Йотиран ят

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Кирилска буква Ꙓ
Уникод (hex)
Главна: U+A652
Mалка: U+A653

Знакът Ꙓ, ꙓ, носещ условното название „йотиран ят“, представлява лигатура (съчетание) на буквите І и Ѣ. Йотираният ят се среща в едни от най-древните паметници на църковнославянската писменост, като например в изготвения през 1073 г. за киевския княз Светослав II „Изборник“ (известен като „Втори Симеонов сборник“ или Светославов препис на Сборника на българския цар Симеон I).

Буквата не присъства в глаголицата и не притежава числова стойност. Тя също така не е включена и в официалния състав на кирилицата. Собственото име на знака не е упоменато никъде, затова се използва описателното наименование „йотиран ят“. Употребява се в началото на думата или след гласна: ꙓди, наꙓдъся. Най-правдоподобното произношение би следвало да е [jæː] или [jeː].

Знакът не се поддържа от повечето кодироващи компютърни системи, но във версия 5.1 на Уникод му е отредена следната позиция:

Кодиране Буква Регистър Код
Уникод (5.1) Йотиран ят Главна (Ꙓ) U+A652
Малка (ꙓ) U+A653