Направо към съдържанието

Дорийски стил

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Дорийска амфора в геометричен стил с меандри и погребална процесия в горната ѝ част (720 – 710 г. пр.н.е.)

Дорийският стил (наричан в архитектурата още Дорийски ордер или Дорийски ред) е един от трите класически стила в архитектурата и приложното изкуство. Другите два са йонийският и коринтският. Дорийците се преселват на територията на днешна Гърция през 10 век пр.н.е.. Те, заедно с йонийците са двете племенни групи, които полагат основата и определят характера на древногръцката архитектура. Тъй като дорийците са войни, в храмовата си архитектура те избягват декоративните елементи и се стремят към строгост на линиите и формите.[1]

След упадъка на микенското изкуство, новодошлите нашественици – дорийците, запазват за известно време традициите на микенските образци. Новата, подражателна и значително по-примитивна керамика се нарича протогеометрична или субмикенска. Украсата на съдовете при нея се състои от вълнообразни линии и цели фризове от триъгълници и полукръгове. С течение на времето микенските образци се забравят и се заражда нов, геометричен тип орнаментика, наречен така въз основа на живописта по вазите.[2]

В същинския геометричен стил, наред със старите орнаменти, се появяват и нови форми – различни видове меандри и кръстове. Украсата на съдовете започва да обхваща все по-голяма част от повърхността им, докато през 9 век пр.н.е. ги покрива напълно. Тя се изработва в съответствие с формата на съдовете – там, където повърхността се вижда най-добре се концентрират най-много фигури, разполагат се най-широките фризове и най-едрите орнаменти.[2]

Шедьоври на геометричния стил са надгробните вази, достигащи до 1,5 метра височина. Наричат се дипилонски, тъй като са открити в Дипилонското гробище на древна Атина. Техни образци се съхраняват в Лувъра, Британския музей и другаде. Най-прочутият екземпляр е в Националния археологически музей на Атина. При него, наред с различни меандри и други украси, е вмъкната сцена на надгробен плач. Изобразява доста схематична легнала фигура на покойник, поддържан от четирима души, коленичили под него и заобиколени от десетина фигури, всички с еднакъв скръбен жест, държейки с ръце главите си.[2]

На друга известна амфора от по-късен период (средата на 8 век пр.н.е.), отново в Атинския музей, е изобразен фриз с колесници над още един с пеши войници, въоръжени с щитове и копия.[2] През 7 век пр.н.е. във вазописа и пластиката геометричният стил започва да се заменя с по-натуралистични изображения.[1]

Дорийски храм. 1 – тимпан, 2 – акротерий, 3 – сима, 4 – корниз, 5 – мутула, 7 – фриз, 8 – триглиф, 9 – метоп, 10 – регула, 11 – гута, 12 – тения, 13 – архитрав, 14 – капител, 15 – абак, 16 – ехин, 17 – ствол, 18 – канелюри, 19 – стилобат

В този период скулптурата все още не е добре развита. Геометричният стил, с ораментиката и оформлението си, обхваща останалите приложни изкуства и малката пластика, където се наблюдават фигури на животни, стилизирани и украсени в зависимост от материала, от който са направени.[2]

Предполага се, че най-ранните каменни храмове се появяват близо до Коринт, който през късния седми век пр.н.е. е главен културен център на Гърция. Оттам идеята се прехвърля през провлака между Пелопонес и континента, разпространява се по крайбрежието към Делфи и остров Корфу и след това бързо по целия елински свят. Оттогава до нас започват да достигат първите имена на елински архитекти и първите трактати по архитектура. Това говори за важността на тази културна революция, която ражда основите на съвременната европейска архитектура.[3]

Идеите на първите каменни храмове са комбинация от три източника – Египет, Микена и архитектурата от дърво и кал на предатическа Гърция.[3] Зараждащият се дорийски стил е сред най-ранните и най-простите от класическите ордери, познат от 7 век пр.н.е., използван още от древните спартанци. Достига окончателната си форма и разцвет през 5 век пр.н.е.. Той е и най-лаконичен по отношение на декорацията. Основата на древногръцката архитектура е поставена при дорийския стил чрез тясното съгласуване между конструктивните и декоративни форми и хармоничното свързване на отделните елементи.[1]

За прототип на храма в Омировия период служи правоъгълното в план гръцко жилище – мегаронът. Първоначално храмовете са дървени, а първият, при който се преминава към камък е храмът на Хера (Херайонът) в Олимпия. През 600 г. пр.н.е. той е изграден от дърво и за първи път при него се предприема замяна на дървената конструкция с каменна. Този процес е наречен от гърците петрификация. Повечето от елементите в каменните храмове повтарят елементите на съществуващите преди тях дървени храмове.[4] Основен планировъчен елемент в гръцкия дорийски храм е модулът, който е равен на половината от диаметъра на колоната при основата.[1]

Цялата структура се изгражда от прецизно изгладени каменни блокове така, че да могат да прилепнат плътно един до друг без свързващо вещество. За да стане сглобката още по-плътна, понякога блоковете се пристягат с метални шипове и скоби. Колоните, с малко изключения, са съставени от отделни части, наречени барабани и поставени плътно един върху друг. След като цялата колона е сглобена, се набраздява с вертикални канелюри за по-голяма стройност.[3]

Най-съвършената форма на сградата се постига, когато е обгърната от колонади по четирите си страни, наречени перистил. След началното успоредно развитие в дорийските и йонийски територии, се стига до ясно разграничаване на двете ордерни системи. В континентална Гърция и западната част на Велика Гърция се налага дорийският ордер. Първоначално сградата се състои само от наос и пронаос, а останалите елементи се добавят постепенно. Всички храмове до 6 век пр.н.е. са с правоъгълна форма. През 6 век пр.н.е. се появяват нови три типа с кръгла форма – аптер, моноптер и тотлос.[4]

