Направо към съдържанието

Икономическа социология (УНСС)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Катедра „Икономическа социология“ в Университета за национално и световно стопанство е създадена през 1975 г.

Пръв ръководител на катедрата е доц. Ташо Пачев, а научен секретар ст.ас. Благой Колев.

Преподаватели от катедрата започват да четат пред студентите от Общоикономически факултет курсове като „Обща социология“, „Икономическа социология“, „Демография“, „Социална психология“, „Методология и методика на емпиричните социологически изследвания“ и др.

История[редактиране | редактиране на кода]

Наименованието на катедрата претърпява няколко промени през годините:

  • 1975-1984 г. – катедра „Икономическа социология“;
  • 1984-1986 г. – катедра „Социология и педагогика“;
  • 1986-1990 г. – катедра „Икономическа социология“;
  • 1990-1994 г. – секция „Социология“ към новосъздадения департамент „Социология и политически науки“;
  • 1995-2004 г. – катедра „Икономическа социология“;
  • 2004-2010 г. – катедра „Икономическа социология и психология“;
  • от 2010 г. – катедра „Икономическа социология“.

Ръководители на катедрата са били: проф. д.и.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев, доц. д-р Кольо Рамчев. От 2012 г. ръководител на катедрата е доц.д-р Андрей Нончев.

Научни секретари през годините са били: ст.ас. Благой Колев, гл. ас. П. Ценов, гл. ас. Д. Варзоновцев и доц. д-р Кольо Рамчев, гл. ас. д-р Валентин Вълов, гл.ас. Андрей Нончев, гл. ас. д-р Вяра Стоилова, доц. д-р Мария Стоянова, гл. ас. д-р Михаела Мишева. От 2017 г. научен секретар на катедрата е гл. ас. д-р Тодорка Кинева.

Състав[редактиране | редактиране на кода]

Към 2018 г. академичният състав на катедра „Икономическа социология“ се състои от 12 хабилитирани преподаватели и 4 нехабилитирани преподавали.[1]

Звена[редактиране | редактиране на кода]

Към катедра „Икономическа социология“ (УНСС) функционират няколко звена.

  • Център за социологически и психологически изследвания

Създаден е с решение на Академичния съвет от 2016 г. и е наследник на съществуващата дотогава Лаборатория за емпирични и социологически изследвания.[2]

  • Алумни клуб

През 2016 г. е основано сдружението Алумни клуб – Икономика, Социология, Психология в УНСС.[3]

  • Клуб на социолога

Това е сдружение на студенти, което осъществява представителство и подпомагане на студентите от УНСС, специалност „Социология“ и „Икономическа социология“.

Прием[редактиране | редактиране на кода]

От 2017 г., с решение на Академичния съвет, приемът на кандидат-студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ към катедрата освен с полагане на единен приемен изпит се осъществява и с национален конкурс за есе на социално-икономическа тема, съгласно специално разработен и приет регламент за провеждането му.[4][5].

Обучение[редактиране | редактиране на кода]

В катедрата се обучават студенти в 2 професионални направления – икономика и социология, и в трите образователно квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Завършващите ОКС „Бакалавър“ студенти получават професионална квалификация съответно бакалавър по икономика и бакалавър по социология.
Съществуващите магистърски програми в катедрата дават възможност на студентите да получат професионална квалификация магистър по икономика със специализация „Бизнес психология и социология“[6] и магистър по социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“[7].

В ОНС „доктор“[8] се обучават докторанти по държавна поръчка и самостоятелна подготовка. Към учебната 2017 г. има зачислени 12 докторанти. От 2012 г. катедрата зачислява средно 3 – 4 докторанти на година.

Източници[редактиране | редактиране на кода]