Защитени и застрашени безгръбначни животни в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

В България, защитата на уязвимите видове организми се урежда чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В него се определят видовете (Приложение №3) и местообитанията (Приложение №2) които са под защитата на закона.[1]

Тук се разглеждат и локално застрашените и изчезнали видове описани в Червената книга на България.[2]

Клас Разред Научно име Българско име Защ.
вид
Защ.
мест.
ЧКБ Бележки
Клас Стоножки
Eupolybothrus andreevi Не Не Критично застрашен вид
Клас Diplopoda
Megaphyllum beroni Не Не Критично застрашен вид
Balkanopetalum rhodopinum Не Не Критично застрашен вид
Troglodicus meridionale Не Не Критично застрашен вид
Клас Ракообразни
Austropotamobius torrentium Ручеен рак Да Не
Parastenocaris bulgarica Не Не Критично застрашен вид
Protelsonia lakatnicensis Не Не Критично застрашен вид
Клас Паякообразни
Разред Сенокосци
Cyphophthalmus beschkovi Не Не Критично застрашен вид
Paralola buresi Не Не Критично застрашен вид
Cyphophthalmus paradoxus Трантеев сенокосец Не Не Критично застрашен вид
Разред Паяци
Argyroneta aquatica Не Не Критично застрашен вид
Dolomedes plantarius Не Не Изчезнал вид
Troglohyphantes drenskii Не Не Критично застрашен вид
Nurscia albosignata Не Не Критично застрашен вид
Клас Насекоми
Разред Еднодневки
Brachycercus harrisella Харисова еднодневка Не Не Критично застрашен вид
Neoephemera maxima Не Не Критично застрашен вид
Palingenia longicauda Дунавска русалка Не Не Критично застрашен вид
Ephoron virgo Не Не Изчезнал вид
Ametropus fragilis Крехка еднодневка Не Не Изчезнал вид
Cercobrachys minutus Малка еднодневка Не Не Критично застрашен вид
Serratella maculocaudata Петнистоопашата еднодневка Не Не Критично застрашен вид
Ameletus inopinatus Реликтна еднодневка Не Не Критично застрашен вид
Kageronia fuscogrisea Тъмносива еднодневка Не Не Критично застрашен вид
Разред Водни кончета
Aeshna subarctica Не Не Изчезнал вид
Coenagrion mercuriale Да Не Не се среща в България. В миналото погрешно е съобщаван за страната.[3]
Coenagrion ornatum Да Не
Ophiogomphus cecilia Да Да
Cordulegaster heros Да Да
Cordulegaster insignis Малко ивичесто водно конче Не Не Критично застрашен вид
Lestes macrostigma Не Не Критично застрашен вид
Leucorrhinia pectoralis Да Да Изчезнал вид
Leucorrhinia dubia Малко мъхово водно конче Не Не Критично застрашен вид
Somatochlora arctica Не Не Критично застрашен вид
Selysiothemis nigra Не Не Критично застрашен вид
Разред Правокрили
Odontopodisma rubripes Да Да
Paracaloptenus caloptenoides Да Да
Saga pedo Не Да
Saga hellenica Гръцка сага Не Не Изчезнал вид
Pallasiella turcomana Туркменски скакалец Не Не Критично застрашен вид
Platycleis medvedevi Медведев сив скакалец Не Не Критично застрашен вид
Platypygius crassus Не Не Критично застрашен вид
Разред Полутвърдокрили
Byrsinus fossor Не Не Изчезнал вид
Stibaropus henkei Не Не Критично застрашен вид
Разред Мрежокрили
Sisyra terminalis Не Не Критично застрашен вид
Nicarinus poecilopterus Не Не Критично застрашен вид
Разред Голямокрилки
Sialis nigripes Чернокрака голямокрилка Не Не Критично застрашен вид
Разред Скорпионници
Bittacus italicus Не Не Критично застрашен вид
Разред Бръмбари
Bolbelasmus unicronis Да Не
Rhysodes sulcatus Да Не
Carabus hungaricus Унгарски бегач Да Да
Carabus variolosus Грапав бегач Да Да
Pachycarus cyaneus Не Не Критично застрашен вид
Lucanus cervus Еленов рогач Да Да
Rosalia alpina Алпийски сечко Да Да
Osmoderma eremita Да Да
Cerambyx cerdo Да Да
Morimus funereus Буков сечко Да Не
Разред Пеперуди
Callimorpha quadripunctaria Да Не
Colias myrmidone Да Да
Colias balcanica Не Да
Leptidea morsei Да Да
Lycaena dispar Да Да
Phengaris arion
=Maculinea arion
Не Да
Phengaris nausithous
=Maculinea nausithous
Да Да
Polyommatus eroides Да Да
Erebia rhodopensis Не Да
Coenonympha oedipus Блатно сатирче Да Да Изчезнал вид
Apatura metis Не Да
Euphydryas aurinia Да Не
Hypodryas maturna Да Да
Lopinga achine Не Да Изчезнал вид
Nymphalis vaualbum Да Да
Eriogaster catax Да Да
Lignyoptera fumidaria Да Да
Proserpinus proserpina Малка зелена вечерница Не Да
Dioszeghyana schmidti Да Да
Perisomena caesigena Не Да
Parnassius apollo Червен аполон Не Да
Parnassius mnemosyne Не Да
Zerynthia polyxena Не Да
Разред Ципокрили
Formica rufa Червена горска мравка Не Да
Клас Коремоноги
Hauffenia lucidula Не Не Критично застрашен вид
Theodoxus transversalis Да Да
Theodoxus pallasi Не Не Изчезнал вид
Anisus vorticulus Да Да
Vertigo moulinsiona Да Не
Vertigo angustior Да Не
Unio crassus Да Да
Pseudamnicola codreanui Не Не Критично застрашен вид
Melanopsis parreyssi Не Не Критично застрашен вид
Macedonica zilchi Не Не Критично застрашен вид
Клас Миди
Pisidium supinum Не Не Изчезнал вид

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Закон за биологичното разнообразие. // Посетен на 12.03.2019.
  2. Червена книга на Република България. Том II - Животни. // Посетен на 21.03.2019.
  3. Marinov, Milen. Does Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) occur in Bulgaria?. // Exuviae 8. 2001. с. 13 – 19. Посетен на 11.03.2019.