Икономика на Царство България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Статията дава статистически данни за основните икономически показатели на Царство България в периода 1908-1944 г.

Земеделие[редактиране | редактиране на кода]

Делът на първичният сектор в БВП на България в периода 1870-1945 г. варира между 55% и 65%. В него са заети до 80% от активното население на държавата. Наченки на модернизация и трансформация на сектора се появяват след втората половина на 30-те години на XX-и век.[1]

Добив на зърнени храни[редактиране | редактиране на кода]

Добив на зърнени култури в България за периода 1870-1924[2]

В периодите 1887-1888, 1893-1896 и 1901-1902, за определяне на произведените количества са използвани данни от износа. При изчисленията е приспаднато отделеното семе за посев, както и 35-45% от произведените количества за култури, ползвани за храна на животни (ръж, ечемик, овес, лимец, просо и царевица).[1] Възможната грешка е в диапазона ±10%. [3]

Чисто производство на зърнени култури. С * са отбелязани корелирани или интерполирани данни[2]
Година жито ръж смес ечемик овес лимец просо царевица ориз елда Общо (хил. kg)
1870 *661337 42914 100208 21710 3205 54702 8057 892133
1880 *600878 207242 188890 67351 5904 150630 1979 1222875
1887 665626 131026 64929 181550 88742 8873 12439 369840 2330 16 1525371
1888 922466 181584 89982 251603 122984 12297 17239 512548 3229 23 2113956
1889 885479 190273 52653 127074 71009 9217 6835 202502 3207 11 1548259
1890 769703 153855 61524 115923 46170 5424 1367 89608 2426 1 1246000
1891 1048815 197904 90029 263819 111642 12590 8265 286741 3333 14 2023149
1892 1048815 197904 90029 263819 111642 12590 8265 286741 4032 14 2023849
1893 906915 178579 89542 135407 66262 6639 7218 226299 3127 23 1620010
1894 902193 177649 89076 134702 65917 6605 7180 225121 3111 22 1611575
1895 823029 162061 81259 122883 60133 6025 6550 205367 2838 20 1470165
1896 914099 179993 90251 136480 66787 6692 7275 228091 3152 23 1632842
1897 733817 150292 57594 130791 57925 6680 10081 292105 2242 1 1441528
1898 750647 108215 57036 122484 72489 5444 21459 613339 3450 34 1754597
1899 415270 88660 60457 45659 33883 3245 7925 329128 444 24 984696
1900 659250 159618 88098 121226 47287 4615 9662 207554 1681 44 1299036
1901 825523 162552 81506 123255 60315 6043 6570 205989 2846 21 1474621
1902 923160 181777 91146 137833 67449 6758 7347 230352 3183 23 1649028
1903 785603 161200 106852 130025 77146 6084 12246 365984 3681 43 1648864
1904 958003 162534 107738 133010 74098 6167 1533 203273 4651 4 1651010
1905 747211 146560 83785 115242 60717 3905 4589 291398 4475 5 1457886
1906 862902 156665 83568 122805 79710 4411 9467 449994 3359 6 1772888
1907 438342 64037 24327 59654 44003 1412 10942 223852 3132 12 869713
1908 785052 109027 61543 112502 71495 3463 7530 332999 2559 4 1486174
1909 650586 136718 66166 89450 58854 2595 3293 327812 4511 15 1340000
1910 916149 186253 77695 144380 70177 4083 5709 457672 4129 33 1866280
1911 1077113 187279 108533 125371 68491 4259 6604 494012 2662 3 2074326
1912 965017 172392 79230 125740 54902 2727 4457 458483 3242 1 1866189
1913 962096 167461 67366 115824 56294 3422 4656 467736 1750 1 1846604
1914 407240 118450 41416 84422 46032 2569 7335 493317 2404 4 1203188
1915 746681 143952 63844 118139 53633 3250 6633 453132 2604 7 1591875
1916 585287 109403 43566 95715 38845 2837 2787 294405 2529 11 1175385
1917 453139 87390 47619 73213 28379 1951 1998 246906 4732 9 945337
1918 329109 63218 39856 39042 11887 1259 592 113091 2806 7 600867
1919 617563 116069 64822 89431 34809 2729 7026 404077 1969 4 1338498
1920 614942 119379 62498 88874 42325 3087 5489 329071 2631 21 1268316
1921 591412 116635 66732 79286 41166 2346 2274 258985 4082 0 1162918
1922 670477 124896 71880 99336 48202 2910 2658 258678 4897 0 1283933
1923 573680 98837 72424 77771 43275 1831 3907 348529 6366 0 1226620
1924 451742 77527 37908 62909 37779 2186 3710 397552 5269 0 1076582

