управлява легендарното прорицалище в Делфи, a писмеността е била част от културата и поведението и на тракийското племе Беси – като най-висш духовен елит. Гергова е на мнение, че древните траки и елини са писали с еднакви знаци и въпреки че не са открити писмени произведения и книжнина, свързвана с тракийската култура, това не прави тракийската цивилизация по-малко значима. Въпросът, според проф. Гергова е: „... как четем и усещаме запазените послания.“.

В началото на 2015 г. проф. Гергова излиза със становище относно възстановяване „двореца на първите Асеневци“ на Трапезица, в което се изказва категорично против „...възстановяването на археологически паметници, при липсата на достатъчно факти за техния оригинален вид, и е в пълно противоречие с принципите и етиката на опазването и на научната реставрация в световен мащаб, регламентирани както в международни документи, ратифицирани от България, така и в националното ни законодателство.“. Според проф. Гергова инициатива за възстановяване на двореца на Асеневци на Трапезица „противоречи на фундаменталните европейски и световни принципи за опазване на културното наследство, както и на националния ни интерес да съхраним автентичния дух на историята си, и да социализираме най-ярките си паметници от всички епохи.“[4]

Научна дейност[редактиране | редактиране на кода]

Разкопки:

 • Селищната могила с.Дядово. Българо-японски проект (НАИМ-Токайски университет), от 1985 (като зам.-ръководител), след 1988 г. (като ръководител)
 • Гетски религиозен и политически център в Национален исторически резерват „Сборяново“ (в сътрудничество с Университет Кембридж (Великобритания), Лаборатория по археология – ЦНРС (Франция), Университета в Кемерово (Русия), Университет Женева и Университет Лозана (Швейцария) (археологическа карта, тракийското светилище „Камен рид“, тракийското светилище в двора на Демир баба теке, елинистическият могилен некропол, средновековен ансамбъл с раннохристиянски параклис в м. „Града на доверието“) – от 1983 (ръководител и координатор).
 • Проучвания на Ахтопол – 1998 – 1999, 2008 – 2011 (ръководител)
 • Тракийско светилище в м. Св. Илия, м. Клептуза, гр.Велинград – 2011 (ръководител)
 • Тракийско светилище на Дионис на връх Острец, Велинград-2009-2010 (ръководител)
 • Спасителни разкопки на надгробна могила при гр.Поморие -2003 (ръководител)
 • Проучвания в Кабиле и на селищната могила Ясъ тепе – 1978 – 1979
 • Теренни проучвания и сондажи по долината на р.Струма – българо-полски проучвания (като заместник ръководител) 1978 – 1982

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

Избрана библиография[редактиране | редактиране на кода]

Книги:

 • Fruh-und altereisenzeiliche Fibeln in Bulgarien. – Prahistorische Bronzefunde, Abt XIV, Band 7, 1987, Verlag C.H.Beck, München.
 • Обредът на обезсмъртяването в древна Тракия (Engl. Summary). София, 1996, Aгато.
 • Sboryanovo – The Sacred Land of the Getae. Bulgarian Bestseller. Sofia, 84 р., 2004.
 • Sboryanovo – The Sacred Land of the Getae. In Japanese. Tokyo. 2011. Transl. by Y. Kimbara.
 • Венедикова К., Д. Гергова, Б. Илиев. Демир баба – Железният баща. 195 c., София, 2006.
 • Гергова, Д., Е. Теодоров. Прабългарски и тракийски следи. Изд. „Изток-Запад“, 124 c., 2006.
 • Гергова, Д., К. Венедикова. Демир баба теке. Българският Ерусалим. Агато, 112 c., 2007.[3]

Научни статии:

 • ХХ Национална археологическа конференция /антична археология/. – Археология, 1975, № 4.
 • Археологически проучвания в землището на с. Кочан, Благоевградски окръг. – Родопи 1975, № 4. /в съавторство с Цв. Ангелова/.
 • Gergova, D., М. Domaradzki. Kultura tracka w I tys. prszed n.e. – Z otchlani wiekow, 1976.
 • Развитие на фибулата в Тракия през старожелязната епоха. – Векове, 1977, № 1.
 • Проблеми на развитието на накитите в Северозападна Тракия. – Трациа Антиква, 3, 1978.
