Квазидържави

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Квазидържавите са държавноподобни образувания – един от видовете субекти на международното право. Към тях се причисляват – свободните градове. Терминът е обобщено понятие, тъй като се употребява и по отношение на определени райони. (Напр., Свободен град Данцинг (Гданск), Свободна територия Триест).Създаването на свободни градове е форма на замразяване на териториални претенции, за намаляване на напрежението в международните отношения, възникнали във връзка със спор за принадлежността на една или друга територия. Свободният град се създава на базата на международна организация и е своеобразна държава с ограничени правоспособности.Той има своя конституция или дръг подобен нормативен акт, висши държавни органи, гражданство и други.Той е демилитаризиран и/или неутрализиран.Въоражените му сили са ограничени до степен утвърждаване само на отбранителни функции.Създателите на един свободен град обикновено определят начините на контрол при спазването на неговия статус.Той се представлява от заинтересуваните държави или от международна организация. Статусът на Данциг (Гданск) бил гарантиран от Обществото на народите, а във външнополитически план той е бил представляван от Полша.Свободната територия Триест (разделен през 1954 г. От Италия и Югославия) е бил под защитата на СС на ООН. С определени особености се характеризират такива квазидържави, като държавите-град Ватикан и Малтийският орден. Ватиканът притежава почти всички атрибути на държавата —- територия, макар и не голяма, органи на властта и управлението.Но много юристи, международници смятат, че за население на Ватикана може да се приема само условно, тъй като то се състои изключително само от длъжностни лица, които се занимават с делата на сключени кнкордати с Ватикана, който поддържа дипломатически отношения с тях и с редица други държави, неофициално признали за субект на международното право. През 1889 г. Малтийския орден бил признат за суверенно образувание с местопребиваване в Рим.Неговата официална цел е благотворителността, той поддържа дипломатически отношения с много държави, но не притежава нито своя територия, нито свое население, поради което неговият суверенитет и международноправната му събективност са юредическа фикция.