Думи на Исус на кръста

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Думите на Исус на кръста от разпятието са изключително съществени от гледна точка на херменевтика и есхатология, понеже посредством тях евангелистите предават завещанието на Господа от новия завет.

Първите две евангелия, от Матей и Марк, предават на староеврейски език думите:

Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?

(Матей 27:46) (Марко 15:22 – 34)

Евангелието от Лука предава думите на Исус към разкаялия се и признал греха си Десмас:

истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.

(Лука 23:33 – 43), след което от гърдите му се изтръгва:

Отче! в Твоите ръце предавам духа Си.

(Лука 23:33 – 43)

Последното, ненесиноптично евангелие, евангелие от Йоан, предава думите на Исус към Дева Мария:

жено, ето син ти!

, след което и думите по адрес на своя възлюбен ученик:

ето майка ти!

(Йоан 19:26 – 27)