 • J. Bouzek. Graeco-Macedonian Bronzes. Prague, 1974. – Eirene, 1979 /рец./.
 • Тракийската древност в Западните Родопи. – Родопи, 1980, № 3.
 • Тракийският некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – В: Родопите в миналото и днес. ОТД КИН, 1980.
 • Трако-скитски взаимоотношения през І хил. пр.н.е. – Археология, 1980, № 3.
 • Велков В., Д. Гергова и др. Разкопки в Кабиле. – АОР, 1980, 69 с.
 • Contribution to the Problem of Thraco-Caucasian Relations in the Early Iron Age. – In: Pulpudeva, 3, 1980, 269 – 304.
 • Genesis and Development of the Metal Ornaments in the Thracian Lands during the Early Iron Age. /11th-6th c. B. C./ – Studia Praehistorica, 3, 1980, 97 – 112.
 • Some remarks on the Origin and Development of the Double-Looped Fibulae. – In: Actes du IIème Congrès International de Thracologie. Bucuresti, 1980, Т. І, 199 – 202.
 • Гергова Д., Ив. Панайотов. Всесъюзна конференция „Проблеми на скито-сибирското културно-историческо единство“. – Археология, 1981, № 3.
 • В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски и др. Разкопки в Кабиле. – АОР, 1981, 50.
 • Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – АОР, 1981, с. 26.
 • Женският тракийски накит и облекло през ранножелязната епоха. – В: Сб. България 1300. Институции и държавна традиция /ІІІ конгрес на БИД/. София, 1982, 63 – 70.
 • Гергова Д., Ил. Илиев. Към въпроса за поселищното развитие в района на Кабиле и Югоизточна Тракия през ІІ-І хил. Пр.н.е. – В:Поселищен живот в Тракия. Първи национален симпозиум. Ямбол, 1982, 11 – 23.
 • Произход, характер и датировка на съкровището от Бързица /б. Шеремет/, Варненски окръг. Археология, 1982, № 3 – 4, 1 – 16.
 • Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – АОР 1982, Михайловград, с. 33 /в съавторство с Ил. Кулов/.
 • Велков В., М. Домарадски, Д. Гергова, Ил. Илиев. Разкопки в Кабиле и неговата околност. – АОР, 1982, Михайловград, 26 – 27.
 • М. Чичикова, Гергова Д. Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско. – АОР, 1982, Михайловград, с. 29.
 • Wczesny okres rozwoju kultury trackiej w dolinie Srodkowej Strumy I Gornej Mesty. – Acta Universitatis Wratislaviensis, N 598, 1983, 155 – 160.
 • В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски. Разкопки в Кабиле. – АОР, Плевен 1983, 46.
 • Ал. Александров, Гергова Д. Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, 1983, 45 – 46 /в съавторство с /.
 • Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско. – АОР, Плевен 1983, с. 38.
 • Тракийски светилища и селища по долината на р. Струма. – АОР, 1983, Плевен, с. 35.
 • Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, Смолян, 1984, 45 – 46.
 • Разкопки на Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг. – АОР, Сливен, 1985, 78– 80.
 • Гергова, Д., Лам Ми Зунг. Тракийската крепост в м. Марена при с. Марикостиново, Благоевградски окръг. – АОР, Сливен, 1985, 86 – 87.
 • Постижения и проблеми в проучването на ранножелязната епоха в Тракия. –Археология, 1986, № 2.
 • Гергова, Д., Ал. Гоцев, Д. Вълчева. Проучвания на обекта Камен рид край с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, 1986, В. Търново, 46 – 47.
 • За сакралния характер на находката от Рогозен. – Археология, 1987, № 3, 3 – 13.
 • Гергова Д., Д. Вълчева, Ж. Михайлова, Ал. Александров. Проучвания в Сборяново край Исперих. – АОР, 1987, 52 – 54.
 • Гергова, Д., Д. Вълчева. Разкопки в м. Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг. – АОР, Разград, 1987,70 – 72.
 • Катинчаров, Р., Д. Гергова, с кол. Разкопки на сеилщната могила при с. Дядово, Сливенски окръг. – АОР, 1987, с. 65.
 • Съкровищата от Тракия и хиперборейския мит. – В: Българските земи в древността. България през средновековието. Доклади на Втория международен конгрес по българистика. Т. 6, 1987, 53 – 74.
