Исторически метод

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Историческият метод с методологията на историческата наука е най-съществената специална историческа дисциплина, която определя предмета и обекта на историята, историографията и знанието, целта на познанието, детерминирайки научния метод на/за изследване и социалния статус на историческата наука, ведно с дисциплинарната ѝ структура, теорията на историческото познание (включително общите философски, гносеологически и епистемологически основи, принципи, направления, начини (видове) и методи на историческото познание).

Историческият метод се интересува, изучава, изследва спецификата на основните теоретико-методологически направления в историята и историографията, както и различните исторически научни школи. Методологията на историческата наука формира научно-познавателните предпоставки за изпълнението на конкретните исторически изследвания.

Към основните методи за исторически изследвания се отнасят:

  • метода на периодизацията – виж историческа периодизация;
  • историко-генетичния метод;
  • историко-сравнителния метод;
  • историко-типологичния метод;
  • историко-систематичния метод.

В науката[редактиране | редактиране на кода]

В науката въобще, с исторически метод се обозначава търсенето на знания за обекта или системата на изследване чрез изучаване и използване на неговата/нейната история.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]