Звания, пагони и отличителни знаци в СС

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Военните звания на СС са уникални за организацията СС и нейния паравоенен характер. За да се разграничава военната структура Вафен-СС от редовната германска армия (Вермахта),тя въвежда своя система. Първоначално СС званията са същите като на СА, но постепенно са заместени със собствени, уникални такива. Съгласно ръководния принцип (на немски: Führerprinzip) на идеологията на Националсоциалистическата партия, думата фюрер (на немски: Führer) става част от всички офицерски звания.

СС звания и отличителни знаци[редактиране | редактиране на кода]

1934–1945[редактиране | редактиране на кода]

СС ръководни офицерски звания Превод Еквивалент във Вафен-СС Еквивалент във Вермахта Петлици

1934–1942

Петлици

1942–1945

Пагони, носени на всекидневната униформа Пагони, носени на официалната униформа
Райхсфюрер-СС Имперски командир на СС N/A Генерал-фелдмаршал Reichsfuehrer-SS collar-1942-45.png HH-SS-Reichsfuhrer-Shoulder Strap.jpg
Оберстгрупенфюрер Върховен командир на група Генералоберст от Вафен-СС Генерал-полковник N/A SS-Oberst-Gruppenfuhrer collar.jpg SS Oberstgruppenführer.jpg
Обергрупенфюрер Старши командир на група Генерал от Вафен-СС Генерал рода войск SS-Obergruppenfuehrer collar.jpg SS Obergruppenführer.jpg
Групенфюрер Командир на група Генерал-майор от Вафен-СС Генерал-лейтенант SS-Gruppenfuehrer collar.jpg SS Gruppenführer.jpg
Бригаденфюрер Бригаден командир Бригаден Генерал от Вафен-СС Генерал-майор SS-Brigadefuehrer collar.jpg SS Brigadeführer.jpg
СС офицерски звания Превод Еквивалент във Вермахта Петлици

1934–1945

Пагони, носени на всекидневната униформа

1938–1945

Пагони, носени на официалната униформа

1934–1945

Оберфюрер Старши командир N/A SS-Oberfuehrer collar.jpg
Щандартенфюрер Полкови командир Полковник SS-Standartenfuehrer collar.jpg
Оберщурмбанфюрер Старши командир на щурмовите части Подполковник SS-Obersturmbannfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-obersturmbannf.jpg
Щурмбанфюрер Командир на щурмовите части Майор SS-Sturmbannfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-sturmbannf.jpg
Хауптщурмфюрер Главен щурмови командир Капитан SS-Hauptsturmfuehrer collar.jpg SS Hauptsturmführer (Nachschub).jpg
Оберщурмфюрер Старши щурмови командир Старши лейтенант SS-Obersturmfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-obersturmf.jpg
Унтерщурмфюрер Младши щурмови командир Лейтенант SS-Untersturmfuehrer collar.jpg Shoulder-wss-ill-untersturmf.jpg
СС унтерофицерски звания Превод Еквивалент при офицерските кандидати Еквивалент във Вермахта Петлици

1934–1945

Пагони, носени на всекидневната униформа

1938–1945

Пагони, носени на официалната униформа

1934–1945

Щурмшарфюрер Командир на щурмови отряд N/A Щабсфелдфебел SS-Sturmscharführer.jpg SS Sturmscharführer-SD.jpg
Хауптшарфюрер Главен Командир на отряд Щандартеноберюнкер Оберфелдфебел Ss-hauptscharfuhrer.jpg SS Hauptscharführer (Totenkopfverbände).jpg
Обершарфюрер Старши командир на отряд Щандартенюнкер Фелдфебел Ss-oberscharfuhrer.jpg SS Oberscharführer-Fm.jpg
Шарфюрер Командир на отряд Оберюнкер Унтерфелдфебел SS-Scharführer.jpg SS Scharführer (Panzertruppe).jpg
Унтершарфюрер Младши командир на отряд Юнкер Унтерофицер SS-Unterscharführer.jpg SS Unterscharführer-MP.jpg
СС войнишки звания Превод Еквивалент във Вермахта Петлици

