Ипотечни облигации

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Ипотечните облигации са ценни книги, емитирани от банкова институция, обезпечени с портфейла от ипотечни заеми, отпуснати от банката. Според българското законодателство, ипотечни облигации могат да бъдат издавани само от банки, затова същите не трябва да се бъркат с облигациите, издадени от дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти.

За да възвърне паричните средства, дадени на физически и юридически лица за покупка на недвижимо имущество с цел нови капиталовложения, банката въз основа на правото на законна ипотека върху закупените имоти емитира ипотечни облигации. При продажбата им тя на практика получава суми, почти равни с дадените по кредитите.[1]

Всяка емисия отговаря на определени групи ипотекирани имоти, което обстоятелство подлежи на вписване. При невъзможност на заемополучателя да плаща вноските по кредита, а оттам - и на банката да плаща по облигационния заем, при принудително изпълнение при продажбата на ипотекираните имоти с предимство се ползват титулярите на ипотечни облигации, обезпечени със съответните имоти.

Характеристика[редактиране | редактиране на кода]

Ипотечните облигации са обезпечени с вземанията, произтичащи от ипотечни заеми отпуснати на клиентите на финансовата институция.

Емитирането на ипотечни облигации е форма на секюритизация на тези вземания, имащо за цел ефективното прехвърляне на риска и доходността на вземанията по ипотеки към инвеститорите (купувачите на ипотечни облигации).

Видове ипотечни облигации[редактиране | редактиране на кода]

Разпределение на доходността според риска/рейтинга

В световната практика съществуват два основни вида ипотечни облигации:

  • "Неделими облигации" (на английски Pass through securities) - са ипотечни облигации, при които погашенията по ипотечните заеми на кредитополучателите, след удържане на комисиона за обслужване, се насочват пропорционално pro rata към инвеститорите съобразно броя ипотечни облигации, който притежават.
  • "Облигации разделени на траншове" - (на английски Collateralized Mortgage Obligations - CMOs, Planned Amortization Class - PAC, Principal only/PO - Interest only/IO и др.) - са ипотечни облигации, при които от общия поток на погашенията по ипотечни заеми се обособяват т.нар. траншове съобразно кредитния риск/рейтинга на заемите във всеки конкретен транш (при CMOs), които впоследствие се предлагат на инвеститори с различни предпочитания относно съотношениято риск/възвръщаемост на своите инвестиции (вж. схемата в дясно).

В други случай траншовете могат да бъдат обособени въз основа не на кредитния рейтинг, а на вероятността от предплащане на заемите групирани в конкретния транш (при PAC) или характера на погашението по заема - главница или лихва (при PO и IO траншовете).

Пазар в България[редактиране | редактиране на кода]

Пионер на българския пазар на ипотечни облигации е Българо-американската кредитна банка (БАКБ), която през м. август 2001 г. издава първата емисия ипотечни облигации с номинал 3.3 млн. евро. Към месец септември 2007 г. на пода на Българската фондова борса - София (БФБ) са регистрирани за търговия 12 емисии ипотечни облигации, издадени от 7 банкови институции с общ номинал над 137 млн. евро[2]. Освен борсово регистрираните ипотечни облигации, в страната се търгуват и редица емисии, издадени при условията на частно пласиране. Към момента на българския капиталов пазар се предлагат единствено ипотечни облигации от типа Pass through.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Закон за ипотечните облигации
  2. Списък на емисиите, търгувани на Българската фондова борса - София