Елховско поле

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Елховско поле е поле в долното поречие на река Тунджа, в Югоизточна България, на територията на Ямболска и Хасковска област.

Елховското поле е разположено от двете страни на долното поречие на река Тунджа, между Манастирските възвишения на запад, планината Сакар на югозапад, Дервентските възвишения на юг и крайните южни разклонения на Бакаджиците на североизток. На север е широко отворено към Ямболското поле, а на юг се стеснява и преминава в Сремския пролом на река Тунджа. От запад на изток дължината му е 30-35 км, а ширината — 18-20 км. Средна надморска височина 100-150 м.

Релефът му е равнинен, изграден от плиоценски и кватернерни отложения. Има находища на лигнитни въглища. Климатът е преходно средиземноморски. Средна годишна температура за станция Елхово 12,5°С, средна януарска 1,2°С, средна юлска 22,8°С. Средна годишна валежна сума 539 мм. Отводнява се от река Тунджа и нейните притоци — Калница и Синаповска (десни), Поповска и Араплийска (леви). Преобладаващите почви са излужени чернозем-смолници (по междудолинните гърбици), излужени канелени горски (по периферията) и алувиално-ливадни (по долините на реките). Отглеждат се зърнени и тухнически култури.

Център на областта и най-голямо селище е град Елхово, около който са разположени още 20 села: Бояново, Гранитово, Добрич, Драма Дряново, Жребино, Златиница, Изгрев, Кирилово, Княжево, Коневец, Маломир, Маломирово, Попово, Пчела, Синапово, Славейково, Стройно, Чернозем, и Чукарово.

През полето преминават участъци от 3 пътя от Държавната пътна мрежа:

От север на юг, в северната му част преминава и крайният участък от трасето на жп линията ЯмболЕлхово.

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 200.