Добив на технически култури[редактиране | редактиране на кода]

Добив на технически култури в България за периода 1870-1924[2]

Няма данни за периодите 1887-1888, 1893-1896 и 1901-1902. В периода 1889-1892 има информация за 1/3 от производството. Информацията за производството на тютюн в края на XIX в. е с произход сп. „Български тютюн“; за него няма данни от Главната дирекция по статистиката въпреки фактическия стриктен контрол на държавата върху тютюнопроизводството в ония години.[1] Възможната грешка е в диапазона ±10%. [3]

Чисто производство на индустриални култури, хил. kg[2]
Година тютюн захарно цвекло слънчоглед рапица сусам анасон резене опиум мак хмел памук (влакно) коноп (семе) коноп (влакно) лен (семе) лен (влакно) Общо (хил. kg)
1870 1727 1727
1880 1831 1831
1887 1895 1895
1888 2072 2072
1889 2353 79 65 48 2545
1890 1139 29 12 44 1224
1891 1617 314 8 36 1975
1892 2114 895 12 45 3066
1893 2214 2214
1894 1279 1279
1895 1906 1906
1896 1688 1688
1897 898 228 591 322 26 9 0 590 930 477 19 6 4096
1898 3461 16 816 482 55 7 1 106 1465 985 872 1461 9727
1899 4026 39 676 222 49 1 0 115 1248 734 15 12 7137
1900 3155 2780 643 830 18 7426
1901 254 254
1902 2902 2902
1903 8853 337 2792 646 834 18 9 0 159 864 1012 867 400 16791
1904 4509 20501 344 263 673 31 0 0 167 808 985 79 78 28438
1905 3918 18751 28739 1219 568 24 0 1 187 86 131 706 855 55185
1906 6428 36879 113 1447 559 32 1 0 190 899 1002 132 215 47897
1907 4089 23205 458 228 280 32 0 0 131 856 853 38 29 30199
1908 3450 20912 39 414 760 43 1 0 150 871 985 55 76 27756
1909 3547 19035 83 244 205 17 0 0 170 919 929 52 91 25292
1910 6325 27608 1974 969 714 21 1 0 247 1049 1081 172 322 40483
1911 10647 57516 12764 778 640 74 1 0 199 258 398 1073 1127 85457
1912 5813 54491 13037 417 701 104 2 0 140 1137 1201 141 140 77324
1913 5097 69998 5499 154 592 88 4 1 158 1232 1207 59 64 84153
1914 12985 166796 2636 152 571 120 6 171 5 108 1254 1158 49 58 186069
1915 12919 66641 146 218 254 56 7 253 6 169 1230 1162 24 20 83105
1916 10358 103330 36 85 294 5 4 323 1 138 1234 1171 38 23 117040
1917 13226 88408 1125 63 21 3 6 346 4 115 855 746 49 41 105008
1918 23003 53876 457 116 129 10 2 280 1 164 463 557 130 62 79250
1919 21662 156446 864 227 117 14 2 338 0 214 989 1579 135 131 182718
1920 29302 73958 3145 1257 768 287 16 2 258 0 263 1498 1447 149 158 112508
1921 16295 96154 2183 499 691 135 17 1 133 0 243 58 77 1132 1264 118882
1922 26344 135770 6404 393 1091 69 3 1 114 0 209 853 993 76 93 172413
1923 53956 283803 5633 296 1024 132 15 1 69 0 286 878 1111 64 72 347340
1924 49191 318248 8362 86 1270 137 23 0 59 0 270 77 87 899 1210 379919

Добив от лозя[редактиране | редактиране на кода]

