Здравна наука

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Здравна наука e сбор от приложни науки от областта на медицината, свързани с подобрението на здравето на пациентите. В България под здравна наука жаргонно понякога се разбира и медицината, някои медицински области и т.н. [1].

Медицина и нейните клонове[редактиране | редактиране на кода]

Медицината е приложна наука и практика за диагностика, лечение и профилактика на болестите. Той обхваща разнообразие от практики за здравеопазване, разработени за поддържане и възстановяване на здравето чрез превенция и лечение на заболявания. По-долу са някои от клоновете на медицината.

 • Анестезиологията е клон в медицината, който се занимава с поддържане на живота и анестезия по време на операция.
 • Ангиологията се занимава с болести на кръвоносната система.
 • Аудиологията се фокусира върху предотвратяването и лечението на увреждане на слуха.
 • Бариатрията се занимава с причините, превенцията и лечението на затлъстяването.
 • Кардиологията се занимава със заболявания на сърцето и кръвоносните съдове.
 • Интензивната медицина се фокусира върху поддържането на живота и интензивното лечение на тежко болни.
 • Стоматологията е клон на медицината, който се състои от изследване, диагностика, профилактика и лечение на заболявания, разстройства и състояния на устната кухина, обикновено в зъбната редица, но също и на устната лигавица, и на съседни и свързани структури и тъкани, особено в лицево-челюстната (челюстна и лицева) област.
 • Дерматологията се занимава с кожата, нейната структура, функции и заболявания.
 • Спешната медицина се фокусира върху грижите, предоставяни в спешното отделение.
 • Ендокринологията се занимава с нарушения на ендокринната система.
 • Семейната медицина е медицинска специалност, посветена на цялостни здравни грижи за хора от всички възрасти.
 • Гастроентерологията се занимава с изследване и грижа за храносмилателната система.
 • Общата практика (често наричана семейна медицина) е клон на медицината, който е специализиран в първичната медицинска помощ.
 • Гериатрията е клон на медицината, който се занимава с общото здраве и благополучие на възрастните хора.
 • Гинекологията се занимава със здравето на женската репродуктивна система и гърдите.
 • Хематологията се занимава с кръвта и кръвоносната система.
 • Хепатологията се занимава с черния дроб, жлъчния мехур и жлъчната система.
 • Инфекциозните заболявания са клон на медицината, който се занимава с диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, особено при сложни случаи и имунокомпрометирани пациенти.
 • Кинезиологията е научно изследване на движението на човешкото тяло и нетипичното двежение на тялото.
 • Лабораторната медицина се занимава с диагностични лабораторни изследвания и изследвания и тяхната интерпретация, какво прави в една медицинска лаборатория.
 • Медицинската физика е клонът на медицината и науката, който се занимава с приложенията на физичните концепции, теории и методи в медицината или здравеопазването.
 • Неврологията се занимава с мозъка и нервната система.
 • Нефрологията е клон на медицината, който се занимава с бъбреците.
 • Онкологията е клон на медицината, който изучава рака.
 • Офталмологията се занимава с очите.
 • Ортопедията е клон на хирургията, който се занимава със състояния, засягащи мускулно-скелетната система
 • Отоларингологията се занимава с уши, нос и гърло.
 • Патологията е наука за болестите и причините, процесите, природата и развитието на болестта.
 • Педиатрията е клон на медицината, който се занимава с общото здраве и благополучие на децата.
 • Фармацията е изкуството и практиката за приготвяне, съхранение, смесване и разпределяне на лекарства
 • Фармакологията е изучаване и практическо приложение на подготовката, употребата и ефектите на лекарства и синтетични лекарства.
 • Общественото здравеопазване и превантивната медицина е клон на медицината, занимаващ се със здравето на населението.
 • Пулмологията е клон на медицината, който се занимава с дихателната система.
 • Психиатрията се занимава с изследване, диагностика, лечение и профилактика на психични разстройства.
 • Клиничната психология е здравна дисциплина, занимаваща се с биопсихосоциално изследване на ума, мозъка, поведението и диагностика, лечение и превенция на психологични разстройства.
 • Радиологията е клон на медицината, който използва медицински изображения за диагностициране и лечение на заболявания.
 • Ревматологията се занимава с диагностика и лечение на ревматични заболявания.
 • Спланхнологията се занимава с висцерални органи.
 • Хирургията е клон на медицината, който използва оперативни техники за изследване или лечение както на заболяване, така и на нараняване, или за подобряване на телесната функция или външен вид.
 • Урологията е клон на медицината, който се занимава с отделителната система и мъжката полова система.
 • Ветеринарната медицина е клон на медицината, който се занимава с превенцията, диагностиката и лечението на болести, разстройства и наранявания при нечовешки/животни.

История на здравните науки[редактиране | редактиране на кода]

История на медицината

Общи здравни понятия[редактиране | редактиране на кода]

Диагностични методи[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни връзки[редактиране | редактиране на кода]