Дриновски правопис

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Дриновският правопис носи името си от своя създател Марин Дринов. Той ляга в основата на първия официален български правопис. Използван е в органа на Българското книжовно дружество, „Периодическо списание“, и се радва на голяма популярност в първите години след Освобождението.

Основни положения[редактиране | редактиране на кода]

  • Краесловни ерове: по Дриновския правопис, всички думи завършват с графична гласна. Думите, които завършват на съгласна при произнасяне, получават краесловен ъ или ь. С ь се пишат съществителните от женски род (кость, захарь), съществителните от мъжки род, които получават мека членна форма (день, царь), числителните от петь до десеть и производните на десеть, някои неизменяеми думи, производни от горните, като сиречь и др. С ь в мъжки род нечленувана форма се пишат и прилагателните, които в женски род окончават на : синь.
  • Отбелязване на звука [ъ]. На етимологическа основа звукът [ъ] се отбелязва с бувките ъ, ѫ (голяма носовка) и ѭ (йотувана голяма носовка). С ъ се пишат думите, които в старобългарски са имали ъ или ь, с ѫ се пишат корените, съдържали същия звук в старобългарски, глаголите окончания за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сег. време на глаголите от I спр. и II спр. се пишат с ѫ и ѭ (след мека съгласна и след гласна): метѫ, метѫтъ, летѭ, летѭтъ, стоѭ, стоѭтъ. С ѫ се пише и окончанието за 3 л. мн.ч. мин. св. и мин. несв. време на всички глаголи: видѣхѫ, рекохѫ. С ѭ се пише и местоимението нея и съкратената му форма я: неѭ, ѭ.
  • ѫ се пише и в наставката -на във всички форми на някои глаголи от второ спрежение: стигнѫ, минѫлата и т.н., а също така и в думите винѫги и веднѫжъ.
  • Употреба на буквата ѣ (ят): ѣ се пише на всички места където се пада да е етимологически: бдѣние, млѣко, прѣзъ, рѣка и т.н.
  • Употреба на членни форми: при съществителните от м.р. ед.ч. Дринов пише само пълен член -тъ, добавян без да се премахва краесловния ер, който по този начин се озвучава: ножътъ, царьтъ, а пригателните в същата форма членува с -ий. Съществителните от женски род винаги се членуват с -та, без да се премахва евентуалния краесловен ер: жената, костьта.
  • Народните отглаголни съществителни се пишат с окончание -нье: писанье, четенье. С ь се пишат и някои думи, като лозье, здравье и т.н.
  • Дринов е смятал буквата щ за излишна и е предлагал да се пише шт вместо нея: штъркелъ.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]