 • The Thracian-Caucasian Relations and the Thracian Tribe Trerae. – In: Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Symposium Liblice 21 – 25.10.1985. Praha, 1987, 409 – 420.
 • Гергова, Д. с кол. Теренни обхождания и сондажи за археологическата карта на Сборяново, Исперихска община. – АОР, 1988.
 • Тракийският обект в м. „Камен рид“ край с. Малък Поровец-разкопки, резултати, проблеми. – Terra Antiqua Balcanica, ІІІ, 1988, 165 – 172.
 • De begraven schat. – In: De Thrakische Konigsschat. Amsterdam, 1988, 36 – 40.
 • Die Bedeuting der Schatzfunde in der Thrakischen Welt. – In: Der Thrakischen Silberschatz aus Rogozen, Bulgarien. Katalog. Bonn-Mainz-Freiburg-Munchen-Hamburg, 1988, 51 – 58.
 • Las ofrendas sacradas de los tracios. – In: Tesoros de las tierras Bulgaras. Pabellon Mudejar, 1988, 19 – 22.
 • Киммерийская проблематика с фракийской точки зрения. – В: Тезисы докладов областной конференции „Проблемиы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья“, посвященной 90 летию со дня рождения профессора Б. Н. Гракова, Запорожье, 1989, с. 33.
 • Гергова Д. и др. Източен могилен некропол н. Могила 13. – АОР, 1989, 35 – 37.
 • Гергова Д., М. Чичикова, А. Балканска и др. Проучвания в Сборяново. – АОР, 1989, Кърджали, 34 – 35.
 • About the Sacral Character of the Rogozen Treasure. /In Japanese/ – In: Balkan and Asia Minor Studies. Tokyo, 1989, 23 – 34.
 • The Rogozen Treasure and One Religious Feast in Ancient Thrace. – In: 17 Internationale Eirene Konferenz. Berlin, 1986 (= Klio, 1989, 71/1), 36 – 50.
 • Thracian Burial Rites of Late Bronze and Early Iron Age. – In: Thracians and Myceneans. Proceedings of the 3th International. Congress of Thracology. Rotterdam 1984. Leiden-Sofia, Brill, 1989, 231 – 240.
 • The Thracian Culture of the Iron Age. Actual State of its Archaeological Investigations in Bulgaria. Sixième Congrès International d’études du Sud-Est Européen. Résumés des Communications. Histoire Sofia, 1989, 15 – 16.
 • Some Common Problems of Interrelations between Thrace and Northern Europe. – In: Pulpudeva, VI, 1989.
 • Гетското религиозно и политическо средище в „Сборяново“ – нови данни за характера му. – Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 66 – 71.
 • Гергова, Д. с кол. Проучвания в резервата Сборяново. – АОР, 1990, Кюстендил, 46 – 49.
 • Тракийската култура през ранножелязната епоха в ЮЗ Тракия – проучвания и проблеми. – В: Тракийската култура в Родопите, горното течение на Марица, Места и Струма. Смолян, 1990, 17 – 29.
 • The Find at Rogozen – a Source on the Religious and Political Life in Thrace at the End of the 5 th c.B.C. – TAB, V, 1990, 112 – 119.
 • Гергова, Д. Ив. Кулев. Втора конференция по археометрия в Делфи. – Археология, 1991, № 4.
 • Гергова Д. с кол. Проучвания в резервата Сборяново. – АОР, Ловеч, 1991, 44 – 47.
 • Десет години проучвания в „Сборяново“. – В: Хелис, I, С., 1992, 9 – 27.
 • Гергова Д. с кол. Проучвания в резерват Сборяново. – АОР, 1992, 40 – 43.
 • Сборяново-Хелис-Даусдава – свещена тракийска земя. Екосреда. Лято 1992, 10.
 • Dausdava – Formation, Development and Thracian Connection. – In: Relations thraco-illyro-helleniques. Actes du Xème Symposium national de tracologie. Participation Internationale. Baile Herculanum, 1992, 130 – 131.
 • Helis series, vol I, II, 1992 (редактор-съставител).
 • Interdisciplinary approach in the investigations of Sboryanovo. – В: Xелис, II, C., 1992, 9 – 22.
 • Studies of tumulus N 13 from the Eastern necropolis of Sveshtari. (Preliminary communication). – Хелис, II, C., 1992, 118 – 126.
