Иск

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Искът от гледна точка на съдебния процес е предявена пред съда молба (обикновено писмена) да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо. С иска се поставя началото на исковия процес, определя се спорният предмет и страните в процеса.

Видове искове[редактиране | редактиране на кода]

Делението е според вида на търсената защита. При трите проявления има решаване на спора със силата на пресъдено нещо (СПН), което означава предварително съдено нещо – с нея се установява правното положение такова, каквото е.

  • Установителен иск – при него решаването се ограничава до СПН. С установителния иск се иска внасяне на яснота, определеност и безспорност в съществуването или не на едно право или правоотношение, което е оспорено.
  • Осъдителен иск – има изпълнителна сила. С осъдителния иск ищеца иска от съда не само да установи едно право или правоотношение, но и да осъди ответника да изпълни съответното задължение. Характеризира се с изискуемост – право да се иска принудително удовлетворение.
  • Конститутивен иск – освен СПН се иска и правна промяна. Съдебното решение освен СПН има и конститутивен характер – чрез него се създава, изменя, допуска и извършва едно правно действие, например делба.

Значение на иска в гражданския процес: 1.Поставя начало на исковия процес, като поражда процесуалното правоотношение. 2.Определя спорния предмет и чрез него кои са надлежните страни по делото. 3.Сочи вида на търсената защита, която определя естеството на самия иск (установителен, осъдителен или конститутивен). 4. Предопределя защитага, която може да иска и да получи ответникът по повод на иска- тя се състои винаги в сила на пресъдено нещо, с която се отрича претендираното от ищеца право или се потвърждава отричаното от него право. 5.Поддържа живота на исковия процес: висящността на процеса не може да надживее десезирането на съда, до което се стига при оттегляне, отказ от иска или съдебна спогодба. 6.Определя предмета на решението – то е отговор на иска; когато искът е основателен, той предопределя и съдържанието на решението; всеки иск съдържа проект за съдебното решение, което ищецът желае, но ще получи само, ако искът му е допустим и основателен.