Елементи на дорийския храм

[редактиране | редактиране на кода]
 • Наос – основното голямо помещение, което се изгражда с ос изток-запад, входът е на изток, така че първите слънчеви лъчи да огряват статуята на божеството, което е поставено в него. По тази причина входният отвор се прави с голяма височина.[4]
 • Пронаос – това е преддверие с две колони, обградено отстрани с анти (челата на страничните издадени напред надлъжни зидове на правоъгълна сграда). В този случай храмът се нарича антов. В плана му има само наос и пронаос и затова той е най-близък по тип до микенския мегарон.[4][5]
 • Цела – помещение, в което се поставя статуята на бога.[1]
 • Адитон – помещение с вход от наоса, съкровищница. Недостъпно е за непосветени (несвещенослужещи).[4]
 • Опистодом (постикум) – помещение в задната част, симетрично на пронаоса, отделено от наоса със стена. Изгражда се като баланс в пространствената композиция. Към него има отделен вход, който винаги е на западната фасада, в противовес на пронаоса. Понякога се използва като съкровищница и в този случай адитон не се прави.[5][6]
 • Перистил, перистаза, перистасис, периптер – обиколна колонада, която има чисто естетически функции. Колонадата с два реда колони се нарича диптер.[1]

Основни елементи на дорийския ордер

[редактиране | редактиране на кода]

Изредени от долу нагоре, елементите са следните:

 • Крепидома – общата основа под храма, обикновено с три стъпала. Състои се от стереобат и стилобат. Стереобатът е изграден от плътно разположени каменни блокове с внушителни размери. Поставят се под местата, където ще са разположени вертикалните конструктивни елементи – колони и стени. Пространството между блоковете се запълва с отпадъчен материал от каменоломните. Стилобатът е най-горното стъпало от основата под храма и се изпълнява от по-твърд и устойчив на износване камък.[1]
 • Колона – Дорийската колона представлява вертикален цилиндър, по-широк в основата (пресечен конус). Често е наричан мъжки ордер, понеже се наблюдава в първия ред на Колизеума, и се е считало, че понася по-големи тежести. Съотношението между височината и дебелината е около 4:1. Първоначално колоните са дървени, поставени върху примитивна каменна база. По-късно, когато започват да се изработват от камък, базата става излишна и колоната стъпва директно върху стилобата. Всяка колона е украсена с вертикални канелюри, за да изглежда по-стройна. Разстоянието между две колони се нарича интерколумний. Според Витрувий при гръцкия храм има 5 вида интерколумнии:[1]
пикностил – разстоянието между колоните е равно на 1,5 пъти диаметъра на колоната.
систил – просветът е равен на 2 диаметъра
еустил – 2,5 диаметъра
диастил – 3 диаметъра
ареостил – 4 диаметъра
 • Капител – елемент, увенчаващ горната част на колоната, който поема натоварването от гредата над него или от архитрава, и го предава надолу по колоната. Състои се от шийка, ехин и абак. Лежи непосредствено под антаблемана, като границите му излизат извън архитрава. Формата на ехина се променя с времето, което помага за датировката на сградите.[5] До 5 век пр.н.е. на някои места капителът е украсяван с листа.[4]
 • Антаблеман – Най-големият и най-тежък елемент от дорийския ордер. Намира се между колонадата и покрива и се състои от архитрав, фриз, разчленен на метопи и триглифи, и корниз, който от своя страна се състои от гейсон и сима.[5]
 • Фронтон – триъгълна каменна рамка, разположена между корниза на антаблемана и двата корниза по наклона на покрива. Разполага се само по късата страна на постройка с двускатен покрив. Каменният триъгълник в тази рамка се нарича тимпан.[1]
 • Таван на птерона – Птеронът представлява съвкупност от двата покрити хода под колонадите по дългите страни на перистила.[5] Таванът му е разположен на височината на корниза и се изгражда от носещи греди и каменни касети, запълващи пространството между тях. Понякога вместо касети се монтират стротери – каменни плочи с квадратен отвор, затворен с по-малки квадратни плочи.[1]
 • Покрив – двускатна дървена конструкция, покрита с керемиди, наредени върху летви. През 6 век пр.н.е. керемидите са изработени от теракота. След това са заменени от мраморни плочи със сравнително големи размери.[4]

Модерно приложение

[редактиране | редактиране на кода]

Когато форми на класическата архитектура отново започват да се използват по-широко в началото на 19 век, дорийският стил е най-малко застъпен. Първите илюстрации на този стил датират от средата на 18 век. Появяването му в новата фаза на класицизма донася със себе си нови значения и символи – на примитивна простота, благородна трезвост, а в Съединените щати – и на републикански добродетели. В митниците и банките, дорийският стил внушава идеята за липса на корупция, а в протестантската църква – връщане към неопозорената ранна църква. Строгостта му го прави подходящ за библиотеки, и всички комунални услуги, изискващи доверие.

 1. а б в г д е ж з и к АМТИИ Пловдив/арх. Иван Делчев – Лекции по история на архитектурата/Архитектурата на древна Елада, част 1
 2. а б в г д Димитър Димитров – „История на изкуството“/ Просвета/София/1991/стр.45
 3. а б в Х.У. Джансън, Антъни Джансън/История на изкуството/том 1/изд. Елементи/2014/ISBN 978-954-9414-01-9/стр.127
 4. а б в г д е ж Архитектурата на древна Гърция
 5. а б в г д Архитектурен и археологически речник
 6. Едуард Луси-Смит/Речник на термини на изобразителното изкуство/ИК „Петър Берон“/София/1996/стр.128