 • The Problem of the „Plundered“ Thracian Tombs and its Proposed solution: A new method applied during excavations. – In: H. Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archeologie. 100 Jahre nach Schliemann Tod. Berlin, 1992, 283 – 292.
 • Some Common Problems of the Interrelations between Thrace and N. Europe. – In: Pulpudeva, 6, 1993, 65 – 71.
 • Preface. – In: Helis, III. Sofia, 1994, 7 – 8.
 • Gergova D., I. Iliev, V.Rizzo. Seismic Effects on Tombs in Sveshtari, dated to the Hellenistic period. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993 Annali Geofisici, 1994.
 • Some Common Problems of the Ritual Behavior of Thracian and Macedonians. – Ancient Macedonia, VI, Thessaloniki. 1994.
 • Christoskov, L., D. Gergova, V. Rizzo. Traces of Seismic Effect on Archaeological Sites in Bulgaria. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993, Annali Geofisici, 1994.
 • Culture in the Late Bronze and Early Iron Age in Southwest Thrace (Upper Mesta and Middle Struma Valleys). Зборник Нова Сериja, бр.1, 1995, археологиjа. Скопjе, 31 – 48.
 • Skias – the newly discovered inscription from the Thracian tumulus near Kapinovo, V. Tarnovo district. – Thracia 11, 1995, 385 – 392.
 • The Thracians: Late Bronze Age to Roman Antiquity. – In: Pirin. Geological Guidebook. Sofia, 1995, 12 – 13.
 • The Treasure from Vulchitran and the Amber Route in the Balkans.-In: The Early Hallstatt Period (1200-700B.C.) in South Eastern Europe. Alba Julia 1994. – Apulum, 1995, 69 – 79.
 • Le centre religieux et politique thrace du Ier millénaire av.J.C. de Sboryanovo. – In: Au royame des ombres. La peinture funéraire antique. Réunion des Musées Nationaux. Paris, 1997, 24 – 26.
 • The Tumular Cemeteries near Sveshtari, NE Bulgaria – Problems and Methods of Investigations. – In: 2nd Southern-European Conference on Archeometry. Delphi, April, 199, PACT, 1998, 119 – 21.
 • Предговор. Б. Илиев. Свещари. Село край древни светилища. София, 2000, 5 – 8.
 • The Tripartite Vessel from Vulcitrun – Epoch and Function. – Thracia, 13, Serdicae, 2000, 137 – 147.
 • Y. Valeva, D. Gergova. Monumental Tombs, Tomb Paintings and Burial Customs of Ancient Thrace. – In: Investing in the Afterlife. Tokyo University Museum, 2000, 182 – 189.
 • Sboryanovo – Investigations, Discoveries and Problems. – In: Japan ICOMOS Information, 4, 2000, 17 – 24.
 • Бронзова и ранножелязна епоха. – Разкопки и проучвания, 27. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, с. 73.
 • Сондажно проучване в м. Орешките, с. Долна Рибница, Благоевградско. – Разкопки и проучвания, 27. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, 22 – 25 /в съавторство с Л. Перничева/.
 • Тронът и седящият покойник. Средиземноморски успоредици. (Към генезиса и разпространението на един аспект на тракийската погребална обредност.). – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т. І. Сборник в чест на проф. Зл. Гочева. София, 2002, 37 – 41.
 • The Dyadovo Tell. Sofia, 2002, 4 p.
 • Гергова Д., Вагалински Л., Ваклинова М., Русева Б., Хаджиев К. Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология. Археология XLII, 3 – 4, 105 – 120, 2001.
 • M. Kovacheva, N. Jordanova, M. Kostadinova, V. Karloukovski, V. Gigov, D. Gergova, D. Genov. Summary results of the archaeometric studies of the Bronze Age tell Djadovo, district of Sliven, South Bulgaria. – Archaeologica Bulgarica, 2002, No 6, 1 – 17.
 • Kuleff I., R. Djingova, M. Arnaudov, D. Gergova. Provenance study of Iron Age amber from Bulgaria. – In: Proceedings of the 31-st Symposium of Archaeometry. Budapest, 27 април – 3 май 1998. Archaeometry 98, E. Jerem and K. Biró (Eds.), British Archaeological Reports. International Series 1043 (II) and Archaeolinqua Central European Series 1, Vol.2, Oxford, 2002, 757 – 760.
