Димитър Симеонов (географ)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Димитър Симеонов .

Димитър Симеонов
български географ
Димитър Симеонов.jpg
Дипломиране на випуск 2017, Исторически факултет
Роден
Димитър Трифонов Симеонов

Етнос българи
Националност Флаг на България България
Образование Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Научна дейност
Област география на България, социално-икономическа география на България, регионално развитие и райониране
Работил в Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Членува в Българското географско дружество
Българското дружество по медицинска география

Димитър Трифонов Симеонов е български учен, географ и заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“.[1]

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 1 октомври 1976 г. в Карлово. През 1995 г. завършва средното си образование в ТМТ „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ – Карлово, а през 2000 г. завършва висше образование в Историческия факултет на Великотърновския университет, специалност „История и география“. От 2012 г. е доктор в специалност „Икономическа и социална география“ с тема на дисертационния труд „Аспекти на пространствената диференциация на социално-географските процеси в област Велико Търново“. Професионалният му път е свързан с преподавателска дейност, като в периода 2002 – 2014 г. е съответно асистент, старши асистент и главен асистент, а от 2014 г. е и редовен доцент в катедра „География“ на Великотърновския университет с тема на научния труд „География на общественото здраве в България. Социални аспекти“. Член на УС на Българското географско дружество и член на Българското дружество по медицинска география.

Научна и преподавателска дейност[редактиране | редактиране на кода]

Научите му интереси са свързани със социално-икономическата география, регионалното развитие и планиране, социално-икономическото райониране и районите в България и др. Има изготвени следните лекционни курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“: Социално-икономическа география на България, Социално-икономическо райониране и райони на България, Икономогеографско райониране и регионално развитие на България, Медицинска география, Социално-икономическа география на България и Балканите и др.

Публикации[редактиране | редактиране на кода]

Димитър Симеонов има множество издадени публикации, статии и доклади, свързани със социално-икономическите аспекти на географията, както и монография, обвързана с общественото здраве. Сред някои негови научни трудове и разработки са:

Монографии[редактиране | редактиране на кода]

 • „География на общественото здраве в България. Социални аспекти.“[2], изд., „СТИКЕРИ-БЕ“, 2014, ISBN 978-619-90173-1-9
 • „Област Велико Търново (География, туристически обекти и забележителности)“ (Съавторство с Ат. Дерменджиев и Г. Тодоров), изд. „Фабер“, 2007, ISBN 978-954-775-816-2

Учебници и учебни помагала[редактиране | редактиране на кода]

 • „География на населението (общ курс). (Съавторство с Р. Янков),“ изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 2013, ISBN 978-954-524-702-6
 • „География – учебно помагало за ДЗИ по География и икономика.“ (Съавторство с Ат. Дерменджиев, Ст. Дерменджиева, Б. Димитрова, П. Събева), изд., „Сиела“, 2011, ISBN 978-954-28-782-7
 • „Градовете на България (от София до Мелник).“ (Съавторство с В. Дойков, Сл. Димитров), изд. „Ковачев“, Силистра, 2009, ISBN 978-954-8775-93-9

Статии, студии и доклади[редактиране | редактиране на кода]

 • „Socio-geographic assessment of the quality of life in North Central Bulgaria“[3] (Съавторство с Д. Симеонова, П. Кънчева) 2020, Springer, Cham, ISBN 978-3-030-28190-8
 • „Tourist information and regional policy“[4] – In: SocioBrainsIssue 68, 2020, pp. 8 – 13, ISSN 2367 – 5721
 • „Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България“[5] (Съавторство с Д.Симеонова), изд. „Наука и икономика“, 2018, с. 424 – 434, ISBN 978-954-21-0956-3. COBISS.BG-ID 1289164772
 • „Обработка, анализ и визуализация на здравната информация“[6], УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ISSN 2535 – 1346.
 • „Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България“[7], изд. „Ивис“, 2017, ISSN 1314 – 4065. COBISS.BG-ID 1239059172
 • „Съвременни социално-икономически измерения на търговските отношения между България и Румъния“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ISBN 978-619-208-104-1. COBISS.BG-ID 1283396068
 • "Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo" (Съавторство с Ат. Дерменджиев, М. Дойков), Tip-top press, 2016, ISBN 978-954-723-179-5. COBISS.BG-ID 1279657700
 • „Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015 ISBN 978-619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756
 • „Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве“[8], изд. „Ивис“, 2014, ISBN 978-954-2968-96-2. COBISS.BG-ID 1269208036
 • „Приложение на регионалния подход в географското изучаване на престъпността в област Велико Търново“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-557-856-8. COBISS.BG-ID 1267189476
 • „Географски поглед върху административно-териториалните промени на областно ниво (по примера на област Велико Търново)“, изд. „Ивис“, 2013, с. 559 – 570. ISSN 1314 – 4065. COBISS.BG-ID 1239059172
 • „Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности“[9], УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, ISSN 2603 – 3895. COBISS.BG-ID 1291594724
 • „Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България“, изд. „Ивис“, 2013, ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID 1262839780
 • „Географски аспекти на общественото здраве (по примера на област Велико Търново)“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2012, ISBN 978-954-577-653-3. COBISS.BG-ID 1254408932
 • „Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област“[10], УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500
 • „Геодемографски особености на естественото движение на населението във Великотърновска област.“, изд. „Ивис“, 2010, с. 167 – 158. ISBN 978-954-8387-84-2. COBISS.BG-ID 1239721444
 • „Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, ISBN 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID 1228475620[11]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Димитър Симеонов, ВТУ. //
 2. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България. Социални аспекти. Варна, СТИКЕРИ-БЕ, 2014. ISBN ISBN 978-619-90173-1-9.
 3. Simeonov, Dimitar. Socio-geographic Assessment of the Quality of Life in North Central Bulgaria. // Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series).
 4. Simeonov, Dimitar. TOURIST INFORMATION AND REGIONAL POLICY. // SocioBrains.
 5. Simeonov, Dimitar. Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България. // Сборник с доклади от научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, 1.
 6. Симеонов, Димитър. Обработка, анализ и визуализация на здравната информация. // Пета Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“.
 7. Симеонов, Димитър. Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България. // Сб. Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“.
 8. Симеонов, Димитър. Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве. // Сб. 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
 9. Симеонов, Димитър. Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти. // Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013 Секция ИУ.
 10. Симеонов, Димитър. Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област. // Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ 5.
 11. Симеонов, Димитър. Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма. // УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008 том 2.