Иван Попчев

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Иван Попчев
български учен, академик

Роден
18 юни 1936 г. (82 г.)
Научна дейност
Област математическо моделиране, вземане на решения, теория на управлението, информатика
Образование ВМЕИ (днес ТУ–София)
Работил в Българска академия на науките

Иван Петков Попчев е български учен, специалист в областите математическо моделиране, оптимизация, размити множества, вземане на решения в условия на неопределеност и риск, теория на управлението, анализ и управление на риска, информатика и информационни системи. Академик (действителен член) на Българската академия на науките от 2003 година.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 18 юни 1936 година в град Лясковец. От 1950 година семейството му се мести да живее в Шумен, където през 1953 година Попчев завършва гимназия „Никола Вапцаров“.

От 1954 до 1959 година следва във Висшия машинно-електротехнически институт в София (днес Технически университет - София). Работи в металургичните комбинати в Перник и Кремиковци, а от 1962 година — в различни институти на Академията. В периода 1964–1965 година прави следдипломна квалификация в областта на теория на управлението в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ и в Института по проблемите на управлението при АН на СССР, както и специализация по математическо програмиране и оптимизация в Института по кибернетика при АН на УССР в Киев през 1965–1966 година.

Иван Попчев става последователно кандидат на техническите науки (1967), доктор на техническите науки (1980), ст.н.с. II ст. (1969), ст.н.с. I ст. (1981). През 1995 година е избран за член-кореспондент на БАН в отделение „Технически науки“, а през 2003 година е избран за академик.[1]

Преподавателската му кариера започва през 1964 година — като хоноруван асистент, преподавател, професор и гост-професор преподава в няколко български университета, сред които Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет, Бургаски свободен университет. Чете лекции в различни интердисциплинарни и тясно профилирани дисциплини като изкуствен интелект, теория на риска, анализ на риска, управление на риска, капиталови пазари, финансови пазари и инфраструктура, фондови борси и други. Изнасял е доклади по покана и публични лекции в чужбина: Берлин,Илменау, Москва, Варшава, Лос Анджелис, Цукуба, Маастрихт, Варшава. Бил е научен ръководител на повече от 30 успешно защитили докторанти.[1]

Член е на седем международни и чуждестранни научни организации и академии, участва в повече от 140 организационни и програмни комитети на конгреси и конференции в България и по света.[2]

Акад. Попчев е носител на множество престижни отличия като орден „Кирил и Методий“ и почетния знак на БАН „Марин Дринов“ с лента. Двукратно е удостояван с наградата на БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Носител е на златна значка „Проф. Асен Златаров“ и на награди на Фонд „Научни изследвания“. През 1987 година е избран за заслужил деятел на науката. Отличен е с титлата „Доктор хонорис кауза“ на няколко български университета: Бургаски свободен университет (2005)[2], на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (2006)[3], на Шуменския университет „Константин Преславски“[4]

Източници[редактиране | редактиране на кода]