 • В поисках Эвридики. О некоторых общих эелементах в культурном развитии древней Фракии и Японии в начале железного века. – In: 8th International Shinto Conference, Moscow, September 2002. Москва, 2003, 77 – 86.
 • Гергова, Д., Т. Кадийска. Светлината в сакралната архитектура на тракийските гети. – Детайли, /2003, № 1, 6 – 10.
 • The Necropolis of the Getic Dausdava – Planning and Meaning. – In: The Grave as an Expression of the Dead Social Status. Braila, 2003, 4 – 6.
 • Zlateva B., M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova. Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2003, 117 – 131.
 • Gergova D. and all. Projet Sboryanovo. Groupe d’études thraces – Institut d’archéologie de Sofia. Biuven Kasaba. Les premières recherches sur le cite de Biuven kasaba (Sboryanovo/Bulgarie). Rapport de la campagne 2002. Lausanne, 2003.
 • Изборът на култура. Между сензацията и манипулацията. – в-к „Култура“, бр. 2004, 2004.
 • Петнадесет съкровища от българските земи от Д. Овчаров. – Паметници, реставрация, музеи, бр. 4, 2004, 45 – 49.
 • Свещарската гробница. – Детайли, 2004, № 3.
 • Свещарските гробници–близнаци и тракийският път към безсмъртието – реалности и проекти за бъдещето. – Детайли. 2004, № 4, 86 – 92.
 • Златните „сандали“. – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т.ІІ. Сборник в чест на проф. Я. Тодоров. София, 2004, 37 – 40.
 • Гетите, които... обезсмъртяват. Проблеми на изследването на гетския некропол в Сборяново. – В: GETICA, кн.1. София, 2005, 4 – 12.
 • Западен могилен некропол. – В: Хелис, IV, 2005, 62 – 82 /в съавторство с Д. Вълчева/.
 • Летница, Ашман и Сатън Хуу. Парадни шлемове и култови практики. – МИФ, 10. Съкровището. София, 2005, 148 – 162.
 • Нови данни за тракийски традиции в средновековната българска култура. Парадните шлемове. – В: Корени на българската цивилизация. Булкорени, 2005, 151 – 172.
 • Проучване на селищната могила при Дядово, Новозагорско през 2004 г. – АОР за 2004. София, 2005, 82 – 83 /съавторство с Г. Кънчева-Русева/.
 • Проучвания на ранносредновековен ансамбъл в м. Бювен касабъ (Града на доверието) – ИАР Сборяново – АОР за 2004. София 2005, 134 – 135.
 • Проучвания на селищната могила при с. Дядово, Новозагорско – АОР за 2005. София, 2006, 92 – 93 /в колектив/.
 • Проучвания на тракийското светилище в двора на Демир баба теке – ИАР Сборяново – АОР за 2004. София, 2005, 132 – 133 /в съавторство с Ил. Катевски/.
 • Светлини и сенки. Храднокръвие и чувства. Програма ФАР – промоция на културното наследство в Разградска област. – Паметници, реставрация, музеи, 2005, бр. 4, 55 – 60.
 • Съкровището от Летница. Структура и функции. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Оgnenova-Marinova, Faber, 2005, 59 – 71.
 • Evstatiev, D., D. Gergova, B. Vachev. Archaeological and Geological Analogues for the Safety of the Radioactive Waste Repositories. – Annual Report 2005. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Sofia, 2005, 84 – 88.
 • Evstatiev, D., Gergova D, V. Rizzo. Geoarchaeological characteristics of the Thracian tumuli in Bulgaria. – Helis, 4, 2005, 156 – 168.
 • Гергова, Д., М.. Кузманов. Проучвания на Могила 1 от западния елинистически некропол на Сборяново. – В: Хелис, V, 2006, 212 – 228.
 • Сборяново – от праисторията до средновековието. – В: Текето на Демир баба – Железния баща. София, 2006, 20 – 41.
 • Сборяново. Религии и паметници. – В: Хелис, V, 2006, 25 – 38.
 • Свещени сгради в двора на текето на Демир баба. – В: Текето на Демир баба – Железния баща. София, 2006 /в съавторство с А. Балканска/.
