Зооноза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Зоонозите са група от инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно.

Като "зооантропонози" се означават заболяванията, които обикновено се предават от животните на хората. Такива са трихинелозата, антраксът, бруцелозата, шапът и др.

Като "антропозоонози" се означават заболяванията, които обикновено се предават от хората на животните. Типичен пример е тениаринхозата (говеждата тения).

Според начина на предаване и участието на обекти на външната среда като фактори на предаване на зоонозите са оформени 4 основни групи:

  • Ортозоонози (преки зоонози) - това са група болести, които се предават директно, чрез контакт от животните на човека и обратно или при употребата на животински продукти за храна (мляко, месо, яйца) и за индустриални цели (кожа, вълна).
  • Циклозоонози - група болести, чиито причинители преминават определен цикъл на развитие и в животните и в човека. Това са предимно паразитни болести, при които човека и животните се явяват гостоприемници на различни етапи от развитието на паразита.
  • Метазоонози - болести, при които заразата се предава от животни на хора и обратно посредством посредник, обикновено членестоноги (насекоми и паякообразни).
  • Сапрозоонози - болести, при които резервоар на заразата са животните. Заразяването обаче и на животните и хората обикновено става, чрез поемане на причинителя от външната среда посредством почва, вода, фуражи. Причинителят обикновено има висока устойчивост във външна среда и се запазва дълго време там.

По етиологичен принцип зоонозите се делят на: