Килобит

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Единици, кратни на бит
С десетични представки по ISO С двоични представки по IEC
Име Означение Стойност Име Означение Стойност
килобит kbit 103 кибибит Kibit 210
мегабит Mbit 106 мебибит Mibit 220
гигабит Gbit 109 гибибит Gibit 230
терабит Tbit 1012 тебибит Tibit 240
петабит Pbit 1015 пебибит Pibit 250
ексабит Ebit 1018 ексбибит Eibit 260
сетабит Zbit 1021 себибит Zibit 270
йотабит Ybit 1024 йобибит Yibit 280

Килобит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит (bit). Представката кило- (символ k) е определена в Международната система единици (SI) като множител 103 (хиляда).

  • 1 килобит = 103 бита = 1000 бита

Единицата килобит се означава със символа kbit или kb.

Ако вземем обичайния размер от 8 бита за един байт, то 1 kbit ще е равен на 125 байта.

Килобитът е тясно свързан с кибибита, която единица е образувана с помощта на двоичната представка киби- (символ Ki):

  • 1 кибибит = 210 бита = 1024 бита, или с ~2% по-голям от килобит.