Направо към съдържанието

Зеаксантин

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Зеаксантинът е един от двата каротиноида, които се съдържат в ретината. В централната макула той е преобладаваща съставка, докато в периферната ретина преобладава лутеинът.

Зеаксантин
Зеаксантин
Обща информация
Систематично име


4-[18-(4-хидрокси-2,6,6-триметил-1-циклохексенил)-
3,7,12,16-тетраметил-октадека-
1,3,5,7,9,11,13,15,17-нонаенил]-
3,5,5-триметил-циклохекс-3-ен-1-ол

Други имена


зеаксантин; ß,ß-каротин-3,3'-диол

Молекулна формула C40H56O2
SMILES


CC(C=CC=C(C)C=CC1(C(C)(C)CC(O)CC(C)=1))
=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)
C=CC2(C(C)(C)CC(O)CC(C)=2)

Моларна маса 568,88 g/mol
Външен вид оранжево-червен
CAS номер 144-68-3
Свойства
Плътност и фаза – g/cm³, –
Разтворимост във вода неразтворим
Точка на топене 215,5 °C (488,7 K)
Точка на кипене -°C (- K)
Киселинност (pKa) -
Основност (pKb) -
Хирално въртене [α]D
Вискозитет – cP при -°C
Структура
Молекулярна форма
Координационна
геометрия
Кристална структура
Диполен момент D
Опасности
Основни опасности
Точка на възпламеняване -°C
Допълнителни данни
Структура и
свойства
n, εr, и др.
Термодинамични
данни
Фазово поведение
Твърдо състояние, течност, газ
Спектрални данни УВ, ИЧ, ЯМР, МС
Сродни съединения
Други аниони
Други катиони
Сродни -
Сродни съединения лутеин
ксантофил
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Лутеинът и зеаксантинът имат еднакви химически формули и са изомери, но не са стереоизомери. Основната разлика между тях е положението на двойната връзка в един от пръстените. Тази разлика дава на лутеина три хирални центъра, докато зеаксантина има два.

Като хранителна добавка зеаксантинът е хранителен оцветител с Е номер E161h.