Добив от лозя в България за периода 1870-1924[2]

Няма данни за периода преди 1897 г. Данните за периода 1870-1896 са екстраполирани от средното съотношение между добивите на грозде и добивите на зърнени култури в периода 1897-1910 (7.68%). Това води до известно подценяване на добивите за този период, поради масовото поразяване на българските лозя от филоксера през 90-те години на XIX-и век. [1] Възможната грешка е в диапазона ±15%. [3]

Производство от лозя. * - възможно е производството на вино и шира да е занижено. С ** са отбелязани корелирани или интерполирани данни[2]
Година грозде (хил. kg) шира (хил. l)
1870 * 71029 * ** 36935
1880 * ** 51799 * 26935
1887 ** 198616 ** 103446
1888 ** 275255 ** 143362
1889 ** 201596 ** 104998
1890 ** 162240 ** 84500
1891 ** 263431 ** 137204
1892 ** 263522 ** 137251
1893 ** 210939 ** 109864
1894 ** 209841 ** 109292
1895 ** 191428 ** 99702
1896 ** 212610 ** 110734
1897 153525 75064
1898 99473 51016
1899 366506 192849
1900 ** 169145 ** 88097
1901 ** 192008 ** 100004
1902 ** 214717 ** 111832
1903 208320 107178
1904 303204 160603
1905 277270 144554
1906 154160 75497
1907 157707 81300
1908 299495 164326
1909 247013 131884
1910 143579 77059
1911 104632 55100
1912 132349 71519
1913 116260 60923
1914 63297 34808
1915 87118 47647
1916 100651 60053
1917 117795 66003
1918 119615 67833
1919 143916 78109
1920 77407 40628
1921 106096 60890
1922 121077 66923
1923 137011 76908
1924 174934 95880

Добив на полезни изкопаеми[редактиране | редактиране на кода]

Промишленост[редактиране | редактиране на кода]

Транспорт и съобщения[редактиране | редактиране на кода]

Финанси[редактиране | редактиране на кода]

Държавен дълг[редактиране | редактиране на кода]

Държавен бюджет[редактиране | редактиране на кода]

Лихвени проценти[редактиране | редактиране на кода]

Курс на лева[редактиране | редактиране на кода]

Икономически показатели[редактиране | редактиране на кода]

Брутен вътрешен продукт[редактиране | редактиране на кода]

Брутният вътрешен продукт на глава от населението на Царство България в периода 1870-1945-а година, приравнено в щатски долари от 1990-а, расте от 1211 до 1702 USD. В таблицата по-долу са представени сравнителни данни за същия период от Гърция, Испания, Португалия, Финландия, Ирландия и Великобритания и САЩ:

Царство България, БВП на глава от населението, сравнителна за 1870–1945, в 1990 щ. д. [4]
Държава 1870 1912/1913 1929 1943/1945
България 1211 1279 1148 1702
Гърция 880 1592 2342 938
Испания 1200 2056 2739 2102
Португалия 975 1250 1610 1804
Финландия 1140 2022 2717 3450
Ирландия 1775 2736 2824 3019
Великобритания 3190 4762 5503 7056
САЩ 2445 5301 6899 11709
Разлика UK/BG, в пъти 2,6 3,7 4,8 4,1

Потребление[редактиране | редактиране на кода]

Инфлация[редактиране | редактиране на кода]

Работна сила[редактиране | редактиране на кода]

Равнище на доходите[редактиране | редактиране на кода]

Платежен баланс - внос, износ, търговско салдо[редактиране | редактиране на кода]

Сравнение със съседните страни[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в г Иванов, Мартин. Брутният вътрешен продукт на България 1870–1945 г.. // Ciela, 2012. с. 18-115.
  2. а б в г д е Иванов, Мартин. Брутният вътрешен продукт на България 1870–1945 г.. // Ciela, 2012. с. 212-559.
  3. а б в Чакалов, Асен. Националният доход и разход на България : 1924-1945 г.. // Книпеграф, 1946.
  4. Иванов, Мартин. Българският БВП 1870–1945: растеж без развитие? (pdf). // Институт по история БАН, 2013.