Електрическа инсталация

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Електрическата инсталация е съвкупност от проводници, електрически апарати и системи, изградена с цел да осигурява безопасно и надеждно разпределение на електрическата енергия в бита и промишлеността.

Електрическите инсталации се делят на два основни вида според предназначението:

 • слаботокови ел. инсталации-(информационни и сигнални линии-телефонна линия)
 • силнотокови ел. инсталации-(кабелни линии за осветление, отопление и машини)

В зависимост от мястото на изграждане ел. инсталации, се разделя на:

 • Вътрешна и външна(открита инсталация).

Всяка вътрешна сградна инсталация, се изгражда с ел. проводник, най-често тип кабел и е съставена от няколко токови кръга. Всяка електрическа инсталация се защитава от апаратура (предпазители, контактори, релета, диференциално токова защита и др.).

При изграждането на открита(външна) инсталация се взимат специални мерки по отношение на защитата на съоръженията от въздействието на атмосферните условия.

Има няколко основни вида свързвания при електрическите инсталации:

Свързване на измервателни и контролни уреди[редактиране | редактиране на кода]

 • свързване на измервателни уреди за разход на електроенергия;
 • свързване на защитни средства на електроинсталацията от претоварване, късо съединение и утечки.
 • свързване на специални средства за подобряване на качеството на доставената електрическа енергия.

Свързване на контакти[редактиране | редактиране на кода]

 • свързване на трифазен контакт;
 • свързване на монофазен контакт.

Свързване на ключове[редактиране | редактиране на кода]

 • свързване на девиаторен ключ за лампа;
 • свързване на кръстат ключ за лампа.

Свързване на лампа[редактиране | редактиране на кода]

 • свързване на обикновена лампа;
 • свързване на луминисцентна лампа.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Наредба 3

Класификация[редактиране | редактиране на кода]

СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ СГРАДНО Сигнално-охранителна инсталация
Контрол на достъпа
Видеонаблюдение
Аварийно-оповестителна инсталация
Телевизионна инсталация
Телефонна и LAN мрежа
Звънчево-домофонна инсталация
Пожароизвестителна инсталация
СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ Н.Н. МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМ. ИНСТАЛАЦИИ Заземителни инст.
Активна мълн.
Конвенционална мълн.
Силови вътрепни инсталации
Осветителни вътрешни инсталации
ВЪНШНО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ Районно осв.
Парково осв.
Улично осв.
Захранване Н.Н. 1kV Кабелни линии Н.Н.
Въздушни линии Н.Н.
Реконструкция на мрежи Н.Н.
СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ Ср.Н. Кабелно захранване Ср.Н. Реконструкция на кабел Ср.Н.
Захранващ(и) кабел(и) Ср.Н. за ТП
ВКП (Въздушно-кабелен преход)
Трансформаторен пост (ТП) СТП СТП на СБС
(стълбовен ТП) СТП на ЖР
МТП На ЪМ 60-952
(мачтов ТП) „права“ конст.
МТT СТП на СБС
(мет. Табло тр-р) СТП на ЖР
ТП тип „Селски“
Панелен ТП със ЗРУ
(междублоков) с КРУ
КТП МКТП
БКТП
БмКТП
ШТП (Шахтов ТП)
Подстанции (първична комутация) РУ Ср.Н. ЗРУ с КРУ
ЗРУ с килии
Въздушни електропроводни линии 20 kV
СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ ВН.Н. 110 kV
220 kV
400 kV
Кабелна линия В.Н. 110 kV
РУ В.Н. ОРУ 110 kV
220 kV
400 kV
ЗРУ 110 kV
220 kV
400 kV
КИП и А Вторична комутация