 • Тракийско скално светилище при с. Стрелково, Силистренско. – АОР за 2005. София, 2006, 93 – 94 /в съавторство с Г. Атанасов/.
 • Тронът в тракийското погребение или седящият покойник. В: 2000 години християнство. Международен симпозиум. Сандански. – В: Spartacus, II, 2006, 60 – 66.
 • Kuleff, I., I. Iliev, E. Pernicka, D. Gergova. Chemical and lead isotope compositions of lead artefacts from ancient Thracia(Bulgaira). – Journal of Cultural Heritage, 2006, No 7, 244 – 256.
 • L’eschare dans le monde Thrace et Celte. – In: Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistrita, 18 – 20 mai 2006. Editura Mega, Clij-Napoca, 2006, 149 – 166.
 • Zlateva, B., M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova. Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2006, 224 – 338.
 • The Eternity of a Burial Rite. The Throne and the Sitting Dead. 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu 2005. – Acta Terrae Septemcastrensis, V,1, 2006, 51 – 62
 • The Golden sandals. – Folia Archaeologica Balkanica. In honorem Verae Bitrakova Grozdanova, 2006, 111 – 117.
 • The tumular embankment in the burial rites and cosmogony of the Thracian Getae. The cosmic egg. – ISTROS, 13, 2006, 85 – 95.
 • Археологически парк Дядово. Селищна могила Дядово. Нова Загора, 2007, 4 c.
 • Гергова, Д., Р. Василев, Й. Анастасов, Я. Иванов. Археологически разкопки на ансамбъл от каменни сгради в м. Бювен касабъ, на територията на ИАР Сборяново, в землищата на М.Поровец и Свещари, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г., София, 2007, 108 – 111.
 • Гергова, Д., Х. Камуро, Т. Кънчева-Русева. Археологически разкопки на селищна могила при с. Дядово, община Нова Загора. – АОР през 2006 г. София, 2007, 101 – 103.
 • Гергова, Д., М. Кузманов, Я. Иванов, И. Катевски. Геофизично проучване на четири могили от западната група на елинистическия некропол на ИАРСборяново, в землището на с. М. Поровец, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г. София, 2007, 107 – 108.
 • Гергова, Д., М. Кузманов, Я. Иванов. Геофизични проучвания и археологически разкопки на шест могили от елинистическия некропол на гетското средище в ИАР Сборяново, в землището на Свещари, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г. София, 2007, 104 – 107.
 • Нови данни за сакралната архитектура в двора на Демир баба теке. Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Академична издателство „Марин Дринов“, София 2007, 47 – 53.
 • Die Bestattungssitten der Thraker. – In: Die Alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker, Basel 2007, 59 – 69.
 • Les tombaux Thraces de la Bulgarie de Sud –Est. – L’archéologue [Paris], № 90, 2007, Dossier Les thraces, 8 – 11.
 • Sanctuaires et places de culte des gètes dans la Bulgarie du Nord-Est. – In: Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brasov, 19 – 21 октомври 2006. Brasov, 2007, 63 – 78.
 • Българо- японски проучвания в археологически парк „Селищна могила Дядово“, Новозагорско през 2008 г. – В: Българска археология 2008. София, 2008, 18 – 19.
 • Встъпление. – АОР през 2007 г. София, 2008, с.220=
 • Есхарата в гетското погребение. – In: PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova. Sofia, 2008, 255 – 267.
 • За Мария Чичикова и за нейния празник. – In: PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova., Sofia 2008, 9 – 110.
 • Гергова, Д. Кузманов М., Я. Иванов. Некропол на бесите при с. Любча, м. Орфенското, община Доспат. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 269 – 270.
 • Опазването на културното наследство и културата на опазването. В: Св. Георгиев. Правен режим на културното наследство в Република България. София, Агато, 2008,7 – 12.
 • Гергова Д., Т. Кънчева-Русева, Х.Камуро, Т. Секине. Проучвания на селищна могила Дядово, община Нова Загора. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, с. 105 и сл.
 • Селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. Систевмата от ровове в устройството и функциите на селището от бронзовата епоха. – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско. Т. 2. Исторически Музей Нова Загора. Агато, 2008, 14 – 20.
 • Gergova, D., I. Katevski. Archaeology and Geophysics in the Sboryanovo National Reserve. – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29 – 30 октомври 2008, Sofia, 374 – 379.
