Европейска система на централните банки

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Европейската система на централните банки (на английски: European System of Central Banks) представлява система от централни банки, включваща Европейската централна банка и националните централни банки на всички страни от Европейския съюз.

Европейската система на централните банки и Евросистемата ще съществуват паралелно, докато има страни-членки на Европейския съюз, които не са приели еврото за своя валута.

Функции[редактиране | редактиране на кода]

Тъй като не всички държави-членки на ЕС са приели еврото като парична единица, ЕСЦБ не може да изпълнява функциите на парични власти в еврозоната. По тази причина Евросистемата (която не включва националните централни банки на страните извън еврозоната) е отговорна за тези задачи, които по принцип би следвало да бъдат осъществявани от ЕСЦБ. В съответствие с Договора за съдаване на Европейската общност и Устава на Европейската система на централни банки и на Европейската централна банка, основната цел на Евросистемата е да поддържа ценовата стабилност (казано по друг начин - да контролира инфлацията). Без да се накърнява тази цел, ЕСЦБ поддържа основните икономически политики на Общността с цел да допринесе за постигането на неговите цели.

Основните задачи на Евросистемата са:

В допълнение, ЕЦБ има изключителното право да разрешава емитирането на банкноти в еврозоната. Също така, ЕЦБ, заедно със националните централни банки събира статистическа информация, необходима за изпълнение на задачите, или от съответните национални органи или директно от икономическите агенти. Евросистемата допринася за гладкото провеждане на политиките, следвани от органите, отговорни във връзка със строгия надзор на кредитните институции и стабилността на финансовата система. Не на последно място, ЕЦБ поддържа работни отношения със съответните институции, органи и форуми както в ЕС така и в международен план по отношение на задачите, поверени на Евросистемата. ЕЦБ има консултативна роля по отношение на Общността и националните власти по въпроси, които попадат в нейната сфера на компетентност, особено когато става въпрос за Общностно икли национално законодателство.

Организация[редактиране | редактиране на кода]

Процесът на вземане на решения в Евросистемата е централизиран посредством органите за вземане на решения на ЕЦБ - Управителния съвет (the Governing Council) и Изпълнителния съвет (the Executive Board). Докато има има страни-членки на ЕС, които не са приели еврото, трети орган за вземане на решения, Генерален съвет (the General Council), ще съществува паралелно. Националните централни банки на страните членки, които не участват в eврозоната са членове на ЕСЦБ, но със специален статут - тъй като им е позволено да провеждат собствена (национална) парична политика, те нямат право да участват при вземането на решения отнасящи се до общата парична политика на еврозоната, както и при прилагането на такива решения.

Управителен съвет[редактиране | редактиране на кода]

Управителният съвет се състои от всички членове на Изпълнителния съвет (6 души) и управителите на националните централни банки на страните, приели еврото. Основните отговорности на Управителния съвет са:

 • приемане на насоките и вземане на необходимите решения, за да се осигури изпълнението на задачите, възложени на Евросистемата;
 • определяне на паричната политика на еврозоната. Това включва решения, свързани с целите на паричната политика, основните лихвени проценти, запаса от резерви в Евросистемата и установяването на насоки за изпълнение на тези решения.

Изпълнителен съвет[редактиране | редактиране на кода]

Изпълнителният съвет се състои от председателя, заместник-председателя и 4 други членове, избрани измежду утвърдени специалисти с професионален опит в областта на паричната политика и банковите въпроси. Те се избират по общо съгласие на правителствата на страните членки, на ниво държавни глави или правителствени ръководители, по препоръка на Съвет на Европейския съюз. Предложението предварително е съгласувано с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ. Основните отговорности на Изпълнителния съвет са:

 • осъществяване на паричната политика на еврозоната в съответствие с установените насоки и взетите от Управителния съвет решения. В тази рамка Изпълнителният съвет на ЕЦБ дава необходимите указания на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната;
 • упражняване на определени правомощия, дадени му от Управителния съвет на ЕЦБ, включително от регулаторен характер
 • подготвяне на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, както и ръководене на текущите дейности на ЕЦБ;

Генерален съвет[редактиране | редактиране на кода]

Генералният съвет се състои от председателя, заместник-председатиля и управителите на на НЦБ на всички 27 страни членки. Генералният съвет изпълнява задачите, поети от Европейския паричен институт, които ЕЦБ трябва да осъществи в третия етап на Икономическия и паричен съюз, тъй като все още не всички държави-членки на ЕС са приели еврото. Също така Генералният съвет допринася за:

 • консултативната дейност на ЕЦБ;
 • събирането на статистическа информация;
 • изготвянето на годишните доклади на ЕЦБ;
 • установяването на нови правила за стандартизиране на счетоводството и отчетността на операциите, извършвани от националните централни банки (НЦБ);
 • приемането на мерки, свързани с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, които са различни от мерките, посочени в Договора;
 • определяне на условията за работа на персонала на ЕЦБ; както и
 • необходимата подготовка за необратимо фиксиране на обменните курсове на валутите на държавите-членки с дерогация спрямо еврото.

Генералният съвет ще продължи да съществува, докато всички страни членки приемат единната европейска валута, след което ще бъде разпуснат.

Външни връзки[редактиране | редактиране на кода]

Членове на ЕСЦБ[редактиране | редактиране на кода]

В еврозоната[редактиране | редактиране на кода]

Извън еврозоната[редактиране | редактиране на кода]

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „European System of Central Banks“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.