Диметилалил пирофосфат

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Диметилалил пирофосфат
Диметилалил пирофосфат
Обща информация
Наименование по IUPAC
(Хидрокси-(3-метилбут-2-енокси)
фосфорил) оксифосфорна киселина
Други имена
Диметилалил дифосфат,
Изопренил пирофосфат,
Изопренил дифосфат
Молекулна формула C5H12O7P2
Моларна маса 246.092 g/mol
Външен вид
CAS номер [358-72-5]
Jmol-3D [1]
Свойства
Плътност и фаза ? g/cm³, ?
Разтворимост във вода – g/100 ml (?°C)
Точка на топене -°C (? K)
Точка на кипене -°C (? K)
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Диметилалил пирофосфатът (или -дифосфат) (DMAPP) е междинен метаболин на мевалонатния и немевалонатния път. Той е изомер на изпентенил пирофосфата (IPP) и на практика се среща във всички живеещи днес на Земята форми на живот. Преобразуването между двата метаболита се катализира от ензима изопентенил пирофосфат изомераза.

Прекурсор на DMAPP в мевалонатния път е мевалоновата киселина, а в немевалонатния 2-C-метил-D-еритритол.

Мевалонатен път
Опростена схема на стероиден синтез с междинни метаболити изопентенил пирофосфат (IPP), диметилалил пирофосфат (DMAPP), сквален. Някои интермедиенти са пропуснати за яснота.