 • Geoarchaeological studies in the Sboryanovo National Reserve (North-East Bulgaria) – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29 – 30 октомври 2008, Sofia, 367 – 373.
 • Thracians, Greeks and Romans in Ancient Anchialo.– Istoria kai Politismos tou Ellenismou tes Aghialou. Athena, Ekdoseis Eypasia, 2008, 83 – 97.
 • Българо-полските теренни археологически проучвания в Благоевградска област 1978 – 1982. – Известия на Регионален исторически музей Благоевград, т. V, 2009, 23 – 36.
 • Гергова, Д. Т. Кънчева-Русева, Д. Генов, Х. Камуро, Т. Секине. Българо-японски проучвания на селищната могила при с. Дядово при с. Дядово, Новозагорско. – АОР през 2008 г., София, 2009, 123 – 127.
 • Встъпителни думи. – АОР през 2008 г., София, 2009, с. 220.
 • Националният археологически институт с музей при БАН и българската археология през 2008 г. – Наука, 2009, № 4, 47 – 51.
 • Гергова Д., Й. Анастасов. Ранното българско средновекие в Сборяново. Средновековното имени в м. Града на доверието. В:Приноси към българската археология, т. V, София 2009, 196 – 209.
 • Гергова, Д., Я.Иванов, М. Кузманов. ИАР „Сборяново“ 2008. – АОР през 2008 г., София, 2009, 234 – 237.
 • Гергова, Д., Я. Иванов. Сондажни археологически проучвания по трасето на АМ Тракия, об. 36 от км. 323+700 до км 323+100, ЛОТ4, с. Драганци, общ. Карнобат. – АОР през 2008 г., София, 2009, 171 – 173.
 • В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев. Состав золотых изделий Вылчитрынского клада (Болгария). – В: Уральский минералогический сборник, 16, 2009, 168 – 173.
 • Гергова, Д., Я. Иванов. Спасителни археологически разкопки в УПИ-V 53, кв.7 по плана на гр. Ахтопол. – АОР през 2008 г., София, 2008, 222 – 224.
 • Amber in Ancient Thrace. – In: Amber in archaeology. Proceedings of the 5th International Conference on Amber in archaeology, Belgrade 2006. Belgrade, National Museum, 2009, 178 – 189.
 • Встъпителни думи. – АОР през 2009 г., София, 2010, с. 220.
 • Нови данни за културата на бесите. Изследвания в района на Доспат. – В: Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на северозападните Родопи. Конференция 23 – 24.11.2008. София, 2010, 35 – 40.
 • Гергова, Д., Я. Иванов. Проучвания в Ахтопол – УПИ-V53 по плана на града. – АОР през 2009 г., София, 2010, 270 – 271.
 • Гергова, Д., Ил. Катевски, М. Кузманов, К. Константинов, П. Стоянов. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в резервата „Сборяново“. – АОР през 2009 г., София 2010, 212 – 214.
 • Реброто на Адама в орфическото обезсмъртяване. – В: Богоизбраните българи. Изборник. Книга първа. Булга Медия, 2010, 62 – 70.
 • Гергова, Д., А. Салкин, Д. Байраков. Светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. – АОР през 2009 г. София, 2010, 185 – 188.
 • В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев, М. Н. Анкушев. Состав золотых изделий Требенищенского клада из Национального археологического музея в Софии (Болгария). – Уральский минералогический сборник, 17, 2010, 148 – 152.
 • Гергова Д., Я. Иванов, Н. Дерменджиев, Г. Радославова, В. Танкова, Р. Христова. Спасителни разкопки на об. 36, АМ Тракия, ЛОТ 4 при с. Драганци, община Карнобат. – АОР през 2009 г., София, 2010, 119 – 123.
 • Съкровището от Вълчитрън. Един мит, преразказан в злато. НАИМ-БАН, 2010, 40 с.
 • Zaykov, V., D. Gergova, R. Khvorov, eng. Pl. Bonev. Archaeometric studies of Thracian Gold objects from the National Archaeological Musеum in Sofia.- XXII-XXIII, 2010, София, 75 – 80.
 • Orphic Thrace and Achaemenid Persia. – In: Achaemenid Impact in the Вlack Sea. Communication of Powers. J. Nieling and Ellen Rehm Eds., BSS, Aarhus University Press, 11, 2010, 67 – 86.
