Кариотип

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Кариограма на човек.

Кариотип е съвкупността от броя, морфологичните особености и големината на хромозомите на даден вид. Кариотипът е видов белег.

Кариотипът на човека се състои от 46 хромозоми, на мишката — 40, на плодовата мушица (Дрозофила) – 8, на царевицата – 20.

Кариотипът на вида е специфичен и постоянен. Той е симетричен, когато всички хромозоми (метацентрични) са еднакви по размери и по разположение на центромера, например при някои растения, и несиметричен, когато съставящите го хромозоми се различават по форма и големина, както е при бозайниците и други по-низши организми. Кариотипът е съвкупността от характерните за всеки биологичен вид, брой, размери и форма на метафазните хромозоми. Той се предава на дъщерните клетки след всяка митоза.