1934–1945

Наръкавен отличителен знак

1938–1945

Пагони, носени на всекидневната униформа

1938–1945

Пагони, носени на официалната униформа

1934–1945

Ротенфюрер Ефрейтор Обергефрайтер SS-Rottenführer collar.jpg SS-Rottenführer sleeve.gif SS Mannschaft.jpg
Щурмман Младши ефрейтор Гефрайтер Ss-sturmmann.jpg SS-Sturmmann sleeve.gif SS Mannschaft.jpg
Обершютце/Оберман Редник първи клас Обершютце Ss-schutze Oberschutze.jpg SSpfcsldr.gif SS Mannschaft.jpg
Шютце/Ман Редник Шютце Ss-schutze Oberschutze.jpg няма отличителен знак SS Mannschaft.jpg
Анвертер Новобранец няма еквивалент няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак
Бевербер Кандидат няма еквивалент няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак няма отличителен знак

1932–1934[редактиране | редактиране на кода]

СС звание Превод Еквивалент в армията Петлици Пагони
Обергрупенфюрер Старши командир на група Генерал
Групенфюрер Командир на група Генерал-лейтенант
Бригаденфюрер Бригаден командир Генерал-майор
Оберфюрер Старши командир Бригаден генерал
Щандартенфюрер Командир на полк Оберст
Оберщурмбанфюрер Старши командир на щурмова част Оберстлейтенант
Щурмбанфюрер Командир на щурмова част Майор
Щурмхауптфюрер Главен щурмови командир Хауптман
Оберщурмфюрер Старши щурмови командир Оберлейтенант
Щурмфюрер Щурмови командир Лейтенант
Хаупттрупфюрер Главен войскови командир Щабсфелдфебел
Обертрупфюрер Старши войскови командир Оберфелдфебел
Трупфюрер Войскови командир Фелдфебел
Обершарфюрер Старши командир на отряд Унтерфелдфебел
Шарфюрер Командир на отряд Унтерофицер
Ротенфюрер Командир на отделение Обергефрайтер
Щурмман Щурмовак Гефрайтер
Ман Редник Шюце SS-Mann collar.gif
Анвертер Новобранец Новобранец няма отличителен знак няма отличителен знак

1930–1932[редактиране | редактиране на кода]

СС звания Еквивалент в армията Петлици
Пагони
Групенфюрер Генерал
Оберфюрер Бригаден-генерал
Щандартенфюрер Полковник
Щурмбанфюрер Майор
Щурмхауптфюрер Капитан
Щурмфюрер Лейтенант
Хаупттрупфюрер Сержант-майор
Трупфюрер Сержант
Шарфюрер Ефрейтор
Ман Редник


1925–1929[редактиране | редактиране на кода]

Ранна СС лента за ръка

Ранните СС звания нямат отличителен знак. До 1929 г. се използва система от бели нашивки, разположени в средата на ръката, отбелязващи СС званието съгласно първоначална система:

 • Райхсфюрер (Имперски командир ) - три нашивки
 • Оберфюрер (Старши командир) - две нашивки
 • Щафелфюрер (Командир на ескадрон) - една нашивка
 • Ман (Редник) - няма нашивки

Полицейски звания[редактиране | редактиране на кода]

През 1936 г. СС поглъща редовната германска полиция и формира Ordnungspolizei, униформени редовни полицейски части. Известни още като Orpo, те са пълноправен клон на СС, но поддържат отделна система отличителни знаци и рангове. Имало е възможност член на СС да бъде част и от двете организации, а към СС генералите се обръщат едновременно с двата ранга. Например към Обергрупенфюрер от СС, който е също така генерал от полицията, се обръщат с Обергрупенфюрер и генерал от полицията.

Вафен-СС генерали[редактиране | редактиране на кода]

Към СС генералите от Вафен-СС се обръщат с тяхното СС звание и еквивалентното звание във Вермахта. Пълното звание завършва с от Вафен-СС (на немски: der Waffen-SS), за да се разграничат от другите клонове на германската армия. Пример за това е рангът Обергрупенфюрер и генерал от Вафен-СС.

