Направо към съдържанието

Клъстер (пояснение)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Клъстер (на английски: cluster – група, струпване) – обединение на няколко еднородни елемента, което може да се разглежда като самостоятелна единица, притежаваща определени свойства.

При информационните технологии:

  • Клъстерът като подмножество от резултатите на търсачка, свързани от една тема;
  • Клъстер – единица заделено дисково пространство определено за файлове и директории;
  • Клъстер – група компютри, обединени от високоскоростна магистрала за връзка и представляваща от гледна точка на потребителя единен апаратен ресурс;
    • също група от сървъри, обединени логически и способни да обработват идентични заявки и използващи се като единен ресурс;
  • Клъстер – обединение на данни от различни таблици с цел ускоряване на изпълнението на сложни заявки;

В математиката:

В астрономията:

Други:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.