Елемент

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Елемент като част от нещо може да се отнася за:

Химия[редактиране | редактиране на кода]

 • Химичен елемент – просто вещество, чиито атоми не могат да бъдат разделени или превърнати в други атоми чрез химични средства
  • Редкоземен елемент – група от 17 химични елемента (15-те лантаноида, скандий и итрий)
  • Синтетичен елемент (също изкуствен елемент) – химичен елемент, който не се намира в природата и може да бъде синтезиран (елементите с атомни номера от 95 нагоре)
  • Трансуранов елемент – химични елементи с атомен номер, по-голям от този на урана (92)
  • Свръхтежък елемент – трансуранов елемент, но в някои случаи това понятие обхваща само химичните елементи с атомен номер над 100
  • Многоизотопен елемент – химичен елемент, който в природата има повече от един изотоп
 • Радиоактивен елемент – химичен елемент, на който всички изотопи са радиоактивни; по-общо радиоактивният елемент има поне един радиоактивен изотоп

Електротехника[редактиране | редактиране на кода]

 • Индуктивен елемент – спирален пасивен електрически елемент с два извода с постоянна или регулируема стойност на индуктивността
 • Галваничен елемент – източник на електроенергия, в който възниква електрическо напрежение и протича електрически ток в резултат на химична реакция
  • Елемент на Гроув – галваничен елемент с анод от цинк в сярна киселина и катод от платина в азотна киселина
  • Елемент на Даниел – галваничен елемент с анод от цинк в цинков сулфат и катод от мед в меден сулфат
 • Мангано-цинков елемент (също елемент на Лекланше) – първичен химичен източник на ток, в който катодът е манганов диоксид, а анодът е от цинк
 • Елемент на Пелтие – електрически елемент, на който при подаване на електрически ток едната страна се охлажда, а срещуположната се нагрява
 • Елемент на Зеебек – електрически елемент, който при поддържане на разлика в температурата на двете срещуположни страни конвертира топлинната енергия в електрическа
 • Горивен елемент – електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия на окисляването на дадено гориво в електрическа енергия

Атомна енергетика[редактиране | редактиране на кода]

 • Топлоотделящ елемент – главният конструктивен елемент на активната зона на хетерогенен ядрен реактор, съдържащ ядрено гориво

Математика[редактиране | редактиране на кода]

 • Елемент – обект от математическо множество
 • Логически елемент – логическа операция, изпълнявана на един или повече двоични входове, която произвежда единичен двоичен изход
 • Неутрален елемент – в алгебрата, неутралният елемент не променя другия операнд
 • Обратен елемент – в алгебрата, разликата от два обратни елемента е равна на неутрален елемент

Друго[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

 • Елементи“ – математически трактат, написан от древногръцкия математик Евклид
 • Петият елемент“ – научнофантастичен филм от 1997 година
 • Конструкция – съвкупност от взаимно свързани елементи
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.