През 1944 г. с оглед недостига на кадри предвид продължаващата война всички ръководни СС офицери получават еквивалентно Вафен-СС звание за евентуално мобилизиране в състава на тази организация. Това се прави в случай, че бъдат пленени и Съюзниците, което би им дало статус на военни офицери вместо на полицейски представители. Пълната титулатура на тези, които служат в полицията преди 1944 г., става доста дълга. Например Ернст Калтенбрунер е записан в списъците на СС през 1945 г. като Обергрупенфюрер и генерал от полицията и Вафен-СС.

Висши СС звания[редактиране | редактиране на кода]

В допълнение на утвърдените звания, СС използват редица алтернативни звания. Целта е да се определят нива на отговорност. Някои от тях са:

 • СС-Фюрер: Първоначално ранг от СС, званието СС-фюрер е често използвано от всеки СС офицер.
 • СС-Унтерфюрер: Често използвано звание във Вафен-СС от унтерофицери с ранг от Унтершарфюрер и нагоре. Към редови войник, кандидатстващ за такъв статус се обръщат с Унтерфюрер-Анвертер.
 • СС-Лайтер: Титлата се използва от старши офицери от службата за сигурност (на немски: Sicherheitsdienst от тук и префиксът на титлата SD-Leiter). Това включва командващи на голямо подразделение или регионален щаб.
 • Хьоерер СС и полицай фюрер: Превежда се висш СС и полицейски лидер. Това са едни от най-могъщите мъже в СС, командващи всички СС части в даден географски район.
 • Криминалрат: Звание използвано от криминалната полиция (на немски: Kriminalpolizei), за да отбележи членове на СС, които са сертифицирани детективи.

Адолф Хитлер[редактиране | редактиране на кода]

Адолф Хитлер, като фюрер на Германия, е главнокомандващ на СС и стои над Хайнрих Химлер, който носи званието Райхсфюрер на СС. В първите дни на СС Хитлер е Оберстер СА-Фюрер и главнокомандващ на щурмоваците на СА. Високият ранг, който заема в Sturmabteilung, може да бъде считан за по-висок от този на Райхсфюрер-СС. Също така Хитлер е със СС членски номер 1 (Юлиус Шрек основава СС), докато Химлер е със СС номер 168. Според системата за старшинство съгласно този номер, Хитлер е главнокомандващ дори да не носи конкретен ранг.

След нощта на дългите ножове, когато СС става независима от СА, не съществуват данни за това дали Хитлер приема нов ранг като главнокомандващ на организацията.

Допълнителна информация[редактиране | редактиране на кода]

 • Щабсшарфюрер е присъждано на старши унтерофицери в СС рота. Рангът е еквивалент на сержант първи клас. Щабсшарфюрер се означава със специален отличителен знак на ръкава, носен в горната част на дясната ръка на СС униформата.
 • Към званието Щафелфюрер често се обръщат само със СС-Фюрер.
 • Званието Щурмшарфюрер е използвано само от Вафен-СС.
 • Званието Оберстгрупенфюрер не съществува до 1942 г. и е създадено, за да осигури на висшите Вафен-СС генерали ранг, еквивалентен на генерал-полковник от Вермахта. Само четирима офицери са получавали това звание.
 • СС офицери със звание, равно на Щандартенфюрер или по-високо, носят петлици на двете страни на ревера на куртката. Всички останали членове на СС носят петлик на левия ревер, а на десния се намира значката, указваща принадлежността към рода войски.
 • СС няма стандартни униформи както редовната армия. СС офицерите понякога носят изработени по поръчка официални униформи с техните отличителни знаци.

В популярната култура[редактиране | редактиране на кода]

 • В поредицата на Хари Търтълдоув от новели с алтернативна история, Победа на Юга, гвардейците от партията на свободата на Конфедерацията имат звания, подобни на СС.
 • В адаптацията на Ян Маккелън на Ричард III, крал Ричард носи полувоенна черна униформа с отличителни знаци на СС-Оберстгрупенфюрер.
 • Званията в играта Wolfenstein: Enemy Territory са идентични с тези на СС.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Използвана литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Bedurftig, Friedemann, и Christian Zenter. Encyclopedia of the Third Reich. 1985.
 • Personnel Service Records of the S.S., National Archives and Records Administration, College Park, Maryland
 • Deutsche Uniformen, National Socialist German Workers Party, 1938

Бележки[редактиране | редактиране на кода]


Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Ranks and insignia of the Schutzstaffel“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.