 • Preface. Dyadovo, vol. 2. B. Borisov. The Santuary of the Thracian Horseman and the Early Byzantine fortress. Zograf Publishing 2010, 3 – 4.
 • Preventive archaeology in Bulgaria In: Campos de Souza, M. (ed.), Arqueologia Preventiva, Gestão e Mediação de Conflitos. Estudos Comparativos. Iphan-SP, Brasil, 2010, 193 – 208.
 • Studies (Sboryanovo). – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M. Drinov Academic Publishing House, 2010, 57 – 61.
 • The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. the Lost Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10 – 15.
 • The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22 – 34.
 • Гергова Д., Х. Камуро, К. Кънчев, Т. Кънчева-Русева с кол. Проучвания на селищната могила при с. Дядово през 2010 г. – АОР за 2010 г., София, 2011, 105 – 107.
 • Гергова Д., Салкин А., Кузманов M. Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, Велниград. – АОР за 2010 г., София, 2011, 184 – 186.
 • Гергова Д., Иванов Я. Археологическо проучване в УПИ VІІІ, кв. 3, ул. Черно море 39, гр. Ахтопол. – АОР за 2010 г., София, 2011, 197 – 198.
 • Гергова Д., Иванов, А., Катевски Ил. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново. – АОР за 2010 г., София, 2011, 205 – 206.
 • Гергова Д., Дерменджиев, Н., Нейчева М., Катевски И., Мутафов В. Спасителни проучвания в Стрелча. АОР за 2010, София 2011, 206 – 208.
 • Зайков, В. В., Гергова Д., Хворов П. В., Анкушев М. Н., Торбов Н., Бонев Н. Состав серебрянных изделии Рогозенского клада из коллекции Исторического музей г. Враца (Болгария).- Материалы III Всероссийской молодежной научной конференции „Минералы: строение, свойства, методы исследования“. Екатеринбург-Масс: УрО РАН, 2011. С. 141 – 142.
 • The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. The Lost Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10 – 15.
 • The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22 – 34.
 • Legalitas regnorum fundamentum (Законността е основа на държавата) – www.kultura.bg/bg/article/view/16962.
 • Законът за културното наследство изпрати българските археолози в нелегалност. Сезонът за археологическите изследвания за 2010 г. вече е провален. Лично мнение, в-к „24 часа“, юни 2010.
 • Гергова Д., Х. Камуро с кол. Проучвания на селищната могила Дядово през 2010 г. – АОР за 2010 г., София, 2011.
 • Гергова Д., Ас. Салкин, М. Кузманов. Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, АОР 2010, София 2011, 184 – 186.
 • Гергова. Д., Я. Иванов. Археологическо проучване на УПИ VІІІ, кв. 3, ул. „Черно море“ №39, гр. Ахтопол, АОР 2010, София 2011, 197 – 199.
 • Не си отивай дон Кихот! – в-к „Kултура“, април 2011.
 • Гергова Д., Я. Иванов, Ил. Катевски. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново, АОР 2010, София 2011, 205 – 206.
 • Гергова Д., Н. Дерменджиев, М. Нейчева, Ил. Катевски, В. Мутафов. Спасителни проучвания в Стрелча. АОР 2010, София 2011, 206 – 208.
 • Момчил Кузманов, Диана Гергова, Николай Дерменджиев, Васил Мутафов, Асен Радев, Антония Елазарова, Илиян Катевски. Могила №1 в землището на Враждебна, София. Спасително проучване 2010 – 2011 г. AOP 2011, 225 – 227.
 • „Archaeological park Dyadovo tell“, Исторически музей, Нова Загора, 2011.
 • Sboryanovo Tumuli Sveshtari – AIAC, 764.
 • Byuven Kasaba Settlement Sveshtari – AIAC, 773.
 • Gergova D. „Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples“, Institute of Culture, Ministry of foreign affairs. 2011, 10 s
 • Gergova D. Recent discoveries in the Great Sveshtari tumulus in the capital of the Getae (BG, Dausdava-Helis).-Instrumentum I, 2013[3]
 • Gergova. D. 2013. Golden Gifts from Sveshtari. Borina

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Биографии“         Портал „Биографии          Портал „Археология“         Портал „Археология          Портал „София“         Портал „София          Портал „България“         Портал „България